Thursday, May 31, 2007

Sampla Light – Betyg

Betygstider; varför inte sampla lite, klämma en rap, ta hjälp av en vacker kör och visa skolans eminenta kunskapstrappa fö So-ämnena.
- Pedagogik; det möjligas konst!

All I really wanna do
I ain´t looking to compete with you
Simplify you,classify you
Deny, defy or crucify you

Från Brian Ferry Dylanesque (Lyrics Bob Dylan)


All you really got to do - sampling

Oh Thommy, oh Thommy med th varför får vi inte godkänt i So? (Kören)

All you really got to do är
Beskriva, identifiera, ange
Illustrera, presentera, demonstrera
Exemplifiera, strukturera, inkludera
och plocka russinen ur kakan.

Oh Thommy, oh thommy med th men vad ska vi göra för att få Vg? (Kören)

All you really got to do är
Klassificera, organisera, kategorisera
Differentiera, diskutera, relatera
Och analysera.

Oh Thommy, oh Thommy med th vi vill verkligen få Mvg? (Kören)

All you really got to do är
Integrera, modellera, simulera
Generalisera, solvera och värdera.

Avslut: All I really wanna do
Brian Ferry sång (Bob Dylan lyrics)
Andra bloggar om betyg:
Copyright Thommy Sjöberg

Saturday, May 26, 2007

Celebration Light

Konstsim och snygga spiror gillar vi skarpt på kistalight. I dag något om spaning!

På spaning efter det jag som flytt
I dag fyller Kistalight två år som blogg. Vi firar med funderingar och berättar om veckan. Vi missade Jenny Diski på Kulturhuset men henne har vi lyssnat på tidigare. Istället hamnade vi i tisdags på Bonniers nya konsthall. Curatorn Camilla Larsson berättade om utställningen På spaning efter det jag som flytt, om teman och tendenser hos 15 unga konststudenter från Umeå till Malmö. Naturligtvis är titeln en travesti på Marcel Prousts stora verk På spaning…
- Det gäller att gå in och upptäcka jaget, att återskapa detaljer. Spaningen får fungera som en yoga i samtiden, kombinationen av text och bild är viktig för flera av deltagarna som Kira Carpelan Konstfack Stockholm eller Maja Hammarén Valand Göteborg.
Daniel Hoflund från Öland och student på Konsthögskolan i Stockholm blandar idéer, identitet och klichéer på ett festligt sätt, texter från skolans skrivhäfte och Internet, teckningar, gammal pinup bild - typ från femtiotalet, personliga objekt, flyttkartonger fyllda med videoband, gamla basketdojor och träningströja och en stängd kartong.
Frida Tebus Konsthögskolan Stockholm har återskapat två raukar, skulpturer, efter gotländsk förebild. Med dem som idé och kuliss uppstår en berättelse om Hoburgsgubben och Gamle Patron. Kommer här att tänka på Karin Mamma Andersson. Hon berättar också historier med sina målningar – ett lyster från samtiden.
Vilka historier kan man fråga – ovisst säger vi på Kistalight. De ligger i betraktarens öga, känslor och föreställningar.
– Utmärkt så tycker vi.
Från Maja Hammarén som verkar ha inspirerats av Den lille prinsen hos Antoine de Saint-Exupéry hämtar vi citatet "One can only see clearly with the heart" dock hämtat från en djurkyrkogård i Paris.
- Fabolous säger vi på Kistalight och skriver The essential is invisible to the eye medan vi studerar Gustav Sparr Konsthögskolan Umeå. Sparr samlar och samplar litterära citat.

Samtidigt försöker vi tolka Carl Boutard Malmö konsthögskola och hans Territorium och funderar hur bygger man upp en betydelse. En samling dagboks anteckningar, intervjuer, fotografier, filmer och kolteckningar från Pauli Kyrkogård i Malmö.
- Passande för vår tid?
- Sure säger vi på Kistalight som är om än inte riktigt unga som konstnärerna på Bonniers konsthall.
- Dock ungdomliga hävdar vi bestämt - så vi undrar .
- Är det inte På spaning efter det jag som flytt som gäller även för oss i vårt pulande och fnulande med bloggen på Kistalight?
- Bloggar, är det inte mest 20-åringar som sysslar med sånt?
Andra bloggar om Bonniers konsthall:
Copyright Thommy Sjöberg

Wednesday, May 23, 2007

Linné kanon


I dag firar vi Carl von Linné på Kistalight. Några gamla bloggar och några citat får vara vårt bidrag till 300-årsjubileet. Linné var inte bara en stor vetenskapsman som fixade och systematiserade med växtvärlden och lät oss få insikt i det här med blommor och bin.
- Nej om Bellman var Frihetstidens sociale poetiske reporter så var Linné dess naturlyriker och den märgfulle reseskildraren med en aldrig sinande ström av skarpa och vakna detaljer i det han iakttog och skrev.
Högt värderar vi Linnés Lapplandsresa. Härligt att vara ung och resa ut i världen. - Här ett citat från den:

"Med detta reste jag från Uppsala stad den 12 maj 1732, som var en fredag, kl 11, då jag var 25 år gammal på ett halvt dygn när. Nu begynte hela marken fägna sig och le, nu kommer sköna Flora och sover hos Febus."

