Saturday, June 14, 2008

Under korkeken - Sommartider hej...hej

Under korkeken eller varför inte några funderingar under lönnen på Gläntan i Kista.
En So-lärare har aldrig tråkigt även om han sitter blick still under korkeken. Bild: Evelina/Love Sjöberg

Ska det grillas eller motioneras i sommar?
Kanske delta i någon tennisturnering?
Absolut lustläsa böcker förstås, skriva och bearbeta texter ja…ja.
Berätta något om mina skrivprojekt?
Of course I could tell you but then I had to fucking kill you.
It´s classified!
Ingen energi får sippra ut den vägen!
Umgås med familj, släkt och vänner - naturligtvis!
Kanske några funderingar kring lärarrollen?
Varför inte?
Vad är en bra lärare kan man fråga sig?

Frågar man eleverna vad som är en bra lärare är svaret bland yngre elever "en som är snäll och rättvis" kan kanske översättas med Schyst och rättvis på högstadiet.

Lätt att börja fundera över vilka som är lärarens verktyg: Tavlan, white -boardpennor, overhead, datorer, numera även strålkanoner, kalendern, terminsplaner, grupp, projekt och enskilda uppgifter och vips är man över på ledarskapet.
- Hur gör en skicklig lärare?
Organisation, energi och ambition är naturligtvis viktiga punkter. Men det finns något mer. Förmågan att skapa relationer, bygga upp förtroenden, sätta gränser, driva på, att se någon vid rätt tillfälle, ha humor, vara schyst som kallas värdegrund och kunna bli förbannad. Kort sagt har man alla dessa egenskaper, från psykopat till ängel, är man troligtvis framgångsrik på något annat fält än i skolans något sargade vardag. Den tysta kunskapen ovan måste naturligtvis matchas med en bas som heter kunskaper.

På sätt och vis har läsåret 2008-2009 redan börjat. Lätt absurt samtal här om dagen.
- Någon Johannsson har skrivit ett brev om att jag är dålig på att passa tider. Framgår inte riktigt klart vem det är - har två elever med efternamnet Johansson. Visar sig att det inte är någon av dem.
Istället är det Pelles pappa som har skrivit brevet. Pelle som egentligen heter Per-Evert. Nu är det så att vi inte vet om jag ska ha Pelle nästa läsår. Vi håller på med omorganisering av arbetslagen vilket medför att tjänstefördelningen är oklar. Vi låter saken bero men undertecknad tycker förstås att passa tider, ordning och reda är viktiga frågor så byggde vi landet men knappast känns det gamla farmarparet i American gothic som ett aktuellt exempel på det goda ledarskapet. American Gothic Grant Wood - Hur utveckla ett gott tidsenligt ledarskap?
Prövar och citera mig själv från en blogg när dimman låg tät kring Kista Science tower och det var mörkare tider och långt till sommarlovet.

Ordning och reda, utvecklingssamtal på fredag eller hur är det egentligen man lär sig.
Sitter på förortsbussen, dis, dimma och för blött för att cykla, bilen just i dag hos Roy och Roger, Kistaskrapans lilla "låda" till topp knappt skönjbar i tjockan.
- Läser insändare i tidningen City av två elever från årskurs nio, Arazo och Mina från Upplands Väsby med rubriken Skolarbetet är elevens ansvar.
- Polemik mot mässande och mästrande skolminister Björklund kan man anta.
- Men vem i hela världen frågar jag mig har något emot ordning och reda och gott uppförande i klassrummet.
- Är detta verkligen en politisk fråga?
- Handlar det inte mer om sunt förnuft, om att vara vuxen och ha en inriktning på gott ledarskap undrar vi på Kistalight som inom parentes inte har ordning som sin största styrka.
Men hur går det egentligen till när man lär sig tänker vi och minns förra veckans utvecklingssamtal som vi hade när vi skrivit alla omdömen.
Elev som tyckte sig stöta på vissa hinder i sin skolutveckling trots att hon svarade positivt på skattningsuppgifter både när det gäller trivsel, ansvar och beteende i sitt skolarbete och även ansåg arbetsbördan som okej. När de yttre förutsättningarna ordning och reda, och arbetsro är fixade - var finns hindren då?
- Att vi på Kistalight aldrig någonsin lärt någon elev någonting – någon gång säger vi.
- Deprimerande – Nåja!
Hur gick det till när du som liten parvel lärde dig läsa frågar vi vår elev?
- Glatt gick du till skolan. Ryggsäcken guppade som ett glatt flöte bakom fiskespöet på din väg. Rita bilder – orm, ljuda – ooorrrmm, lägga ihop orden – mor ror och så en vacker dag kan du läsa. Ett av livets stora ögonblick som att lära sig gå och utveckla sitt talande.
– Magi.
- Men vem gjorde jobbet?
- Det var du!
- Läraren har bara verktygen. På högstadiet är det en uppsättning verktyg "som spelar roll". Komma underfund med sin inlärningsstil: visuell, auditiv eller kinetisk, skaffa sig en bra studieteknik; stödord, tankekarta, stryka under, repetera, läsa högt och skriva varierade anteckningar. Möta olika varierade arbetssätt, läxor och katederundervisning, projekt av olika slag och grupparbeten så kan ju läraren alltid berätta en historia eller två - då och då.
Där finns olika redovisningssätt: Skriva häfte, göra film, posters, tecknade serier, skapa tidningar i Publisher, CD och PowerPoint presentationer, muntligt teater och rollspel, debatt och argumentation och så läxförhör och prov förstås.
- Varför inte en gammal diktamen då och då - kan fungera utmärkt för till exempel lite svagare elever som behöver klara och tydliga exempel. Få förståelse för betygskriterierna och upptäcka analoga sammanhang, dra slutsatser och ta ställning. En mognadsprocess som påminner en del om konsten att lära sig läsa.Vi lärare har till och med en del kunskaper om diverse syndrom som kan vara hinder för att nå målen.Vägen mot kunskap och fördjupad förståelse fixar du säger vi till vår elev som säger sig möta hinder på sin väg.
- Kan säkert vara kul och ge en massa glädje men alldeles säkert är det en massa arbete också som du ska klara av.
- Någon jävla ordning ska det väl vara säger vi och travesterar känd gammal vänsterledare.
- Skymtar inte Kistaskrapans lilla "låda" på toppen fram genom diset när ledbussen sladdar in på Kymlingelänken vid Rinkebykorset?


PS Sommartider hej...hej är lika med EM-tider

Lars Lagerbäck kan vara ett exempel på modernt ledarskap: Satsar på kollektivet ändå plats för en Zlatan. Trygghetssystem; rollfördelning - alla vet vad de ska göra. Försöker minimera det oförutsägbara som kan hända på en fotbollsplan.
- Något för klassrummet?
Överraskning - trygghet in absurdum, kvitterar redan innan motståndarna gjort mål!
-Hm...hm...
-Risk för viss tråkighet!
Andra bloggar om Kista: Andra bloggar om skolan:
©Thommy Sjöberg

Labels: , , , , ,

1 Comments:

Blogger LarsThommy said...

Namnen ovan är förstås fingerande och alla likheter med verkligheten är förstås ditplockade av förment konstnärliga skäl.

10:27 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home