Monday, October 03, 2005

Kistalight Net

Just for fun klick!

Kulturbitar sammanställda
av Thommy Sjöberg

Innehåll och Netlight


Arkitektur maj 27 och 28 2005
Bergamo maj 29, 30 och 31 2005
Brev till Bob september 13 2005
Calcismo juni 10 2005
Che Guevara juni 11 2005
Dylan Bob augusti 19 2005
Elfte September september 11 2005
Expressionism juni 01 2005
Flanör mellan Lenin och MacDonald november 08 2005
Fridegård Jan augusti 09 2005
Gympa september 21 2005
Göta Kanal juni 29 och 30 2005
Humanitet september 18 2005
Installation september 19 2005
Jantelagen juni 28 2005
Kathársis augusti 21 2005
Limerick september 04 2005
Maradona oktober 19 2005
Mount Everest september 26 2005
Nacka september 22 2005
Nationaldagen juni 06 2005
Odde juli 06 2005
Patriot oktober 26 2005
Pedagogik augusti 26 och oktober 12 2005
Qvist augusti 08 2005
Reflektioner juni 13, 14, 15, 16, 17 och 18 2005
Romantiken juli 05 2005
Sarajevo augusti 27 2005
Sommar Haiku september 30 2005
Tensta konsthall september 23 2005
Trav maj 29, 30 2005
Tyst kunskap september 25 2005
Utilism juli 01 och 02 2005
Vennberg Karl augusti 28 2005
Walcott Derek augusti 17 2005
Xtraordinära juni 20 och september 29 2005
Yttersta udden september 16 2005
Zinkensdamm september 09 2005
Ångest juni 27 2005
Är på väg juli 07, augusti 05 2005
Özkök Lütfi september 28 2005


2 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Kistalight-Net ett projekt i förorten!
Ett eget arbete under min Quintennal oktober 2005.
Sammanställt som en elektronisk bok.
Klick - Just for fun!

6:01 AM  
Anonymous Anonymous said...

- Varför inte!

6:02 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home