Wednesday, September 28, 2016

Jag är inte bitter... lärare som slutar


Gräv där du står - att vara lärare är en komplex uppgift -  rent av ett krävande uppdrag! Bild Thommy Sjöberg

Vad är det som sker i det svenska samhället med PISA resultat som ger skolpolitiker skrämselhicka där eleverna varken tycks kunna läsa, skriva eller räkna, när tågen inte kommer i tid (beror på nersliten räls och bristande underhåll) när aktningsvärda forskningssjukhus låter charmiga mytomaner göra avancerade kirurgiska operationer utan reell kompetens, när poliser mår dåligt och uppklarningsprocenten av brott blir allt mindre, militären som är på helgvila när Putin övar över Öland och Gotland och vård, omsorg och skola som outsourcas och riskkapitalister som kan hitta nya områden för sina klipp och där äldre erfarna lärare skriver debattartiklar i SvD om varför de ger upp lärarjobbet i en segregerad skolvärld.
Visst debatten behöver nyanseras!
Svensk ekonomi går bra trots svaga politiska regeringar.
Svensk high tech industri står sig väl i världen och det finns en framgångsrik svensk dataspelsindustri som beror på att vi ligger långt framme i den digitala utvecklingen.
Det finns ett svenskt musikunder inom populärmusiken - inget land i världen exporterar så mycket populärmusik i världen per capita.
Kistalight inspireras av aktuell debatt från Svd om skolan och lägger upp en blogg med funderingar om den ädla konsten att vara lärare.
Från SvD 1) En lärare som gett upp och 2) en som inte gett upp i en mörk och globaliserad värld där den digitala revolutionen går vidare, där klimatförändringar, flyktingströmmar, terrorism och krigen i Mellanöstern oroar och aldrig tycks ta slut.

Värdegrund, bra elever, schysta lärare och gott ledarskap 
(Bloggen är tre år gammal och är en liten kommentar till mina år som lärare.)
Sista veckan i plugget före pension!
Drygt trettio års (kultur)harvande är över!
Kistalight hjälper Farin, Spånga gymnasiums förste lärare i matematik och kemi, med en didaktisk uppsats i Kemi.
En masteruppsats!
 Det handlar om pedagogiska projekt för gymnasieklasser och om aktualiteter som försurning och ozonhålen. Jag hjälper till med den språkliga bearbetningen och försöker få det akademiska språket i en något mer lättsam form.
 Spännande att ta del av tankegångarna i Farins uppsats och Kistalight kommer rent av igång med tänkandet efter sommarlovet.
Farin betonar att våra elever ska utbildas till goda demokratiska medborgare som ska göra mänskliga val med sina kunskaper och inte bara utbildas till teknokrater och ämnesexperter. Grunden till de tankarna fanns redan hos John Dewey, learning by doing, han som ville fostra pragmatiska och demokratiska medborgare genom problemlösning och kritiskt tänkande. Farin refererar förstås även till mer moderna nutida pedagoger som Wikman med flera.
Att vara lärare är en komplex uppgift! 

En uppgift som inte låter sig fångas av digitalisering med ettor och nollor!
Lärare som har arbetat ett antal år skaffar sig vad man förr kallade tyst kunskap.
Konsten att ta folk eller en erfarenhet och rutin där man kan läsa av alla de situationer som uppstår i ett klassrum och  de olika elevers (personligheter) behov man kan behöva ta ställning till (möten) under en skoldag.
Läraren alstrar energi och skapar god stämning kanske lyfter man fram en trygghets(turbo) hos sig själv som man inte visste att man hade.
Här i den kommunikationen finns essensen i en lärares arbete!
 
Undrar, tänker Kistalight, om inte Deweys pragmatiker och demokrat (se Farins förebild) har en hel del gemensamt med dagens pedagogiska stjärna John Hattie som anser att lärare gör skillnad. 
Hattie som betonar; det goda undervisningsklimatet - skapa god stämning, en sorts demokratisk reflekterande lärande (lärstrategier), ge feedback och förklara metakognitiva strategier - sic! 
Det vill säga kunna förklara vad undervisningen går ut på - mål och mening.
Frågar man eleverna hur en bra lärare ska vara svarar de ofta att läraren ska vara schyst, ha humor och kunna förklara!
 - Vad ska vi kunna det här för?
 På låg och mellanstadiet svarar barnen ofta att fröken ska vara rättvis och snäll och kunna ge roliga arbetsuppgifter.
Nog finns det en röd tråd från Dewey till Hattie och vad våra elever tycker är en bra, schyst, lärare tycker Kistalight.
Faktiskt har Kistalight under en period under läraråren deltagit i ett forskningsprojekt som hade den tysta kunskapen i centrum. 

