Friday, May 22, 2009

Eggebystenen revisited

Eggebystenen fullt läsbar med sina runor, futharken, någon lava och mossor på stenen som gör den så mycket vackrare. Kistalight går igång och undrar över det uråldriga behovet av att meddela oss med varandra från runristare till bloggare. Bild Thommy Sjöberg

Kistalight på morgonpromenad längs Järvafältet före dagens rättning, dottera på besök, bättre förbränning på morgonen före frukost och ett antal koppar kaffe av både fetter och annat, hävdar Evelina med sakkunskapens goda rön i ryggsäcken. Därför travar vi nu runt stigarna på fältet mellan miljonprogrammens husalängor Rinkeby, Tensta och som slutstation Kista. Trafikbrus från E 18 europavägen, trevliga samtal, vilande och betande highland cattle, koltrastar som drillar och faktiskt längs Igelbäcken näktergalen i konsert a la jazzkvartett.

Melodi från näktergalen?
Nej Gunnar ristade dessa runor!

Ragnälv lät göra denna bro efter Anund, sin gode son.
Gud hjälpe hans ande och själ bättre än han förtjänade.
större minnesvårdar skola icke varda till;
moder gjorde den efter sin ende son
( Eggebystenen)

Gunnar lär vara runristarens namn.
Klart han hade varit en bloggare i dag.
Absolut!
Kort och kärnfullt
märg och must
egen stil,
nåja så lät det från mången runristare.
Något att lära för dagens bloggare?
- Gud hialpe deras tangenter
och deras arma rader.
Andra bloggar om Kista:
©Thommy Sjöberg

Labels: , , ,

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Awesome postingss...i just like them....great...

BTW, please do check out mine in the links below.....

http://needurattention.blogspot.com/

http://coldcoughsinusheadache.blogspot.com/

2:07 AM  
Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

2:08 AM  
Blogger LarsThommy said...

Två identiska kommentarer!
Vi tar bort den ena.
Men vad är det för kommentarer?
Hm...hm säger vi på Kistalight.

5:13 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home