Tuesday, November 07, 2006

Publishing Light


Räcker det med en ton?
Var och en sin egen förläggare
Sneddar över Gläntan bakom Helsingörsgatan. Fullmåne, nästan, den hänger tryggt bakom björken, snett över Kistaskrapan.
- Har varit i Gdansk några dagar, bistert väder i den gamla kosmopolitiska fri och Hansastaden, säkert kommer en liten bit om detta på Kistalight så småningom.
- Funderar på om jag ska ge ut en liten bok med Kista-kortisar, bitar och skärvor, från bloggen och bli min egen förläggare. Små bitar med en förhoppningsvis egen ton som berättar en historia.
Men vad ska boken heta och få för titel?
- Vi bara undrar på kistalight.
Andra bloggar om bokförlag:
Andra bloggar om att publicera:
Andra bloggar om entreprenörsskap:
Copyright LarsThommy

4 Comments:

Blogger LarsThommy said...

Kanske får den heta:
ABC...Kistalight

Multikulti, blåeld och skärvor från Järva till Norra Öland

2:26 PM  
Blogger LarsThommy said...

Verkar vara en överlastad titel,lite baktung så där, speciellt eftersom den tänkta boken ska bestå av Kista och Ölandskortisar.
- Varför inte?

ABC...Kistalight

Multikulti, blåeld och skärvor

av...............

5:36 AM  
Blogger PeterLeif said...

How about "I'm LarsThommy, and don't you forget it!". I know it's a bit pretentious, but what the heck, your book is all about you! I wish you luck with your publishing, I think that most of us bloggers wish we could publish some time, the though of having a book of my own is part goal, part dream, but when do I get the time? Anyway, for now the blog will suffice, keep up the good work, I love your stories and short pieces, very personal.

Yours, Peter L.

3:53 PM  
Blogger LarsThommy said...

Thank you very much PeterLeif.
Nice with comments and nice with response.
Have just, the other day, get an example of the book and the title will be ABC,,,Kistalight.
The title will suit the book very well.
- I have kill a lot of darlings and the text is very condensed, light and maybe thin.
But I liked very much. It´s little bit of myself and I think it has it´s own tune.
Greetings from Kista

12:57 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home