Ett projekt som kallades för Quinntenal och som var ett samarbete mellan stadsdelen i Spånga/Tensta, Arbetslivsinstitutet och KTH. Projektet pågick under en månad och läraren fick betald ledighet från skolan och deltog i seminarier, samtal med andra lärare, reflekterade och skrev brev till en skolforskare. 
Blev en Kistalight Academy av mitt deltagande i projektet!
Det var då, oktober 2005, som jag upptäckte att jag var indieförfattare och gillade att göra små bloggböcker av mina texter.
Se Kistalight Net!
Quitennalprojektet är det enda projektet jag deltagit i under åren där läraren och lärandet stått förutsättningslöst i centrum!

 Annars är det rader av projekt; Praxis, Itis, PIM och nu senast PRIO som på olika sätt reducerar och förminskar lärar- och lärrrollen ofta genom att vi får höra om samarbetets lov gärna då utan reglerad undervisningstid och i olika grupper. 

Det är olika skolprogram som vimlat förbi och ska hanteras PODB, Absentia, Presentia, Fronter, Skola 24 och Skolwebben ofta med en livslängd på mellan ett och två år. 
 Projekten, programmen, konferenser och samtal sker liksom på sidan av de ordinarie lektionerna och hänger i luften som eviga depressiva lågtryck och stjäl energi från undervisningen. 
Projekten är till för att bekräfta andra som  rektorer, skolpolitiker, kommungubbar som ser rött när de tänker på lärarnas reglerade undervisningstid, byråkrater, smarta webbdesigners, programmerare, föräldrar som har anlag för rättshaveri och möjligen media.
 För att förverkliga "utvecklingen" så ska ett digitalt Sysyfosarbete utföras.

Stenen (dokumentationen) ska rullas uppför administrationsberget vecka efter vecka om och om igen.

 Nog med litanior nu - tillbaka till lärarens tysta kunskap.
Vad är väl tyst kunskap om inte konsten att förmedla sina ämneskunskaper med hjälp av en värdegrund!

Där moralbuketten består av en uppsättning förmågor att hantera olika former av etik. 
  • Pliktetik 
  • Avsiktsetik 
  • Konsekvensetik
  • Situationsetik
Behöver vi inte alla lärare då och då vara en rungande frikyrkopastor som idealiserar med moralisk stämma när vi ska genomföra våra projekt och skoldagar i november eller ska man inte sätta ned foten och riktigt säga ifrån, rya i, si så där vecka 40 när eleverna börjar bli skoltrötta och klotter, busstreck och mobbing ökar.
Klart man ska!
Rya i alltså!
Men vem står ut med en moraliserande och idealiserande frikyrkopastor veckans alla timmar?

Gäller för både lärare och skolledare?
Den gode läraren, se Dewey, Hattie, Farin och vad eleverna tycker, är naturligtvis en professionell yrkesutövare som förmår att spela på etik-klaviaturens alla tangenter i sin undervisning och intar en resonerande, reflekterande, analyserande och möjligen argumenterande hållning i skolans turbulenta värld av känslor och ungdomlig energi.
 Där dagligen massor av situationer ska lösas så där lite bortom plikt och konsekvensetiken.
Behövs helt enkelt sånt som kallas trygghet, sunt förnuft och rörlig hållning!
Låt lärarna få vara lärare!

PS Tror att det finns många exempel på bra och goda skolor i Sverige! 

Det är segregationen (klyftorna) i samhället som är problemet! 
Skolan som en demokratisk institution har försämrats efter friskolereformer och kommunalisering.
PS en gång till Du är mycket mer lärare än du tror pappa!
... som min dotter Evelina brukar säga.
PS En gång till!
Egentligen är jag lite trött på skolan, får beskriva mig själv som läraren som gått i mål men absolut inte gett upp skolan!
Varför inte några skolbloggar till från Kistalight?

