Sunday, September 07, 2008

Kistalight goes Ryan fortfarande ex… kvar

Flanerar längs hamnpromenaden via Partenope i Neapel med Vesuvius i bakgrunden. Bild: Love Sjöberg

Romanskrivande är litteraturens Formel 1 säger den i dagarna aktuelle P.O. Enquist!
Vad är då bloggande frågar vi oss på Kistalight.
Ett race med stylade hundkojor i kuperad okänd terräng?
Varför inte testa en tur med Kistalight goes Ryan?
- Se även
Ryanair Light fantasi

Cirkapris: 130 Sek alt 14 Euro inkl porto
Utgivningsår: 2007
Genre: Resor/Essä
Språk: Svenska
Antal sidor: 68
Utförande: Limbunden ISBN: ISBN 978-91-631-9927-1
Beställningsadress: Thommy Sjöberg kistalight@hotmail.com
Beskrivning: Essäer, reseskildringar från Europa och grå vardag - Kista i november
Förlag: Kistalight Publisher
Finns att köpa på Akademibokhandeln i Kista, Hedengrens vid Stureplan, Kartbutiken Kungsgatan 74, Bokia i Kista galleria och i Nyköping.

Nyfiken?
Lust att läsa ett utdrag?
Klicka på en bit från Belgien!

Andra bloggar om Kista:Andra bloggar om nya böcker: Andra bloggar om Ryanair: Andra bloggar om Italien: Andra bloggar om Neapel: Andra bloggar om P.O. Enquist Andra bloggar om litteratur
©Thommy Sjöberg

Labels: , , , ,

1 Comments:

Anonymous Love said...

Lysande koncept!
Borde kunna gå och sälja massor.

10:11 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home