Sunday, March 16, 2008

En 2000 år gammal hälsning

En 2000 år gammal hälsning - här en fresk med en vacker dam - Venus från Pompeji vilande på ett skal från en sjöstjärna. Hur tänkte dom och vad kände dom människorna under antiken? Vissa företeelser är dock tidlösa och tur är väl det!

I veckan har det varit utvecklingssamtal på vår skola. Förra helgen skrevs det omdömen som väl räcker för att lasta en virtuell långtradare.
Skriver man ut dem på högst reella papper lär snart den fjällnära skogen – ryka!
- Synd!
Kommer omdömena att leva om 2000 år?

På DN:s sida om resor fanns i veckan en stort uppslagen artikel om den vackra Neapelbukten. Resereportern Jan Malmborg har följt vatteningenjören Attilus i Robert Harris bestsellerbok Pompeji i spåren. Något vi funderade på redan förra sommaren på Kistalights redaktion.
Faktiskt en utmärkt och spännande idé som skapar en röd tråd i det enorma utbudet av historiska världsarv, ruiner, byggnader och antika miljöer som finns kring Campaniens kust. På Kistalight spritter det alltid lite extra i hjärterötterna när vi ser något från Napoli.
En förälskelse som mognat till kärlek ju mer vi har lärt om de antika miljöerna kring Vesuvius!
Men också en ilska över förtryck, exploatering och den i dag aldrig avklarade skandalen med de evinnerliga soporna.
- Italienska staten och deras myndigheter!
- En ihålig Potemkinkuliss!
- Neapel som ett lackmuspapper på hur Italien hanterar sina miljöproblem.
Mer filosofiskt sopor som den yttersta konsekvensen av konsumtionssamhället. En process som startade redan under antikens grundade av städer.
På Kistalight tycker vi att våra artiklar om Neapel och Campanien står sig väl i konkurrensen med andra i ämnet. Lite försynt Googlar vi på Napoli! Bland över 4,8 miljoner träffar hamnar vår Forza Napoli på nionde plats – inga dåliga grejer!
- Förresten Neapel ligger i ett av jordens mest instabila geologiska områden. Vulkanen Vesuvius är oroväckande aktiv, jordbävningsrisken är ständigt överhängande då staden ligger på gränsen mellan den europeiska och afrikanska tektoniska plattan, kring Pouzzuoli finns aktiva heta svavelkällor och kring Baiae sjunker marken i ett geologiskt fenomen som kallas bradisismo. När geologer pratar tidsåldrar då är 2000 år som en liten pust i universum men ändå visst hisnar man över 2000 år gamla hälsningar från Pompeji.
Här lite litteraturförslag som kan komplettera DN:s förslag från veckan.

Naples, Lonely planet
National Geographic Sverige nr 11 2007
The Roughe guide to Italy
Harris Robert, Pompeji
Lappalainen Tomas, Se Neapel och sedan dö
Lappalainen Tomas, Camorra
Loewe Peter, Diverse artiklar DN
Lundgren Maja, Myggor och tigrar
Lundgren Maja, Pompeji
Prytz Åberg Annika Neapel och Campania
Saviano Roberto, Gomorra
Sjöberg Thommy, Kistalight goes Ryan där vi blygsamt alldeles speciellt rekommenderar Neapelavsnitten
Andra bloggar om Neapel: Andra bloggar om Italien:
© Thommy Sjöberg

Labels: , , , , ,

5 Comments:

Blogger KnutAnders said...

Sopberget växer kolla bara in alla sopor som hittats i havet, det är skandal att vi behandlar vår planet på detta vis....

3:58 AM  
Blogger LarsThommy said...

Absolut Anders säger vi från Kistalight.
Mina elever med invandrarbakgrund berättar när de får höra om att jag tycker att det skulle vara fantastiskt att resa runt Svarta havet.
- Där finns det hur mycket "skit" som helst. Svarta havet ett hav där det verkligen dumpas avfall.

1:28 PM  
Blogger LarsThommy said...

Nu är det sommartid i USA.
Märker det när vi loggar in på vår San Franciscobaserade blogg på söndagmorgonen. 12:57 AM blir lika med 8:57 söndagmorgon svensk tid.
Vintertid hade det blivit 11:57 AM lördag!

1:35 PM  
Anonymous Jakobinen said...

Thommy! Jag var inne och läste på din Kistalight idag. Kul! Jag måste bara resa ned till Italien, innan det blir dags att få en skräddarsydd träfrack.
Intressant också att du tog upp Robban Harris' bok "Pompeji". Du vet, som luttrad väg- & vattenbyggare sätter jag den boken högt upp på min "Gillarlista".

8:03 AM  
Blogger LarsThommy said...

Hur tänkte dom och vad kände dom människorna under antiken?
Vissa företeelser är dock tidlösa och tur är väl det!
- Varför inte en tur på the secret cabinet på Neapels arkeologiska museum!

4:25 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home