Lust att läsa mer av Kistalight om skolan?
Varför inte beställa ett exemplar!
Billigast genom att mejla författaren via kistalight@gmail.com
Ett ex då 100 SEK inkl frakt
Se även Bokus CV från Kistalight

Bokomslag CV från Kistalight (häftad)
©Thommy Sjöberg

Labels: , , ,

Sunday, September 25, 2016

Flugfällan en vinnare

Kistalight har läst Fredrik Sjöbergs Flugfällan.
 Årets första (läs) nyårslöfte klappat och klart!
Spännande om kufar och rent av lite självbiografi, initierat om experter på blomflugor  och spännande om Runmarö i Stockholms skärgård.
Fredrik Sjöberg är biolog, expert på blomflugor och en rolig essäförfattare.
Hans fru säger att han är biolog!
Han Fredrik Sjöberg blir lättare accepterad då bland vanligt folk på ön (Runmarö).
Verkar rent av som att han har en hedervärd syssla då!
/ _ _ _ / 
Spännande om entomologi (flugor och insekter) och om den bortglömde flugexperten Rene Malaise som uppfann en flug och insektsfälla i form av ett tält.
Malaise var dessutom en stor resenär i världen tillbringade ett antal år på Kamtjaatka tillsammans med svensk forskningsgrup och han gjorde även entomologiska resor till Burma.
Vilket Fredrik Sjöberg berättar fascinerande om!
Fredrik Sjöberg skriver även spännande och tänkvärt om biologins två stora, Charles Darwins och hans ungdomsresor och hans evolutionslära.
Vilket han jämför med Linne' och dennes resor i ungdomen även han med en systematisk lära om växtriket.
- Linnes Systema Naturae, en biologins operativsystem! (a la Bill Gates).
Möjligen skulle man, Kistalight, kunna säga att Fredrik Sjöberg verkar i en egen essägenre, där det skrivs självbiografi genom att skriva om andra.
Säg mig vem du umgås med...
Genom Flugfällan surrar även återkommande funderingar, ledmotiv, kring hur vi hanterar tiden. Inget befrämjar koncentration som en känd begränsning i tiden, ibland även i rummet.
 Tiden skriver Fredrik Sjöberg kan vara som en kringfluten ö...vet man att tiden är begränsad som vid ett möte eller vid en resa kan det ge en uppriktighet vid samtal och kontakter som inte ges i vardagen.
Betyg Fredrik Sjöbergs Flugfällan: Fem infångade blomflugor av fem


Kistalight som skyndar långsamt som en sköldpadda på grönbete genom tillvaron med sina digitala bitar!
Har äntligen fått min essä (ännu en) om Stieg Larsson och fröken Salander godkänd av Smashwords stränga formateringsguidé och digitala redaktion!

Ärligt talat har också formateringen varit bortglömd ett tag!
Visst den finns redan nedladdad 528 ggr men nu är den också godkänd för vidare spridning bland amerikanska förlag!

 Wow för sköldpaddan och Achilles - se Xenons paradoxer och Kistalight som hinner ikapp!
Pröva en läsning av Kistalights essä In the footsteps of Stieg Larsson genom en Google (Engelsk/amerikansk) translation!


For Free and Just For Fun - bara att ladda ner grabbar och tjejer!

Här mejlet om godkännandet!
Hello Thommy Sjöberg,

Congratulations!
Your upload or update for "In The Footsteps Of Stieg Larsson" has been accepted into the Smashwords Premium Catalog.
This will begin shipping out to retailers.
Smashwords ships approved books and updates out to most retailers same day (often within minutes or hours), and to Barnes & Noble once daily on business days.
Price changes do not require Premium Catalog review.
©Thommy Sjöberg

