Thursday, March 30, 2006

Betyg och kränkning
Betyg och kränkning
Debatterar och diskuterar tillsammans med mina elever på högstadiet på S:t Jaccobi DN:s artikel om Ytterbyskolan i Kungälvs beslut att rasistiska sympatier och kränkande elever kan få underkänt i samhällskunskap. Jag läser Peter Sandbergs artikel från DN 30/3 06 högt för eleverna sedan kommer frågan.
- Ska rasistiskt beteende och kränkande tillmälen kunna ge underkänt i samhällskunskap?
Vi diskuterar och eleverna kommer med många kloka synpunkter. Det råder samstämmighet i frågan. Ingen elev, trots skilda synpunkter på vad som är rasism, tycker att kränkande omdömen är en grund för underkänt i Samhällskunskap utan det är kunskaper som ska gälla.
Vi försöker bena ut vad som är rasism, vad som är olagligt och vad som är fördomar.
Klart olagligt och då kriminellt är användandet av nazistiska symboler som hakkors, sieg heil hälsningar, kränka någon för sexuell läggning. Kalla någon för neger är även kränkande och ett förstärkningsord som leder tillbaka till den tid som de färgade var slavar. Våldsbrott med rasistiska eller sexuella undertoner får förstärkta påföljder.
Kalla någon för svenne eller blatte är inte i sig olagligt. Frågan kom upp vilket som är värst. Oavgjort säger jag från lärarhåll men betonar att våra invandrare oftast är i underläge ekonomiskt, kulturellt och inte minst känslomässigt och då kan det bli en fråga om mobbing.
Viktigt ändå att alla trots inte fullt rumsrena synpunkter får komma till tals. Vi respekterar varandra men tolererar inte vilka åsikter som helst. Fördomar säger jag har vi säkert alla men det är faktiskt inte samma sak som rasism.
Vår skolas kunskapstrappa som är en pedagogisk tolkning av läroplanenens betygskriterier för betyg i So-ämnet ger dock klara besked. Värdera (med underrubriker) är vårt slutmål och ett sätt att se på kunskap.
Men säger jag om ni vill göra karriär i dag i en globaliserad värld där företagen ständigt rör sig över nationsgränserna och du vill ha ett bra jobb.
- Vilket företag eller organisation vill då förknippas med rasism och ta risken att anställa en rasist eller nazist? Andra bloggar om betyg:
Copyright LarsThommy

Wednesday, March 29, 2006

Cabrillo highway blues

Vi fortsätter med nostalgibitar från sunny California 81

Bild: Santa Monica-Venice Elisa Kleven
Cabrillo highway blues

- Just firecrackers säger vår mexikanska värdinna som ser att vi ser en smula nervösa ut när det smäller i El Barrio.
Vi har gjort en boendekarriär under några dagar i Los Angeles. Första natten tillbringades av misstag på ett one hour rent motel i Santa Monica. En plats inga mödrar önskar sina barn att vistas på. Masonitdörrar, skrangliga lås och kriminell verksamhet, darrande försökte vi få några timmars sömn innan vi vaknade av skottlossning och en tutande pimp i en Cadillac som i den värsta gangsta-rapar video. Sedan tog vi vår tillflykt till ett motel nära LAX flygplats. Tunga draperier och dito gardiner och tunga dollarutgifter. Boeing 747:orna landar varannan minut precis utanför fönstren under öronbedövande buller och vibrationer. Slutligen hamnar vi på ett budgetmotel, i El Barrio, nära Inglewood och här gör vi det man som turist ska göra i L.A.
Vi tillbringar dagarna på Disneyland, Seaworld, Hollywood och såna ställen men framförallt åker, glider, vi runt i vår gamla Oldsmobile - Rosinante, på Los Angeles ändlösa freeways. Här skulle man ha egna små barn med sig tänker vi när vi besöker dylika ställen men det är klart då får man inte övernatta på one hour rent motels.
- Nedan en liten knagglig engelsk vers om äventyren som vi möjligen kommer att bearbeta.

Santa Monica
The sound of the Pacific
when the tide moves away
Ocean boulevard traffic
and the heat of the day
friday night and a cheap tiny motel
getting knowledge about the confused
and the weird in a one hour hotel.