Från Linnés Öländska resa 1741 väljer vi inledningen som vi gillar skarpt på Kistalight. Ofta tänker vi på Linnés kärnfulla beskrivning när vi kommer på Ölandsbron och Kalmarsund glittrar, bilparaden glimmar, tärnorna surfar på uppvindarna och Öland är inte övriga Sverige likt.

”Ölands strand hade vi knappt rört, förrän vi märkte, att detta land är annorledes än de andra Sveriges provinser; satte oss därför i sinnet, att desto nogare uppteckna allt vad som på denna ö föreföll”

Kistalight bloggar om Linné och Öland
Utilism I Utilism II
Copyright Thommy Sjöberg

Monday, May 21, 2007

Entreprenör LightFunderingar kring inläst litteratur i kursen Entreprenöriellt lärande
Sitter på Norra Öland bland fågelkvitter och vindarnas sus, näktergalen som drillar och kvirrar, göken som hoar, fasanen som kraxar och svalor som gör piruetter och alla småfåglar som bildar bakgrundskör.
- Har gått en kurs i Entreprenöriellt lärande på Lärarhögskolan i samarbete med Lunda industri i Spånga under läsåret.
- Har du säger min fru.
Här några rader om detta.
I vår kurslitteratur, se lista nedan, kan man hämta massor av exempel som underlag för funderingar och diskussion.
Vi börjar med ett exempel från Social grammatik av Gillis Herlitz. Ett exempel med funderingar kring Etik. Etik kan delas in i fyra olika kategorier enligt Herlitz 1) Pliktetik har man satt upp regler då ska de följas – basta. 2) Avsiktsetik är din avsikt välmenad är den god 3) Konsekvensetik om resultatet blir bra, gott, är handlingen god. 4) Situationsetik; varje given situation har sin etik man anpassar sig efter rådande situation.
Regler och diskussioner om hur de efterlevs är något som hör varje lärarmöte till så också vid gemensam muntlig utvärdering av vårt projekt Entreprenöriellt lärande.
Utvärderingen sammanföll med en kulturvecka på Spånga gymnasium där vissa moment tillhörde entreprenörskursen och andra inte – väljer ändå att redovisa att här har det förekommit synpunkter. Med hjälp av Herlitz kan man konstatera att den mogna och vuxna människan naturligtvis kombinerar de olika möjligheterna till etik – att vara vuxen kräver en viss elasticitet när det gäller etik utan att för den delen vara omoralisk i sina handlingar.
Frågar man eleverna allt enligt Herlitz vad som är en bra lärare är svaret bland yngre elever "en som är snäll och rättvis" kan kanske översättas med Schyst och rättvis på högstadiet. Herlitz bok är en lättläst och en överskådlig bok när det gäller social kompetens. I ett kapitel tar han upp förmåga att hantera konflikter. Han väljer att skriva hantera konflikter istället för att lösa dem. Är avståndet för stort mellan ideologi; kan vara syn på ledarskap och människosyn, religion, så gäller respekt och att inte olikheterna får störa oss. Vi måste leva med dem.
Störningar stjäl energi från det vanliga arbetet. Det finns fyra faser enligt Herlitz, 1) Störningar 2) Svårigheter 3) Problem och 4) Surdegsfasen har man kommit till tre och fyra är det verkliga problem på arbetsplatsen. Det mesta av energin går åt att bemästra arbetsplatsens problem och konflikter.
Vill man fördjupa sig i Arbetsgruppens psykologi finns Barbro Lennéer Axelsons och Ingela Thylefors bok med samma namn. Här finns mer fördjupning och resonemang och boken har en mer akademisk karaktär. Utmärkta genomgångar av psykosocial arbetsmiljö, grupper och grupprocesser, roller i arbetsgruppen, chef och ledarrollen (glöm inte att en lärare är alltid någon form av ledare bara inte lusten till personlig makt överstiger mognaden), om arbetsplatsträffar, förändringar, samarbete och konflikter.
- Speciellt intressant är kapitlet om gruppkaraktärer, tycker undertecknad, för vår Entreprenörskurs. Utan att riktigt redovisa vilken grupp vi tillhör kan man smaka på de olika grupptyperna: Den slutna, Den devitaliserade gruppen, Vilohemmet, Beroendegruppen, Fästningen, Kamp/Flyktgruppen, den splittrade gruppen eller frisörsstolssyndromet, Teatern (typ hysteroid grupp) och parbildningsgruppen.
- Intresserad av gruppdynamik och grupper – läs detta kapitel.
Gruppen är alltså viktig eller snarare förmågan att bilda nätverk för en entreprenör.
Nu över till litteraturen om entreprenörsskap. Vi börjar med Aha! Företagsamt lärande – En skola för förnyelse. Från utbildningsradion om utveckling av företagsamhet i skolans värld av Bengt Johannison, Torsten Madsén och Christer Wallentin.
En sorts lightversion om entreprenörsskap- den borde vi ha använt mer för att introducera de lärare som deltog i vårt projekt på skolan men som ej går kursen, kanske också visat den för våra elever:
- Tiden den tiden som inte finns.
Här betonas entreprenören som handlingens man, handlingen är vägen till kunskap. Men här finns även en pedagogisk fin modell om läroprocesser för entreprenörsskap s. 54.