Labels: , , ,

Thursday, September 22, 2016

Bokmässan - Frånvaro Light

Mejl till Kritiklabbet om Bokmässan i Göteborg från en frånvarande indieförfattare!
Klart vi skulle vilja vara där!
Ströva runt bland kändisarna, deckarförfattarna, kokboksentreprenörerna, kolla popfenomenet Håkan Hellströms i hans telefonkiosk (1x1 meter) och hans nya sångbok med festliga vackra illustrationer eller zippa lite bubbel, knapra på någon salt pinne och byta några ord med någon vacker bloggstjärna.
Visst är Bokmässan en manifestation för boken och det fria (hotade) ordet!
Men vi bara undrar på Kistalight om inte allt det spännande (radikala) inom konst, litteratur och det fria ordet finns någon annan stans?
Antar, eller vi gör i alla fall en kalkyl, på ungefärliga minimala kostnader för att delta i Bokmässan för ett indieförlag som Kistalight typ (1x1 meter golvyta med enklare monter).
Vi spekulerar att det skulle låt oss säga kosta 10 000 pics SEK.
Vad kan vi få för detta?
Om vi istället väljer att hushålla med vår smala (anorektiska) kulturbudget för att producera en nytryckt bok?
Ja en indietryckning på ungefär, grova slängar, 80 sidor text i 100 exemplar av en ny Kistalight som man kan sprida bland släkt, vänner, grannar, kulturintresserade, idrottskompisar, i sin sommarstugeförening eller ge bort som present i alla möjliga roliga och oväntade sammanhang eller rent av använda som en bytesvara tillsammans med andra indie kulturaktörer.
Sist använde vi en CV från Kistalight i byte mot en tennistimme, nåja fick en timme, och passade då på att skänka en CV från Kistalight till givaren.
Dessutom kan man visa upp sina indiealster i en helt annan omfattning i den digitala världen på worldwidewebb och få dem publicerade på diverse digitala förlag.
Allt alldeles gratis!
Vilket nog är det stora möjligheten för all den nya musiken, konsten och litteraturen!
Tjoho Göteborg...
Klart vi skulle vilja vara där!

©Thommy Sjöberg

Labels: ,

Wednesday, September 14, 2016

Stöd Asli Erdogan

Ikväll Stödgala på Kulturhuset i Stockholm för den fängslade i Turkiet (Istanbul) författaren och kulturjournalisten Asli Erdogan. Kistalight sympatiserar genom att delta med en fin gammal läsupplevelse (blogg) om Asli Erdogans vistelse i Rio de Janeiro med biten Staden i den röda kappan. 
Stöd yttrande och tryckfrihen och en röst för ett mänskligare samhälle - där Asli Erdogan är en viktig röst i Istanbul, Turkiet och i världen.

Staden i den röda kappan

Mas que nada
black eyed peas came to make it hotter
we beat the party starters
bubblin up just like lava
(Black eyed peas)

 I veckan som var hamnade Kistalight på Kulturhuset och Internationell författarscen innan flunsan och  torparsoffan tog över!
 Kistalight är förstås nyfiken på veckans gäst, Asli Erdogan, som kombinerar rollen som partikelfysiker, tjej ung (kvinna) från Turkiet, med att skriva en lyrisk brinnande bok om Rio de Janeiro.
 Samtidigt som Asli Erdogan arbetade på CERN i Geneve som partikelfysiker började hon skriva på nätterna efter de långa arbetsdagarna och så småningom kom den Mirakulösa Mandarinen ut 1996. Efter det fick hon ett forskarstipendium i fysik på universitetet i Rio de Janeiro dit hon reste med ambitionen att lägga fram en doktorsavhandling. Skrivandet tog dock över doktorerandet och rentav fick hon sparken som stipendiat med sin PhD forskning på sitt Rio-universitet.
Istället vandrar hon runt i Rio i Santa Teresadalen hemvisten för bohemerna, de kreativa, konstnärerna och musikerna men absolut ingen plats för en medelklassgringas eller en tjej från Istanbuls burgna klasser på visit i Rio som forskarstudent. Likt många begåvade och ambitiösa tjejer drabbas hon av anorexia och dessutom en tumör efter hemkomsten från Rio.

