Friday, January 08, 2010

Tensta Arkitekturskola

Kistalight som byggledare – punkthus Vällingbymodell (åk 7 Spånga grh ) Bild Thommy Sjöberg


I dag puffar vi för Tensta Arkitekturskola på Kistalight.
Är du ung och intresserad av samhälle, miljö, människor, konst och känner för förorten och speciellt Tensta och Järvafältet.
- Slå till med en ansökan till Tensta Arkitekturskola!

Tensta Arkitekturskola bygger nu vidare på programmet av kursutbud med en fristående fortsättningskurs!


Orienteringskurs i samhällsbyggnad och arkitektur del II.

Du behöver alltså inte ha gått kursdel I för att studera på del II. Vårterminens kurs på KTH Tensta Arkitekturskola är indelad i sex olika moment:

- Språk och gestaltning 3 högskolepoäng (begrepp; minnen, form, rum, genomskinlig etc.)
- Ideologi och gestaltning 3 högskolepoäng (olika arkitekters syn på rum genom historien)
- Arkitektoniska representationer i konsten 1,5 högskolepoäng (olika syn på rum)
- Grundläggande CAD 1,5 högskolepoäng (producera en enkel ritning)
- Projekt 1. Tillbyggnad 3 högskolepoäng (Tensta; fältstudier, social mapping och dialog)
- Projekt 2. Ombyggnad 3 högskolepoäng (Tensta; faktainhämtning och seminarier)


Däremellan är det planerat en studieresa och en större stadsvandring. Den röda tråden i kursen kommer att vara Tensta. Under terminen kommer vi därför använda Tensta som studieobjekt för undersökningar och kartläggningar.
Den andra halvan av terminen kommer att delvis fokusera på Arkitektprovet och dess innehåll. Arkitektprovet är en av tre möjligheter för intresserade att komma in på det ordinarie utbildningsprogrammet till arkitekt.
Undervisningen sker på två och en halv dag i veckan under dagtid mellan 9-17.
Är du intresserad så kan du gå in på vår hemsida och läsa mer om kursen och sedan "scrolla" ner till anmälningsblanketten. http://www.kth.se/abe/inst/arch/intern_ark/tensta

När det gäller behörighetskraven till kursen kan det bli aktuellt att göra undantag (om sökande endast har ett "samlat betygsdokument" eller ej gymnasiekompetens) om du som student uppfyller Tensta Arkitekturskolas målformulering.
Vilket är boende i Tensta och omnejd.

Har du frågor kring behörighetskraven så kontakta föreståndaren. Kursstart är den 20:e januari kl.09:00. stefan.petersson@arch.kth.se eller ringa mig 08-50837966 eller mobilen 070-2030565.
Vänliga hälsningar Stefan Petersson Arkitekt SAR/MSA föreståndare Tensta Arkitekturskola

PS.Anmälan och registrering till kursen kan tas emot fram till kursstart och gäller i mån om plats och tid för behandling av ansökan. DS.
Andra bloggar om Kista: Andra bloggar om arkitektur Andra bloggar om Tensta
©Thommy Sjöberg

Labels: , , , ,

2 Comments:

Anonymous KTH-Stefan said...

Hej!
Skulle du kunna hjälpa mig att sprida nedan mejl med bifogad fil(er)! Om du sedan vet att det skulle kunna vara bra om vederbörande mejlkontakt du sänder till kunde sätta upp en affisch så bifogar jag den oxå!
Varför inte skriva några rader på din blogg!!
Tack på förhand.
Vänliga hälsningar Stefan

1:58 AM  
Blogger LarsThommy said...

Klappat och klart Stefan!
Kistalight alltid redo och intresserad av att sprida goda föresatser kring miljön runt Järvafältet.

2:05 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home