Kikar man på Johannisons modell ser man, så uppfattar undertecknad det i alla fall och som inte kan rådfråga de andra i gruppen - se fågelsång och Norra Öland. Att i genomförande av vårt projekt dominerar den traditionella skolningen. En ganska hård tidsstyrning, hel del yttre styrning och kontroll, ämnessplittring och uppgiftssplittring, visst situationellt lärande – alltså en facitkultur - återkommer med resonemang där. Entreprenörsskolning fanns i att eleverna får ta ansvar för sitt lärande och visst problemorienterat lärande.

Nyckeln, grundbulten eller kärnan till att nå Entreprenörskapets väsen, se Bengt Johannissons bok, tror undertecknad, är när eleverna väljer uppgift. Grunden för vårt projekt är ju att eleverna ska välja själva ett arbete som de är intresserade av och kanske drömmer om att göra.
Honnörsord för entreprenörsskap, se Johannissons Entreprenörskapets väsen, fantasi, kreativitet, nyskapande, handling som kunskapsväg, förmåga att knyta kontakter och att arbeta i grupp blir här viktiga bitar för uppgiften
Eleverna är ganska vana att arbeta i projektform, gäller de flesta ämnena, det blir lätt så att här det bara ett ytterligare arbete som ska göras om än ämnesövergripande. Flera ämnen ska bedömas och betygsättas, är det tänkt, i varje uppgift.
Lätt att eleverna precis som lärarna blir "Doers" handlingsmänniskor och mer gör en uppgift som ska göras än att de upplever det hela som någon form av entreprenörsskap.
Rader av olika ämnen görs det arbeten om, i min grupp: Fotboll, bakning med recept, skidtricks, olika spel och badminton. Överlag verkar eleverna gärna välja praktiskt estetiska ämnen.
Genomförandet gränsar till det entreprenöriella, eleverna lär sig nya tekniker – om olika datorprogram, redigera film, bakar så det står härliga till och redovisningen en dag under vår kulturvecka gick förvånansvärt bra.
Visst har det skapats en del i entreprenöriell anda, visst har det ibland varit en känsla av kaos – musiken fungerar inte under redovisningen för bakgruppen, visst har eleverna funderat och reflekterat över processen; Entreprenörsskap som ideologi.
Allt enligt Bengt Johannisson Entreprenörsskap – grundläggande tankar.
Enligt undertecknad har dock kursen mer fungerat som det lilla eller medelstora företaget; koll på läget, tidsstyrning, klara mål när väl eleverna valt ämne, formell redovisning och betygssättning med kriterier som mål. Kikar man på Johannissons modell s. 108 Entreprenörskapets väsen hamnar vårt projekt mer i familjeinstitutionen som ideologi än Management eller Entreprenörskapet som ideologi. Men vackert så kanske och det skapades ju massor av fina arbeten av våra duktiga elever.
- Inte en bränd kaka som bakgruppen sa!
Vilka lärdomar innebär då insikten att projektet innebar mer ett traditionellt än entreprenöriellt lärande kan man då fråga?