 Ingemar Fasth presenterar Asli Erdogan på Kulturhuset.
- Är det någon författare ni ska ha prickat in i kalenderna under hösten säger han är det just Asli Erdogan.
  I publiken finns även översättaren Ulla Lundström och Aslis malmöbaserade förläggare från  Ramus förlag. Intervjuare är Jenny Tunedal som genomför ett väldigt lågmält och lyssnande samtal med Asli - blir mest att fylla i de berättande svaren.
Asli Erdogan ger ett väldigt ödmjukt intryck när hon berättar om sitt författarskap - ingen tuff partikelfysiker här inte utan tvärtom en nedtonad intellektuell.
 Staden i den röda kappan, Aslis Riobok, är en bok om skrivande mer än något annat säger Asli som talar en utmärkt engelska, escape, confront katharsis to remember to forget to survive the city säger Ali. Orfeusmyten är en av många litterära referenser som finns i boken andra referenser är mer vardagligt betonade som lukter, smaker, hettan och luftfuktigheten i en tropisk stad.
 Life is very social - it´s a note book of Rio säger Asli som är omsorgsfull i sitt arbete med detaljerna om Rio. Genom boken ljuder också skottlossningarna från gänguppgörelserna och striderna med polisen över Santa Teresakullarna och när de ständigt återkommande fyrverkierna slår ut över himlen är det inte karneval utan annonsering för nya kokainpartier.
Efter hemkomsten med anteckningar från Rio skrev Asli Erdogan sin Staden i den röda kappan i ett kalt rum i Istanbul under vintern.
I början var hon gift medan hon skrev på sin roman.
 Sedan inte!
 Kistalight som samlar på författarsignerade böcker är snabbt uppe på scenen vid Sergels torg 3 i Kulturhuset och får Staden i den röda kappan signerad. To Thommy with Th of course och passar på att fråga om boken är översatt till portugisiska. Asli säger att hon skulle älska det men tillägger att boken säkert inte skulle tas emot så väl i Rio.
Kistalight som börjat läsa Aslis bok är inte så säker på det. Eftersom boken har så uppenbara litterära kvaliteter. Där finns underbara inslag om Rios egen rytm och sensualism, konkreta detaljer från gator torg, krogar och renoverade kulturhus i stökiga kvarter som Lapa och Santa Teresa.
Där realism övergår i naturalism.
Trots allt elände och med huvudpersonen Özgür som lider av anorexia så berättas i Den röda kappan även om konsten att skriva en roman. Eftersom bokens Özgür ständigt bär med sig ett manuskript i en grön anteckningsbok som skildrar Rio i lyriska ordalag med bitar som kallas En resande på Rios gator.
Kistalight frågar även om hennes kunskaper i matematik och partikelfysik kan ha påverkat hennes bok. Asli som faktiskt deltog i en forskargrupp vid CERN 1993 där ledaren belönades med ett Nobelpris. Hon, Asli,  trodde inte det och i dag säger hon har hon glömt de här speciella kunskaperna men det är klart att sättet att tänka finns där och tålamodet att slutföra en roman tänker vi innan vi fångar den blå linjen för vidare färd mot Kista.
Betyg nu när vi har läst boken. Fem färskpressade glas med papayajuice av fem - försiktigt höjer vi en skål i papayajuicen och skålar för Den röda kappan - kan bli en klassiker som Rioskildring.

© Thommy Sjöberg

Labels: ,

Monday, September 12, 2016

Relativitetsteorin Light


I dag börjar vi en ny kurs på Kistalight!
Det är kompetensutveckling på gång!
Med syfte att skärpa vårt skrivande, liksom strama till tänkandet en aning och klarna tankarna.
Redaktionen har beslutat att gå en  kurs i sommarfysik för studenter (funkar även på hösten).
Kursen Inledande Relativitetsteori ges av Gävle Högskola i samarbete med Tekniska Högskolan i Stockholm.
Kistalight som gillar moderniteten i konst och litteratur får här möjligheten att fördjupa insikterna i en av de mest banbrytande idéerna under 1900-talet.
Einsteins speciella Relativitetsteori som påverkat vårt tänkandet hur mycket som helst och då inte bara inom teknik och modern vetenskap utan även inom kulturliv och moderna konstformer.
 - Se formeln!

Ljuset, vi säger bara ljuset färdas hur snabbt som helst (se formeln).
Viktig faktor i den moderna fysiken, Einsteins relativitetsteori länkar samman rum, tid, mekanik, magnetism, elektricitet och inte minst materia och energi. I kursen behandlas fram för allt tid, rum och mekanik, räcker bra så tänker Kistalight, som ser fram emot fördjupande studier i fysik och hoppas att det även ska utveckla mitt skrivande till en mer genomlyst (se ljuset i Light) och transparent stil.
Det går (finns) många historier om Albert Einstein (lite som om vår Bellman)!
Skrönor?
En går ungefär så här!
I mina bästa stunder tror jag att jag förstår Relativitetsteorin säger Einstein och kan förklara de grundläggande idéerna bakom teorin!
Kistalight instämmer och hoppas att efter kursen ska några skärvor av insikt om teorin även ha drabbat oss.
© Thommy Sjöberg

