Tuesday, October 31, 2006

Utvecklingssamtal - LightVägen mot målen skymtar bortom parkvägen – men hur ska det gå till? Bild:Thommy Sjöberg

Ordning och reda, utvecklingssamtal på fredag eller hur är det egentligen man lär sig.
Sitter på förortsbussen, dis, dimma och för blött för att cykla, bilen just i dag hos Roy och Roger, Kistaskrapans lilla "låda" till topp knappt skönjbar i tjockan.
- Läser insändare i tidningen City av två elever från årskurs nio, Arazo och Mina från Upplands Väsby med rubriken Skolarbetet är elevens ansvar.
- Polemik mot mässande och mästrande skolminister Björklund förstås.
- Men vem i hela världen frågar jag mig har något emot ordning och reda och gott uppförande i klassrummet.
- Är detta verkligen en politisk fråga?
- Handlar det inte mer om sunt förnuft, om att vara vuxen och ha en inriktning på gott ledarskap undrar vi på Kistalight som inom parentes inte har ordning som sin största styrka.

Men hur går det egentligen till när man lär sig tänker vi och minns förra veckans utvecklingssamtal som vi hade när vi skrivit alla omdömen. Elev som tyckte sig stöta på vissa hinder i sin skolutveckling trots att hon svarade positivt på skattningsuppgifter både när det gäller trivsel, ansvar och beteende i sitt skolarbete och även ansåg arbetsbördan som okej. När de yttre förutsättningarna ordning och reda, och arbetsro är fixade - var finns hindren då?
- Att vi på Kistalight aldrig någonsin lärt någon elev någonting – någon gång säger vi.
- Deprimerande – Nåja!
Hur gick det till när du som liten parvel lärde dig läsa frågar vi vår elev?
- Glatt gick du till skolan. Ryggsäcken guppade som ett glatt flöte bakom fiskespöet på din väg. Rita bilder – orm, ljuda – ooorrrmm, lägga ihop orden – mor ror och så en vacker dag kan du läsa. Ett av livets stora ögonblick som att lära sig gå och utveckla sitt talande.
– Magi.
- Men vem gjorde jobbet?
- Det var du!
- Läraren har bara verktygen.
På högstadiet är det en uppsättning verktyg "som spelar roll". Komma underfund med sin inlärningsstil: visuell, auditiv eller kinetisk, skaffa sig en bra studieteknik; stödord, tankekarta, stryka under, repetera, läsa högt och skriva varierade anteckningar.
Möta olika varierade arbetssätt, läxor och katederundervisning, projekt av olika slag och grupparbeten så kan ju läraren alltid berätta en historia eller två - då och då.
Där finns olika redovisningssätt: Skriva häfte, göra film, posters, tecknade serier, skapa tidningar i Publisher, CD och PowerPoint presentationer, muntligt teater och rollspel, debatt och argumentation och så läxförhör och prov förstås.
- Varför inte en gammal diktamen då och då - kan fungera utmärkt för till exempel lite svagare elever som behöver klara och tydliga exempel.
Få förståelse för betygskriterierna och upptäcka analoga sammanhang, dra slutsatser och ta ställning. En mognadsprocess som påminner en del om konsten att lära sig läsa.
Vi lärare har till och med en del kunskaper om diverse syndrom som kan vara hinder för att nå målen.
Vägen mot kunskap och fördjupad förståelse fixar du säger vi till vår elev som säger sig möta hinder på sin väg.
- Kan säkert vara kul och ge en massa glädje men alldeles säkert är det en massa arbete också som du ska klara av.
- Någon jävla ordning ska det väl vara säger vi och travesterar känd gammal vänsterledare.
- Skymtar inte Kistaskrapans lilla "låda" på toppen fram genom diset när ledbussen sladdar in på Kymlingelänken vid Rinkebykorset?
Andra bloggar om skolan:

Copyright LarsThommy

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home