Thursday, May 31, 2007

Sampla Light – Betyg

Betygstider; varför inte sampla lite, klämma en rap, ta hjälp av en vacker kör och visa skolans eminenta kunskapstrappa fö So-ämnena.
- Pedagogik; det möjligas konst!

All I really wanna do
I ain´t looking to compete with you
Simplify you,classify you
Deny, defy or crucify you

Från Brian Ferry Dylanesque (Lyrics Bob Dylan)


All you really got to do - sampling

Oh Thommy, oh Thommy med th varför får vi inte godkänt i So? (Kören)

All you really got to do är
Beskriva, identifiera, ange
Illustrera, presentera, demonstrera
Exemplifiera, strukturera, inkludera
och plocka russinen ur kakan.

Oh Thommy, oh thommy med th men vad ska vi göra för att få Vg? (Kören)

All you really got to do är
Klassificera, organisera, kategorisera
Differentiera, diskutera, relatera
Och analysera.

Oh Thommy, oh Thommy med th vi vill verkligen få Mvg? (Kören)

All you really got to do är
Integrera, modellera, simulera
Generalisera, solvera och värdera.

Avslut: All I really wanna do
Brian Ferry sång (Bob Dylan lyrics)
Andra bloggar om betyg:
Copyright Thommy Sjöberg

1 Comments:

Anonymous bob said...

The line it is drawn
The curse it is cast
The slow one now
Will later be fast
As the present now
Will later be past
The order is
Rapidly fadin'.
And the first one now
Will later be last
For the times they are a-changin'.

6:19 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home