Drivers and passengers trade
that we wish have to fade
- A game you could meant
of shorthanded rent
with keys thrown away
and skylimited pay
with no winner, just losers.

When the dust turned away
dressed in a Don Quijote set
on L.A:s restless freeway
back in communication net.
We explored the day
and found a myth of a bay
in the experience of going west.

Andra bloggar om USA: Det kommer mera Copyright LarsThommy

Saturday, March 25, 2006

Cabrillo highway

Brev från sunny California gör oss nostalgiska på Kistalight. Varför inte några nedslag, stämningsbilder från en resa längs kusten mellan Los Angeles och San Francisco. Pacific coast higway, Highway nr 1 eller Cabrillo highway en av världens vackraste och magiska kustvägar har många namn. Cabrillo är efter den gamle sjöfararen och upptäckaren som seglade utmed californiska kusten under 1500-talet och gjorde upptäckter och strandhugg och namngav klippan vid Morro Bay halvvägs mellan L.A och San Francisco.
- Varför inte svänga de lurviga? Aventura/Obsesion

Morro Bay 81- Simmar längder i en träpool, kanske 15 meter, fram och tillbaka. Jag en skraltig landsvägsriddare. Min kvinnliga vapendragare vilar på rummet. Rosinante vår gula gamla Oldsmobile står tjudrad på parkeringen.
Klippan Morro Rock, Gibraltar of the Pacific, träder fram ur diset bort mot havet. I fonden en fiskarby och stränder med surfarkolonier.
Laid back – fiskerinäring, havsfåglar som skränar och drömmen om den rätta vågen.
En fiskebåt svävar ut för att dra sina trålar.
- Här skulle man leva tänker jag medan jag vänder, skjuter fart och crawlar på i träpoolen.
I kväll ser vi Citizen Kane på motellet, snacks, seafood, vitt vin och kanske filmhistoriens bästa film.

Dulcinea på San Simeon Bild: Thommy Sjöberg
I morgon bär det av för nya nappatag med den kapitalistiska penninghydran! En best som svävar högt över San Simeons ödsligt böljande kullar.
– Rosebud!
Andra bloggar om USA:
Det kommer mera
Copyright LarsThommy

Labels: ,

Monday, March 20, 2006

Almost on the ground

I dag vårdagjämningen - på Kistalight hyllar vi ljuset med en gammal nostalgisk dikt från förr när vi var unga och reste i världen och så hälsar vi speciellt till Anders, söder om söder, varför inte med några rader av Timbuktu?Chet Baker med en alldeles speciell ton i luren..
- Kanske är det My sweet Valentine som gäller.


Almost on the ground
De blixtrande ögonen
leendet, den breda munnen
läpparna, känslan
från ett ärr.
När skolbussen stannade
vid Indianstigen.
Ett spår, snitslat,
som ett stygn
en ledtråd
till en saknad.

En ton,
My funny Valentine
genomlyst efter
ett sommarregn
blänkande
i skyskrapans
hägn.
Medan vi
strosade runt
i den främmande
världsstaden
när Boeingplanen
gick in för
landning.
Copyright LarsThommy

Saturday, March 18, 2006

Quis-svar andra världskrigetD-dagen och de rätta svaren
Nära byn Colleville-sur-Mer ovanför Omaha beach på Normandies kust finns den amerikanska kyrkogården där 9386 unga amerikanska soldater har fått den sista vilan. I långa geometriska rader står det enkla vita kors blandade med sexuddiga Davidsstjärnor på den välklippta gräsmattan. Här vilar farmarsöner sida vid sida med storstadspojkar, svart, vit som judisk och det är en värdig, vacker och öppen plats på kullen med utsikt över Omaha beach.
 Vittnesmål om tacksamhet över de män som stred och offrade sina liv återkommer på Normandies olika stränder. Det är ungdomar från i dag som skriver brev, ortsbor, kamrater från olika förband, anhöriga och officiella personer som politiker och talesmän från myndigheter som visar sin tacksamhet med kransar och minnestavlor. Det de kämpade för frihet, mänsklighet och demokrati blir påmint där och sällan har det varit så lättolkat som i kampen mot nazismen. Det var det goda i kamp mot det onda men bakom allt fanns ändå de enskilda människorna på bägge sidor.
När vi på Kistalight besökte platsen i augusti förra året var det lätt att vara fundersam. Medan brisen låg på från havet, tidvattnet drog sig tillbaka och solen tittade fram ur diset över Engelska kanalen. Bland veteraner och patrioter ställde vi oss frågor om USA:s roll och mission i världen - a manifest destiny.
- Är USA den goda demokratin när den drar fram med förödelse i Asien och Latinamerika?
New frontier, nybyggaranda, bibelmoralism, entreprenörsanda och den amerikanska konstitutionen är det den rätta medicinen för korrupta stenhårt auktoritära, bananrepubliker, arabstater eller mullornas Iran?
Eller är det bara glupskt maskerad kapitalism som i alla lägen vill säkra sin olja och sina marknader?
I brisen från havet som fläktar ljumt i augustidagen över platsen för den sista vilan för de unga killarna, vit, färgad eller judisk, som aldrig fick chansen att leva och bli gamla, vilar, tycker vi ändå, ett ljust löfte om en god värld manifesterad där från minnesplatsen i Colleville-sur-Mer. Andra bloggar om Irak:

Rätta svar med kommentar
1. Hitler närde en plan om ett Stortyskland och annekterade, införlivade före krigsutbrottet, under påtryckningar tyskspråkiga områden mellan 1936-1939 - Österrike-Rhenlandet-Sudettyskland.
2.
Fred i vår tid – Peace in our time" sade den brittiske premiärministern Neville Chamberlain när han mötte journalister efter hemkomsten till 10 downing street i London. Ett berömt citat efter konferensen i München 1938 angående Sudetlandet införlivande med tyska riket.
3. Olympiska spelen i Berlin 1936 brukar anses som det första OS i modern tid där idrott och politik gör entré. Hitler ville förstås visa upp nazismen från en fredlig och god sida och visa den ariska rasens överlägsenhet.
4. Hitlers förhoppningar när det gällde tyska idrottare kom delvis på skam under Berlin-OS. Spelens främste idrottare var nämligen Jesse Owens en färgad atlet från USA. Han brukar betraktas som en av 1900-talets främste idrottsmän. Han vann guld på 100 och 200 m, längd och korta stafetten. Med resultat som matchar dagens främsta atleter.
5. Ryktbar ickeangreppspakt mellan två f.d. fiender, Molotov-Ribbentrop pakten.Pakten innebär bl. a ett hemligt tillägg om att dela Polen.
6. Kriget mellan Sovjet och Finland 1939-40 kallades för Vinterkriget och pågick mellan november och mars. Finska vinterkriget engagerade många svenskar och en hel del frivilliga svenskar deltog under mottot Finlands sak är vår.
7. Världens mest ryktbara bok! Hitler skrev Min kamp (Mein Kampf) där han förde fram sin politiska propaganda. Också en av tidernas mest sålda böcker – vem får alla royalties kan man fråga?
8.Ekonomisk kris och inflation något som drabbade tyska samhället under 20-talet. Tyska regeringen tryckte mängder av nya sedlar för att lösa problemet. Vilket ledde till hyperinflation och ekonomisk kris.
9.Den 9 april 1940 anföll och ockuperade tyskarna Danmark och Norge. Danskarna kapitulerade medan norrmännen kämpade emot i 62 dagar och kung Hakon gick i landsflykt till London tillsammans med regeringen. Hitler och tyskarna ville bl.a säkra järnmalmstransporterna, via Narviks isfria hamn, från Sverige.
10.Vid anfallet av tyskarna mot Danmark och Norge sade vår svenske statsminister Per Albin Hansson att ”Sveriges beredskap är god” vilket var en sanning med modifikation.
11. ”Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket.” Berömt citat från Winston Churchill under andra världskriget.
12. Churchill syftar på de Engelska jaktpiloterna 1940 som försvarade Storbritannien i slaget om Storbritannien.
13. Det berömda upproret mot en övermäktig nazimakt ägde rum i Warzawa 1943.


