Monday, April 29, 2019

På äventyr med Modernas Pressklubb

 Från en av de riktigt stora inom performance, aktivitets och konceptkonst Marina Abramovic - Performance Light Bild ovan Thommy Sjöberg 

Tycker om rörelsen i bilden ovan!
Energin hos de tre stora kring visningen; Modernas intendent Daniel Birnbaum, huvudpersonen Marina Abramovic och curatorn Lena Esslin men jag har missat skärpan i bilden.

Kistalight har under några år varit medlem i Moderna Museets Pressklubb i Stockholm.
Drygt tre år! (sept 2015 - okt 2018) 
Det har blivit en liten samling bloggar av detta.

Kul (coolt) att få följa aktuell modern konst ur Moderna Museets perspektiv.
En mycket välrenommerad (världsklass) institution när det gäller nutida konst.
Mitt deltagande i pressklubben blev rent av ett eget universitet!

Genom museets lärda introduktioner av aktuella utställningar och konstnärskap.
Visningar så där lätt (Light) som bara riktigt kunniga (intendenter och curatorer) kan föreläsa kring museets utställningar!
Visst hade jag redan innan mitt deltagande Pressklubben en konstsyn eller en hel del funderingar om vad som är konst.

Konst i sin context, readymade och konceptkonst! 
Ni vet Marcel Duchamps Fountain, Bruden avklädd av sina ungkarlar och hans cykelhjul, Robert Rauschenbergs Monogram (Geten), Jackson Pollocks trähäst eller för den delen Andy Warhols soppburkar och serier av Marilyn.
Nyskapande konst från Modernas storhetstid!

Tjoho!
Något överraskande var den första inbjudningen måste ha berott på mina bloggar under några år vid Vännernas vernissager!
Vem blir inte smickrad över att få delta i pressvisningar bland hippa konstskribenter, berömda intendenter med makt i kulturvärlden, intrigerande presschefer, kända kulturkritiker från TV och en och annan kulturcelebritet?
Kul för en glad amatör som visserligen följt Moderna Museets utställningar genom åren men just inte har haft någon formell utbildning i konstvetenskap, 
varit utövande konstnär eller arbetat som konstskribent.
Blev under hösten (2018) också ett eget personligt jubileum.
Femtio år som besökare på Moderna firas med passande från Warhol 68 till Andy Wahrol utställningen i dag!

Vi firar med våra bloggar från de tre årens utställningar, länkar och kollar om det helt enkelt skett någon utveckling när det gäller mitt skrivande och konstsyn.
Har jag blivit något klokare i min syn på samhälle och konst?
Blir baklänges kronologi från bloggarna.
Kistalight känner sig befryndad med kulturtanten (grabbig variant) och citerar sig själv från tidigare blogg!
Se kommentar nedan Kulturtanten said: 
Apropå Kultur!
En raritet!
Visst ska det fortfarande gå och få fart på den gamla CV 2:an! 
  • Visst kan Modernas utställningar i dag kännas väl tillkrånglade, kunskapsteoretiska och filosofiska, som om du behöver en akademisk examen i filosofi mer än en lust att uppleva konst i form av färg, form och rörelse. 
    Den ursprungliga leken i modernismen med koncept, performance och (politisk) aktivism ofta med hjälp av installationer har ibland blivit snustorr och akademisk med torftiga verk, ett forum för samhällsfilosofer och tyckare, mer än för lekfulla unga konstnärer som ser på världen med nya ögon. Vi har inte hjärta att konkretisera med några enskilda exempel men ofta gäller det de små utställningarna. Kistalight tror att kraften, energin och nyskapandet inom konsten ska bygga på färg, form, konstnärlig skicklighet och inte knep och knåp med kunskapsteoretiska pusselbitar som mer hör hemma på ett teoretiskt seminarium för en masterklass i filosofi. 
  • Visst ja! Jag glömde en av höjdpunkterna under mina dryga tre år i Modernas Pressklubb Yayoi Kusama. Se Oändligheten Light en av de roligaste utställningarna som jag tog del av som fri och ideell bloggare. En fantastisk utställning med en konstnär, Kusama,  som lever upp till epitetet den Lekfulla Människan. Här finns färg, form, fantasi, aktivism, konceptuella idéer, embryon till installationer och ekvilibristisk förmåga att balansera de konstnärliga uttrycken - Wow!  
  • Bäddar in en lite queer tolkning av tidernas största poplåt som avslutning (modernismens intåg i rockvärlden) - Just for fun med Margot Cotten!

© Thommy Sjöberg

Labels: , , ,

3 Comments:

Anonymous Kistalight said...

Visst kan Modernas utställningar i dag kännas väl tillkrånglade, kunskapsteoretiska och filosofiska, som om du behöver en akademisk examen i filosofi mer än en lust att uppleva konst i form av färg, form och rörelse.
Den ursprungliga leken i modernismen med koncept, performance och (politisk) aktivism med hjälp av konstformer har blivit snustorr och akademisk med torftiga verk, ett forum för samhällsvetare, mer än lekfulla konstnärer som ser på världen med nya ögon.
Det kommer mera ...