Källor
Gustavsson, K. Entreprenörskap i skolan –självklarhet eller vision
Herlitz, G. Social grammatik
Johannisson, B. m fl Aha Företagsamt lärande
Johannisson, B. Entreprenörskapets väsen
Lennéer Axelson, B. m fl Arbetsgruppens psykologi
Andra bloggar om entreprenörsskap:
Copyright Thommy Sjöberg

Sunday, May 13, 2007

Doing the Eurovision song contest Light

Gammal vinnare i Euro vision song contest om än ung, den svenska schlagerskutan under grekisk flagg här med Helena P. från Göteborg

Varför inte pröva lite avknoppning?

Sverige får bli Norrland, Svealand, Götaland, potatisland och Skåne.

Danmark blir Jylland, Själland och Grönland.

Norge Sörlandet med Oslo, Bergen och Trondheim.

Finland får vara Åland, Nyland, Åbo och egentliga Finland.

Vi får inte glömma Island.

- Så röstar vi på varandra så det står härliga till!

Östeuropa vad är det? - Heja Sverige! Andra bloggar om Eurovision song contest:

Copyright LarsThommy

En gång till Karin Mamma Andersson eller life in Stockholm Light

Sleeping standing up – ljust kammarspel med björkar
En gång till
Massor av intressanta möjligheter till kultur i veckan; På Kulturhuset experten på Mellanöstern Robert Fisk och ett spännande seminarium om Ryszard Kapuscinski med diverse medverkande författare.
- Missade båda, det blev tisdagsklubben på Moderna istället.
- Karin Mamma Andersson – en gång till!
Utrustad med en speciell vänbiljett dagen till ära, har blivit robbad på min plånbok, mitt framför ögonen i ett omklädningsrum i en rackethall. Där fanns bland annat mitt Moderna museet vänner kort.
Lite fåfängt tror jag att Mamma Andersson själv ska vara där på tisdagen så jag släpar med mig utställningskatalogen för en signering men hon hade åkt till Tokyo.
Nu har jag studerat utställningskatalogen, tagit intryck av målningarna och läst texterna där. Fröding, Tomas Tidholm och Lars Norén bland författarna. Intressant med Noréns intervju, Mamma Anderssons utställning refererar inte bara till konst och musik utan även till teatern.
Curatorn för Moderna Museet, Ann-Sofie Noring, berättar om tankar bakom utställningen. Första salen är Panoramarummet, större längre dukar relativt nyproducerade, med titlar som Heimat, Så gladeliga hand uti hand… och Abandoned. Sal två är ljusa kammarspel och sal tre mörka dito. I sal fyra återfinns folksagan, myt och historia.
Utställningen var tänkt att kallas Are you here to stay? Vi ska vara borta när dom kommer som nu är titlar på målningar och finns graverat på insidan av katalogens linneband. Karin Mamma samplar sina målningar. I målningen About a girl är tonen hämtad från Billie Hollieday. Akryl och olja på två pannåer, här kan man även notera att tjejerna i målningen är välfriserade i riktigt tjusiga frisyrer. Målningen har en drömsk gåtfull karaktär.
Säkert besöker vi utställningen fler gånger bara jag får ett nytt Moderna Museet vänkort istället för det stulna. Vi på Kistalight som dagligen umgåtts med tonåringar de senaste 20 åren kommer även att tänka på Nirvana när det gäller titeln About a girl.

I need an easy friend
I do with an ear to lend
I do think you fit this shoe
I do what you have a clue

Förresten ser ni en något yngre man, 20 till 30 år, mindre än medellängd, mörk jacka, spensligt nästan spetsigt ansikte, spankulera bland målningarna med en handväska med ett upp och nedvänt badmintonracket.
- Kanske är det mannen som är den nya innehavaren av mitt Moderna museet kort.
Hoppas i så fall att det kan ge denne omklädningsrummens Ville Vessla någon glädje och att kortet kan skänka insikt och eftertanke.
Andra bloggar om Moderna museet:
Andra bloggar om Karin Mamma Andersson:
Copyright Thommy Sjöberg

Wednesday, May 09, 2007

Kommunismen tur och retur

Till minne av offren för Tjekans politiska repression - Monument över politiska offer under Sovjetunionen – konstnär Mickail Sjemjakin. "Vid Neva i S:t Petersburg - Korsen i bakgrunden" Bild : Thommy Sjöberg

På dagens debattsida i DN skriver, UOK, upplysning om kommunismen, om svenska ungdomars obefintliga kunskap om kommunismen.
Vi på Kistalight vill gärna bidra med kunskaper i det ämnet och länkar med fem gamla artiklar nedan. Artiklarna är från en resa till S:t Petersburg 2001. Resan väckte på sin tid en viss uppmärksamhet då den initierades av dåvarande skolborgarrådet P O Björklund. Vänstern i Stockholms kommunfullmäktige motarbetade resan. Hur som helst föregicks resan av en serie föreläsningar av kvalificerade och kunniga professorer i ämnet Sovjetunionen och kommunism. Ett femtiotal lärare guidades under en skolvecka runt i den forna vackra ryska huvudstaden i finska viken.
Delar av texterna har använts som studiematerial under temadagar när våra elever haft projekt om mänskliga rättigheter.