14. Till poeten Verlaines berömda rader Blessent mon coeur dúne langeur monotone, Sårar mitt hjärta med sitt monotona vemod signalerar de allierade via radio 6 juni 1944 till motståndsmännen i Frankrike att invasionen av Normandie har inletts. D- dagen, D-day och J-jour, som den har kommit att kallas är en av historiens största samordnade militära invasioner.
15. Historiens andra atombomb fälldes den 9 augusti 1945 I Nagasaki.
16. Sovjetunionen och Polen tillhörde de länder som drabbades värst under andra Världskriget. Var femte polack och 20 miljoner sovjetmedborgare dödades.
Copyright Thommy Sjöberg

Labels:

Sunday, March 12, 2006

Quis II Andra världskriget

En klassisk bild från D-day - Omaha beach
Quis II
- Tennisfan?
- Javisst här blandas träning, gruppspel och turneringar. Fredag kväll match gruppspel Sundbyberg, lördag kväll två matcher turnering i Farsta och söndag förmiddag gruppspel i Kärrtorp. I kväll är det dags för match om tredje pris.
- Maniskt? Nja…a. kan bli så där någon helg ibland.
Nu tillbaka till Quis frågor för andra världskriget.
- Now we gonna beat those bloody nazis!
Vi tar hjälp av några Boforskanoner. Först tar vi en 15-pundare 15-0, sedan en 30-pundare 30-0 och slutar med en 40-pundare.
- Det där låter ju som tennis!
Javisst ja – nu till Normandies stränder här med några olika bildtolkningar från mer modern tid.


Bagdad Bob ännu ett vittnesmål -den här gången direkt från Omaha beach Sedan kommer frågorna
9.Den 9 april 1940 anföll och ockuperade tyskarna Danmark och Norge. Danskarna kapitulerade medan norrmännen kämpade emot i 62 dagar och kung Hakon gick i landsflykt till London tillsammans med regeringen. Vad ville Hitler och tyskarna uppnå med sitt anfall.
A: Säkra järnmalmstransporter från Sverige
B: Utöka naziväldet
C: Få större jordbruksområden
D: Utöka fisketerritoriet

10.Vid anfallet av tyskarna mot Danmark och Norge sade vår svenske statsminister att ”Sveriges beredskap är god” vilket var en sanning med modifikation. Vad hette vår statsminister 1940?
A: Tage Erlander
B: Hjalmar Branting
C: Per Albin Hansson
D: Olof Palme

11. ”Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket.” Berömt citat från andra
världskriget. Vad hette mannen som fällde uttalandet?
A: F. D Roosevelt
B: W Churchill
C: Stalin
D: Mussolini

12. Vilka (menar) syftar han på? Mannen i föregående citat.
A: Engelska flottan som höll stånd mot tyska u-båtar
B: Invasionsarmén under D-dagen
C: Soldaterna vid Stalingrad
D: Engelska jaktpiloterna 1940 som försvarade Storbritannien13. Judarna gjorde också motstånd mot nazisterna. Ett berömt uppror ägde rum i ett ghetto under 1943 när Förintelsen började komma till deras kännedom. I vilken stad?
A: Lodz
B:Budapest
C:Krakow
D:Warzawa


14. Till poeten Verlaines berömda rader Blessent mon coeur dúne langeur monotone, Sårar mitt hjärta med sitt monotona vemod signalerar de allierade via radio till motståndsmännen i Frankrike att invasionen av Normandie har inletts. D- dagen, D-day och J-jour, som den har kommit att kallas är en av historiens största samordnade militära invasioner. Vilken var dagen?
A: 4 juni 1944
B: 6 juni 1944
C: 14 juni 1944
D: 14 juli Franska Nationaldagen 1944.

15. Historiens andra i sitt slag - fälldes den 9 augusti 1945. Var?
A: Nagasaki
B: Hiroshima
C. Dresden
D: Berlin under slutstriderna

16. Sovjetunionen och Polen tillhörde de länder som drabbades värst under andra
Världskriget. Vad är riktigt när det gäller antal drabbade i de länderna?
A: Var andra polack och 17 miljoner i Sovjet
B: Var tredje - ” - 18 - ” - - ” –
C: Var fjärde - ” - 19 - ” - - ” –
D: Var femte - ” - 20 - ” - - ” –
>Det kommer mera = svar
Copyright LarsThommy