Labels: , ,

Wednesday, September 07, 2016

Värdegrund Light källkritik

I dag övar vi källkritik, inte självkritik, på Kistalight. Vi har upptäckt att min bild ovan, med citat av Zlatan vid Annelundsbron, vid cykel och gångtunneln in till Rosengård, finns på en hel del sidor på nätet, faktiskt i flera världsdelar - worldwidewebb.
Sidorna där jag hittat bilden verkar vara något så när okej men det kan ju vara på sin plats att man (vederbörande) anger källa och upphovsman.
Hur som helst är bilden skyddade enligt upphovsmannarätten för fotografier!
På Kistalights redaktion tycker vi absolut att vår bild har ett konstnärligt värde.
Se den kraftfulla markeringen av plats (Rosengård).
Zlatans poetiska och filosofiska citat och hur man kan förhålla sig till sina rötter är i centrum av bilden.
Ljuset i gångtunnelns ände när de små barnen, dagisgruppen, kommer ut i solen, kan ses som ett löfte för framtiden och om multikulti. Den ena av dagisfröknarna bär sjal (hijab) och den andre inte.
Om bilden (fotografiet) är konstnärlig har den en verkshöjd säger man när det gäller upphovsmannarätt.
Dessutom finns det inte två fotografer som samtidigt eller oberoende av varandra tagit en liknande bild!
Alltså absolut ett unikt fotografi (Kistalights bild) med ett konstnärligt värde då gäller att bilden (fotografiet) har en verkshöjd och då gäller upphovsmannarätten.
På några sidor har vi roat oss med att kommentera snattandet (stölden) av vår fina Rosengårdbild.
Vi börjar med  en ungersk bloggare Vegobrunette som inte direkt visar någon större ödmjukhet när det gäller användandet av vår bild!
Vidare fortsätter vi med en magister Larsson från Katedralskolan i Lund som illustrerar en av sina arbetsuppgifter med vår bild, utan att att blinka tycks det, när det gäller insikter om upphovsmannarätt. Ändå är majen Larsson lärare i Sociologi och andra samhällsämnen!

Amy sings the blues away för lånade bilder och fotografier! Nåja Kistalight lånar gärna festliga cartoons men har glömt källan för denna trevliga bild!

To Vegobrunette!
See that you have used my picture above from Zlatan quate over Annelundsbridge. It´s ok but you could show the source – se picture Thommy Sjöberg!
/Thommy

Anonymous the Veggie Brunette said...
Hej Thommy!
The original blogpost included a direct link from the photo to your blogpost.
I now updated the post to include even a oneliner source reference right below the photo.
Check the post again and see if that’s OK
Anonymous Kista Lumiere said...
Hej The veggie brunette!
Om du kan svenska och har en faceboksida får du gärna gå in på min Kistalight sida och trycka på Gilla knappen.
Okej ovan med att du hänvisar till min sida! Jag antar att du i första hand driver din blogg av mer idealistiska skäl eller för att det roar dig.
Hälsningar Thommy

Hello The veggie brunette!
If you speak Swedish and have a facebokside, feel free to visit my Kista Light page and press the Like button.
Okay above that you refer to my page! I guess you primarily operate your blog for more idealistic reasons or because it amuses you!
Greetings Thommy
Anonymous the Veggie Brunette said...
Glad we sorted this out. You are correct Thommy, this is a private (and quite small) blog operated in my free time to tell stories that might be of interest to friends.
Try Google translate and see if it helps to give you an overview of the content.
Happy summer!
Anonymous Kista Lumiere said...
To Veggie...B

Ha...ha!
Sorted it out?!
Not really my problem!
Who has actually borrowed a picture?
Additionally, a really good picture!
Can we call this a humble attitude towards art?
No Kista Light desire a more generous attitude towards our special blog arts!

Anonymous Magister Larsson/Kistalight said...
Via Kistalight
Kommentar om Arbete om klass: Uppgift, (sympatisk sådan) i Sociologi på Katedralskolan i Lund 2014

Svarar på Thommy Sjöberg:

Hej magister Larsson!
Kul att du har använt min fina bild från Annelundsbron med Zlatan citatet för att illustrera din uppgift.
Du får gärna ange källa för bilden!
Se Thommy Sjöberg/Kistalight och min essä Zlatan femton minuter från medelklassen!
Pst du får gärna gå in och Gilla Kistalight på Facebook!