Avs S:t Petersburg - några bloggar

Ljuset på Kommunismen I
Ljuset på kommunismen II
Montaigne i S:t Petersburg
Flanör mellan Lenin och MacDonald
Epilog - S:t Petersburg

Andra bloggar om kommunismen:
Copyright Thommy Sjöberg

Saturday, May 05, 2007

Karin Mamma Andersson Light

Karin mamma Andersson Detalj ur Minnesluckorna öppnas alltid ifrån söder
– Alla över 45 år var där.
Avlyssnat från ung tjej med mobiltelefon på väg på bron från Skeppsholmen. Som medlemmar i Moderna museets vänner, hamnade Kistalights utsända igår på Moderna museets förhandsvisning av mamma Andersson stora utställning.
Innan äter vi en specialmeny för kvällen på inkokt lax med nässelstuvning och marinerad potatis, morotsstänger och diverse gröna kryddor och en halva vitt, Chardonnay, från museets specielle sponsor. Knöckfullt – vi får plats i kaféet till Arkitekturavdelningen, Modernas gamla restaurang, där vi sitter bland kvinnliga väninnor på utflykt i kulturen och två par från olika generationer i sällskap. Vi på Kistalight får hålla i oss så att vi inte börjar avlyssna för bloggen – bra att koppla av ibland, men så mycket förstår vi att hon till höger är läkare som pratar om sina patienter. Till vänster sitter bestämt en yngre medelålders kvinna som är författare.
- Några deckare ska minsann inte produceras från det hållet - hör vi.
Lars Nittve berättar om Mamma Anderssons måleri. Det är ett riktigt måleri; här finns ekon av konsthistorien, Edward Munch, Gauguin, Picasso, svenska kolorister och alldeles speciellt Dick Bengtsson.
- Det är robust och tilltalande.
- Ju mer man vet desto mer ser man säger Nittve.
Strömmar, köar, runt kring målningarna många poetiska och kärnfulla titlar: , Vi arbetar alltid så nära varandra utan att vi vet om det olja och akryl på två pannåer. Minnesluckorna öppnas alltid från söder, olja på duk. Men hur är det att leva med svettiga svarta naglar i det eviga fifflandets atmosfär, olja på duk med en stämning av saga, fantasi och medeltid – en rolig målning. Man blir glad när man ser den. Flera av målningarna har titeln Storyteller. Mamma Andersson tycks berätta historier med sitt måleri. Hon fogar pannåer till varandra.
- Fogar hon också berättelse till berättelse – tror det men just i dag nöjer vi oss med att uppleva den lyriska färgerna och kraften i hennes måleri.
- Det svänger kraftfullt.
I Moderna museets butik köper vi katalogen Mamma Andersson som är en fantastisk konstbok. Nu ska vi lära känna Mamma Anderssons måleri och konst lite bättre.
Även om många tycks vara över 45 år har man för dagens förhandsvernissage en ung DJ. Vi hör ekon av den moderna popmusiken; allt från en touch av Velvet Underground, punk, funky disco till bossanova.
Till de tonerna går vi hem och över Gamla Stans silhuetter och Kungsans almar vilar en blå skymning .
Andra bloggar om Karin Mamma Andersson:
Andra bloggar om Moderna Museet:
Copyright Thommy Sjöberg

Thursday, May 03, 2007

Ostkusten Light

Helgen som var tuffade vi söderut längs Ostkusten. Scorpion nytvättad, hålet i den lilla vindrutan fixat, skir grönska i lövträd och på höstsådda slätter, ljust lyster i hagtornshäckarna och körsbärsträden och blåa blänk från fjärdarna.
Ligga på rulle - hastigheten ja - städer och ortnamn; de små byarna Gladhammar, Jämserum och Verkebäcksviken.
- En dröm för diktare av limerickar.
Ölandsbron i förklarat ljus och Öland som inte är övriga Sverige likt.
- Norra Öland!
Bister Nordan, gäss på Kalmarsund, svall mot kustens kalkflishällar, små varma solgläntor, där man söker lä.
Fågelkvitter och munter revirsång
- som om världen vore alldeles ny.
Andra bloggar om Öland:
Thommy Sjöberg