Sunday, September 04, 2005

Limerick Light


Tre bokstäver kvar innan Kistalight lexikon är fulltecknat från a till ö. Y, Z och Ö är kvar. Bitar finns där men dom får vara i dag. I dag kör vi något lättsamt - varför inte något om handskar?


Limerick ort och grevskap på Irland men också en femradig skämtvers med en avslutning som är absurd, skämtsam eller rentav skabrös. Dock finns stränga formregler när det gäller stavelser men det har jag lämnat därhän för den konstnärliga frihetens skull. Femradingens tjusning upptäckte jag en sommar på nittiotalet när jag bilade runt i Norden.
Vad kan inte fantasin sätta igång för tankar när man passerar byar med namn som Gökalund. En by söder om Kalmar som i dag har fått byta namn för att de ständigt blev bestulna på sina ortnamnsskyltar eller Aarsballe på Bornholm inte dumt det heller. Limerickdiktandet kom dock igång kring oskyldigare namn än så.
Ja det var rentav snuskigt att åka genom landet – se Sveriges sexiga geografi. Då förstod jag att det var sommaren som jag blev medelålders.
Limericken kan även i förorten dyka upp som ett passande hjälpmedel för att tolka verkligheten någonstans mellan villa och betong.

Opinionsundersökning eller visst är det skönt med läder
Precis i kanten av Kista på gränsen mot Akalla bland avknoppade entreprenörer, hightechföretag och elektronikbyar fanns för några år sedan ett framgångsrikt opinionsinstitut.
Passande för den kreativa miljön och vi lever ju i ett kunskapssamhälle.
Tillfrågad per telefon av detta kända institut för dylika spörsmål svarade jag fåfängt ja till en intervju i hemmet speciellt som intervjuaren bar på ett för i svenska öron aktat adligt namn.
Och vem vill inte få känna betydelsen av att bli tillfrågad om världens problem eller nationens plågor.
Vad tycker du om EMU?
Hur ser du på konjunkturnedgångar i IT-krisens kölvatten?
Är det verkligen förenligt med demokrati att stödja frihetskamp som utnyttjar terrorism för sina syften?
Vilket parti vinner valet?
Varför är en sjunkande konsumtion varken bra för facket eller för miljön?
Globaliseringen, hot eller möjlighet?
Behöver demokratin förnyas i en allt mer internationell värld?
Växthuseffekten och Kyotoprotokollet?
Ser du några problem kring att söka källmateriel via Internet?
Intervjun förflöt angenämt och under ett par timmar fick jag likt en statsman eller som en etablerad politiker svara på aktuella frågor.
Glatt skildes vi åt i tamburen och med en van och säker rörelse tog min intervjuare ett par handskar på hatthyllan innan han försvann till nya intervjuuppdrag.
Det var i alla fall vad min fru var helt övertygad om att hon hade sett när det var dags för en kvällspromenad och handskarna saknades.
Telefonsamtal och förfrågningar till vårt opinionsinstitut ledde till förnyat hembesök av vår prominente intervjuare. Generat plockade han handskar ur en kasse.
Var det dom här eller var det kanske dom där?
Ett brett urval visades upp. Handskar av skinn och läder blandades med enklare av hemstickad typ och nog hade vår opinionsundersökare fått en omfattande samling värdigt en intervjuare som vill ha en spännvidd från slott till koja vid sina undersökningar.
Vad är väl statistiska mätmetoder och gallupundersökningar mot en handske av skinn eller stickat av lättare snitt?
Och vad i sammanhanget passar väl här bättre än en limerick. Ett försök till tolkning bortom klassiska och stränga formregler ger följande lilla bit.

En intervjuare från Sifo
får av handskar sin sisu
tar en här och en där
har med alla en kärleksaffär
när han får sätta på dem serru!


Vem vet om inte en sådan femrading säger mer om vår tid än en statistisk säkerställd opinionsundersökning i de avknoppade entreprenörernas Kista så där i och omkring millenniumskiftet.
Obs alla likheter med verkligheten är bara tillfälligheter och arrangerat av förment konstnärliga skäl!

Back>< Just for fun

© Thommy Sjöberg

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Underbar Limerick Den var klockren!

2:41 PM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Tack Lena - nu tror jag att jag ska passa på att besöka Café Litteratur.
Hälsningar från Kista

12:41 PM  
Anonymous Anonymous said...

- Varför inte knyta an till ett av ortsnamnen ovan, något nördig, med en knagglig vers.
Aarsballe
Det står en kommunalman i Aarsbaalle
på torget och kliar fundersamt sin ...
Det är tur man inte bor i Habakuk
för det låter inte särskilt smuk
det måste jag berätta för Centerns Kalle.

9:55 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home