Magister Larsson:
Tackar för att du trots allt låter mig få använda din bild. Nu är du ärad i bloggposten 
Tjoho! Ärad ja men knappast angiven som källa!
Tjoho en gång till för denna ödmjukhet när det gäller Upphovsmannarätten!
Från Asien, nåja från Georgien, hittar vi vår bild hos Chinchraka.

Chinchraka One Response to Zlatan Ibrahimović


  1. Oh I see my Picture above! 
  2. Congrate! 
  3. What about copyright? 
  4. Aha the Free Internet! 
  5. But you could mention the photographer and you could like Kistalight – see the webb! 
  6. Greetings Kistalight/Thommy Sjöberg
Hittar även bilden hos humorsidan Lite kul och hedrande hos gratistidningen Öresunds Puls från Malmö området.
Nu har vi tröttnat på att ge kommentarer men tror att vi fyrade av en Comments hos Lite Kul sidan! 

Ser mitt fotografi ovan!
Hur kul är det?
Lite kul kanske!
Men ange gärna bildkälla och fotografen bakom bilden!
Hur kul som helst!
Hälsningar Thommy Sjöberg/Kistalight

Alltså absolut unikt fotografi (Kistalights bild) med konstnärligt värde då gäller att bilden (fotografiet) har en verkshöjd och då gäller upphovsmannarätten - se ovan texter och lagskrivning!

Fotografier (från Wikipedia enklast så!)

Upphovsrätt för fotografer infogades i upphovsrättslagen 1994. Den hade tidigare reglerats i Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild, som gällt sedan 1 juli 1961. 
I 15 § fotografilagen föreskrevs att
Rätten till fotografisk bild gäller, där ej annat följer av vad i andra och tredje styckena sägs, intill utgången av tjugofemte året efter det år, då bilden framställdes.
För fotografisk bild, som äger konstnärligt eller vetenskapligt värde, gäller rätten intill utgången av femtionde året efter det år, då fotografen avled.
När fotografier inkluderades i upphovsrättslagen 1 juli 1994, bibehölls regeln att fotografier har en upphovsrättsgräns baserad på bildens framställnings år i stället för upphovsmannens dödsår, såvida inte fotografiet uppnår verkshöjd, för då gäller dödsåret. Skyddet för framställnings år skyddade foton ("fotografiska bilder") är i upphovsrättslagen nu 50 år till skillnad från fotografilagens 25 år och skyddet för döds års skyddade foton ("fotografiska verk") är nu 70 år - till skillnad för fotografilagens 50 år - och överensstämmer därmed med upphovsrättslagens skydd för andra verk.
Vad som avses med verkshöjd inom fotografering framgår inte av lagtexten. Med verkshöjd menas normalt att ett verk inte skulle ha kunnat framställas snarlikt av två personer oberoende av varandra. Förarbetena till lagändringen 1994 innehöll inga resonemang om skillnaden mellan ett fotografiskt verk och en fotografisk bild och det hade heller aldrig klargjorts vad ett "vetenskapligt eller konstnärligt värde" var.
Girl with earring Banksy - verk ur konsthistorien (Vermeer) i ny context. Who the hell is Banksy? No one knows!
Slutsats, några funderingar, kring upphovsmannarätt om fotografier.
Visst finns lagstiftningen där!
Kan fungera för gammalmedier och i det etablerade medielandskapet.
Ett kretslopp som är överblickbart inte minst genom Internet.
Värre dock med det vildvuxna Internet, glada gatukonstnärer och indieförfattare bortom etablissemanget.
I praktiken omöjliga att kontrollera och där möjligheten att leva upp till en lagstiftning om upphovsrätt nog måste ses som önsketänkande. 
Alltså två kretslopp!
Ett för gammelmedia och det etablerade (offentliga) medielandskapet där upphovsmannarätten gäller och ett annat för det fria vildvuxna Internet och andra frisinnade själar.
Visst lånar vi själva en bild då och då men anger gärna källa.
Stora konstnärer stjäl!
Medelmåttliga lånar.

© Thommy Sjöberg

Labels: , ,