Saturday, March 11, 2006

Quis andra världskriget

Quis
- Ligger provet på nätet nu?
Skämtsam fråga från elev när vi har prov i Historia på mellankrigstiden och andra världskriget. Vi sitter i den vackra aulan på S:t Jacobi gymnasium och det är fredag eftermiddag. Utanför de dammiga rektangulära sneglasfönstren skimrar marssolen.
- Ligger lite lågt med att jag bloggar är ju mest 20+are som ägnar sig åt sånt och inte äldre stadgade medelålders män som undervisar i SO-ämnen.
- Inte så dum idé tänker jag ändå varför inte lägga ut åtminstone inledningen av provet som är en serie av alternativfrågor på G-nivå. De får fungera som uppvärmning eller starters innan det verkliga provet börjar. Eleverna brukar gilla de här frågorna skarpt, det diggar vi på Kistalight, och här får de även fungera som ett minibildspel.
Passar på att här tipsa om CV på Kulturbloggen som skriver om allt från vårens snara ankomst, musik, filmer, att vara tonårsförälder, massor av länk och bloggtips och inte minst av allt oftast slås där ett slag för yttrandefriheten. Kulturbloggen är en av de bloggar vi gärna återvänder till.
Nu till prov, nåja några Quis, om andra världskriget och tiden före dess utbrott. Nivån är årskurs nio grundskolans högstadium och eleverna kan verkligen de här frågorna utan att ha läst dom på nätet.
Börjar med åtta frågor i dag - resten imorgon.


Del A
1. Hitler närde en plan om ett Stortyskland och annekterade, införlivade, under påtryckningar tyskspråkiga områden mellan 1936-1939. Vilket alternativ är rätt? Vilka områden?
A: Österrike-Polen-Schweiz
B: Österrike-Rhenlandet-Schweiz
C: Österrike-Rhenlandet-Sudettyskland
D. Österrike-Belgien-Sudettyskland
2. "Fred i vår tid", berömt citat efter konferens i München 1938 angående Tjeckoslovakien
och Sudetlandet. Vem fällde yttrandet?
A: Hitler
B: Mussolini
C: Chamberlain
D: Stalin

3. Olympiska spelen i Berlin 1936 brukar anses som det första OS i modern tid där idrott
och politik gör entré. Hitler ville förstås visa upp nazismen från en fredlig och god sida.
Vad mer ville han visa, göra propaganda för, när det gäller nazistisk ideologi.
A: Ett rättvist samhälle
B: Vissa socialistiska idéer
C: Ariska rasens överlägsenhet
D: Olympiska iden – huvudsaken är inte att vinna utan att tävla väl!
4. Hitlers förhoppningar när det gällde tyska idrottare kom delvis på skam under Berlin-OS. Spelens främste idrottare var nämligen en färgad atlet från USA. Han brukar betraktas som en av 1900-talets främste idrottsmän. Vad hette han?
A: Cassius Clay
B: Jesse Owens
C: Pelé
D: Michael Jordan

5. Ryktbar ickeangreppspakt mellan två f.d. fiender, Molotov-Ribbentrop pakten.
Vad innebär bl. a pakten?
A: Att dela Finland
B: Gemensam östersjökust
C: Att dela Polen
D: Att Sovjet får flottbaser i Finska viken

6. Vad kallades kriget för mellan Sovjet och Finland 1939-40?
A: Blixtkrig
B: Vinterkriget
C: Fortsättningskriget
D: Kriget med de röda

7. Världens mest ryktbara bok. Hitler skrev en bok där han förde fram sin politiska
propaganda?. Vad heter boken?
A: Den slutgiltiga lösningen
B: Den sista striden
C: Mina år i Wien
D: Min kamp

8.Ekonomisk kris och inflation något som drabbade tyska samhället under 20-talet. Vad
gjorde tyska regeringen för att lösa problemet?
A: Tryckte mer sedlar
B: Gjorde ingenting – lät marknaden verka!
C: Hitler fick bli rikskansler
D: Genomförde nyval
>Det kommer mera
-Ha tålamod! Rätta svaren kommer som egen sida. Copyright LarsThommy