2:04 AM  
Anonymous Kulturtanten said...

Kulturtanten

/ _ _ _ /
Hon (han) besöker gärna våra statliga muséer och ser avantgardistiska utställningar med konceptuella installationer - känner möjligen ofta en viss osäkerhet över vad det hela handlar om - filosofi eller är det kunskapsetik eller är det konst - i alla fall undrar Kistalight liksom säkert mången kulturtant? Museibesöken varvas ofta med en liten sallad, ett glas rödtjut och chict snack med väninnan på museets restaurang - har du hört... Pst oftast blir det skål i mineralvatten!
Avslutningsvis! - Kulturtanten (även grabbiga varianten) är en levande otidsenlig kulturrörelse som bär upp våra teatrar, tidningars kultursidor, ser de alternativa filmerna på stans folkrörelse biografer, ser alternativa utställningar på muséer och en hel del institutioner.
Många av oss kulturtanter (även grabbiga varianten) är numera panschisar. - Huka er alla ni kultursnobbar så att vi inte gör uppror, struntar i finkulturen och istället engagerar oss (röstar) i Mello, hellre går på Allsång på Skansen, svingar de lurviga i någon dansbandsvecka, följer damerna i längdskidåkning, Heja Stina, och stafett och utnämner Mamma Mia till filmhistoriens bästa film!

1:12 AM  
Anonymous Kistalight inbjuden på pressvisning said...

Kistalight blir fortfarande inbjuden på Pressvisning på Malmö Moderna!
Det tackar vi för, det kanske rent av blir en liten tur ned till Malmö för att kolla in museets fina utställningar!

Se Nu öppnar höstens storsatsning på Moderna Museet Malmö

Sensing Nature from Within
Moderna Museet Malmö, 28.9 2019-8.3 2020
Curator: Joa Ljungberg

Den 28 september markerar starten för Moderna Museet Malmös omfattande konstnärliga och filosofiska projekt – Sensing Nature from Within. I museets Turbinhall tar tolv internationellt verksamma konstnärer och konstnärsgrupper fasta på ett intensivt existentiellt sökande i vår samtid. Därtill erbjuds ett rikt och djuplodande program som i performance, dans och seminarier öppnar dörrar mot mer livsbejakande och solidariska relationer inom en mer-än-mänsklig värld.

Naturen som människan i stor utsträckning fjärmat sig ifrån finns inte längre kvar, i alla fall inte på samma sätt och i samma omfattning som tidigare. Den insikten bottnar nu hos allt fler, vilket inte minst bland konstnärer har resulterat i en tilltagande vilja att ompröva tidigare sanningar och söka efter nya sätt att leva och förstå världen.

På många platser i världen skrivs idag texter, hålls föredrag och anordnas utställningar som på olika sätt utforskar människans komplexa förhållande till sin livsmiljö. Kritiska blickar riktas mot logiken i den kultur som tillåtit oåterkallelig förstörelse och artutrotning. Samtidigt växer intresset för mer holistiska världsåskådningar och för det fascinerande i tanken att i framtiden kanske kunna ingå helt andra relationer i en mer-än-mänsklig värld.

Moderna Museet Malmö vill aktivt vara med och bidra till dessa viktiga reflektioner och presenterar därför under hösten 2019 och våren 2020: Sensing Nature from Within.

Projektet kommer att bestå av en internationell konstutställning kombinerad med ett tvärvetenskapligt program av föreläsningar, samtal och performance. Den seminarieserie som är en del av programmet har utarbetats i samarbete med Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet. Det är en forskarskola och en unik och global samverkansplattform kring ämnen relaterade till samhällsutmaningar, hållbarhet och Agenda 2030.

I både utställning och program utmanas binära uppdelningar mellan kropp och själ, natur och kultur, människa och djur och rationalitet och sinnlighet. Här närmar vi oss intelligens, subjektivitet och känsloliv, både inom och bortom det mänskliga, i ett försök att återupprätta kontakten med naturen som omger oss och samtidigt utgör vårt eget inre.

Sensing Nature from Within är inspirerad av både nya och urgamla insikter om liv och materia och reflekterar ett sökande efter en ny etik.

Deltagande konstnärer: Ursula Biemann & Paolo Tavares; Cecilia Edefalk; Elisabete Finger & Manuela Eichner; Hans Hammarskiöld; Ingela Ihrman, Anne Duk Hee Jordan; Tuija Lindström, Hanna Ljungh; Hilde Skancke Pedersen; The Otolith Group; Shimabuku; Christine Ödlund.

VÄLKOMMEN PÅ PRESSVISNING!
Välkommen på pressvisning av Sensing Nature from Within fredag den 27 september kl 10-11.30 på Moderna Museet Malmö. Curator Joa Ljungberg ger en introduktion till utställningen.

OSA till pressvisningen senast 24 september till:
s.alsterhag@modernamuseet.se
För högupplösta pressbilder besök: Moderna Museet Press

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Sofia Alsterhag, kommunikatör
0734 22 87 39
s.alsterhag@modernamuseet.se

3:44 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home