Tuesday, October 04, 2005

Net Light

Förord

Dags att bearbeta, tid för kill your darlings, nu är det allvar och hösten bankar på dörren.
Kring Kista Science Tower rör sig flyttfågelsvärmarna.
Inkallad som medarbetare på Kistalights redaktion har jag som uppgift att plocka ut kulturbitar, med tema Kista och Öland, lexikonform, för att se om de funkar som en bloggbok.
Han LarsThommy har ju fullt upp med att sprätta på Helsingörsgatan.
Tro att han är nån sorts flanör.
Snobba med Montaigne.
Uttala sig om bloggande, mejla och ha sig.
Nej han borde ägna sig lite mer åt skolarbetet, förbereda lektioner och rätta proven på den här sidan jul.
Tänka på att han faktiskt är lärare.
Lite mindre maska och låta tiden gå som missis Johnson säger.
Nu kör vi på Kistalight!
Ordning och reda!

Redaktör Kistalight
©Thommy Sjöberg

Andra bloggar om KistaAndra bloggar om Moderna museet  Andra bloggar om fotografi Andra bloggar om litteratur  Andra bloggar om klassresor  Andra bloggar om författare: Andra bloggar om Stockholm Andra bloggar om skrivande Andra bloggar om Istanbul   Andra bloggar om pedagogik   Andra bloggar om didaktik

Back>< Just for fun

Labels:

1 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

- Varför inte lite Chardonnay?

8:26 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home