Thursday, March 02, 2006

Fluensamissiler

Det tycks råda någon sorts förväxling beträffande fågelinfluensan! Läser debattartikel i dagens DN, av forskarna Johan Elmberg och Björn Olsen, och de hävdar bestämt att viggar (flyttfåglar) inte är livsfarliga influensamissiler och att myndigheterna sprider onödig oro.
Något liknande hävdar även Karin Bojs i gårdagens DN där hon skriver att andfåglar kan bära viruset i långa perioder utan att det bryter ut. "Det viktiga är att skydda svenska fjäderfän och följa de anvisningar som finns där". Erik Ågren viltpatolog och den som tog bilden på den döda viggen säger, DN 1/3 06, att "smittspridning är naturens gång och inget att vara rädd för". Viruset finns alltså i naturen och tillhör det naturliga kretsloppet men det gäller att skydda och skilja det från tamfjäderfäna men det är knappast någon risk för pandemi.
Kan kännas trösterikt i sommar när man sitter på kalkstenshällarna vid Kalmarsund på Norra Öland, kikar ut över vattnet och kollar fågelsträcken som drar fram, ofta viggar och skrakar, bara några sjömil från Oskarshamn. : Andra bloggar om fågelinfluensan
LarsThommy

Wednesday, March 01, 2006

Palmemordet 20 år


Palmemordet 20 år
John F Kennedy, John Lennon, och Anna Lindh Olof Palme, 11 september. Mord och dramatiska händelser som etsar sig fast.
Tårar på perrongen i Kista för 20 år sedan, var då på väg med min unga familj till Sveavägen och minnesstund.
Den första naturliga reaktionen "Det måste vara en ensam galning som gjorde det" verkar stå sig.
Visst har man haft sina favoritspår, Polis, Bofors, Sydafrikaspåret och Iran/Irak men de ser orimliga ut speciellt om man som igår tar del av, TV3, utländska säkerhetstjänsters syn på mordet och läser om fallet. Allt pekar på den ensamme galningen.
- Vore man deckarförfattare och skulle skapa en djävulsk intrig med Palmemordet som förebild finns stoff för myndigheters schabblande, media som hyenor, Palmehat, droger, undre världen, social misär, men också politik, engagemang, Sverige och den stora världen. Ett mänskligt drama med starka krafter i rörelse.
En gärningsman , kanske djupt omtöcknad av narkotika och hat, genomför mordet av en tillfällighet eller slump, ej planerat, tillgång till långpipig revolver som ingen riktigt vill kännas vid, se dock knarkhandlare, minns ej riktigt vad han gjort - perfekt alibi i sig för en socialt utslagen, vänder sig om, försvinner in i Tunnelgatans mörker, springer uppför trapporna mot David Bagares gata, lägger ner något i en lång neccesär och sedan ett stort svart hål eller…?
I en mening är mordgåtan löst. Det finns en fällande dom i tingsrätten. Mycket uppmärksammad rättegång med två domare och nämndemän från samtliga riksdagspartier. Det finns ett mycket starkt och tillförlitligt vittne som är mycket säker på sin sak.
Prövning av domen i hovrätten blir friande, väntat, dock med ett i juridisk mening unikt skrivet domskäl där man avfärdar vittnets Lisbet Palmes tillförlitlighet. Vilket faller utanför praxis. Något som i sig borde prövas i HD.
Den colombianska författaren Gabriel Garcia Marques blev efter mordet tillfrågad om han ville skriva om vännen Palmes liv som människa och politiker.
- Visst sa Marques när mordet är löst. Först då är det möjligt att avsluta en betraktelse över Palmes liv.
Kanske borde en kunnig historiker eller journalist få dokumentera allt material som finns i Krister Pettersson fallet och lägga fram det i bok eller i rapportform. Realistiskt verkar det omöjligt att gå vidare med det polisiära arbetet.
- Dags att avskriva fallet?
Snart är det vår. Då kommer jag varje dag att cykla förbi radhusen i Vällingby där Palme bodde med sin familj. Här bland punkthus, parker och torg, sjösatte Palme och hans generation det moderna folkhemmet.
Jag saknar hans röst nu när segregationen ökar i förorten och i skolor och det hade varit spännande att ta del av hans syn på EU och globaliseringen.
- Dags att lyfta fram människan och politikern Palme?
- Tänker jag medan jag lyssnar på Latin Kings, Fördomar 2, och deras samplande tolkning av ett av Palmes varmaste tal. Andra bloggar om Palmemordet:
Copyright LarsThommy