Friday, May 01, 2009

Paroll Light

Skir grönska längs Djurgårdsbrunnskanalen vid Isbladskärret Södra Djurgården Bild: Thommy Sjöberg

Solidaritet
Arbetarklassens kampenhet


Inga Första majtåg i dag för Kistalight.
Dunderförkylning får bli en promenad på Södra Djurgården istället för Kista och Järvafältet.
Okej den småborgerliga livsstilen har tagit över.
En gång i tiden deltog vi i demonstrationer. Faktiskt var vi till och med fanbärare vid något tillfälle i Vänsterns tåg. Måste ha varit några år in på 1970-talet. På den tiden fanns vi med. Det kunde gälla striden om almarna i Kungsan, drakseglingarna vid Konstfack eller musikfesterna på Gärdet.
I dag promenerar vi under parollen INGA MÅSTEN FÖR KISTALIGHT!
Skir grönska och försommar, kanadagäss bildar små fågelstreck, några hägrar plockar mask vid Isbladskärret, fotar runt Djurgårdsbrunnskanalen och kärret.
Tar en fika med kanelbulle vid Kanothuset längs kanalen. Lapar sol, kikar på folk och utflyktsbåtar, tar del av de övriga gästernas samtal.
Skulle du verkligen vilja flytta ut till sommarstugan för att få råd med de där resorna?
Klart i den ekonomiska krisen skulle det kunna vara en möjlighet.

Du jag vill ha en riktig inbjudan!
Inte bara ett opersonligt e-mail!
/ _ _ _ /
En gränslös dialog vid grannbordet av ett verserat äldre par. Ett samtal som svänger, krystar och pendlar mellan gräl och vänligt tonfall.
Mums för en bloggare men som sagt i dag vilar vi.
INGA MÅSTEN FÖR KISTALIGHT är parollen.
Andra bloggar om Kista:
©Thommy Sjöberg

Labels: , , , , ,

1 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Faktiskt bodde vi på Kistalight under några in på 1970-talet i ett vänsterkollektiv - hyrt hus i Örby Högdalen.
Troligen var vi mer rädisor än rödbetor.
Visst fanns det vissa drag gemensamma med filmen Tillsammans men mest var vi duktiga!
Vad gör vi i dag?
En blev professor, en annan socialchef, en tredje verkstadschef, där fanns sjukgymnast och socionom och flera blev lärare.
PK och präktigt!

1:30 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home