Tuesday, July 29, 2008

Sommarläsning - Sir Vidia Naipaul

Sir Vidia Naipauls lilla essä Att läsa och skriva under linden i Enerum men var tar humlorna vägen i slutet av juli? Bild: Thommy Sjöberg

– Om En personlig betraktelse skulle man kunna säga:
- Typiskt!
Vi har hört den förr historien om att hitta sin ton och att ha något att berätta om. I sir Vidia Naipauls fall blev det till att söka sina rötter på Trinidad. Ett sökande som så småningom ledde fram till några romaner i ungdomen men som på sikt gjorde att han blev en pionjär inom reseskildringens område och kom att skriva, efter forskarmödor, delar av kolonialismens historia i Indien och Latinamerika. Reseskildringen blev en av de former som passade bra för Naipauls ämne. Reseberättandet blev en del av hans storhet som författare.
Naipaul upptäcker också att det finns vita fläckar i kolonialismens historia såväl för fattiga lantarbetare på Trinidad som i Indien vars historia är bortglömd eller dold av förtryck. Han upptäcker glappet mellan hinduismens storhetstid och den brittiska kolonisationen av Indien och att den består av muslimernas erövring av Indien. Naipaul är inte nådig när det gäller muslimerna och om vem som bär ansvaret för den ursprungliga aggressionen och förstörelsen av den hinduiska lantliga kulturen.


- Is it Augustus the Emperor Sir Vidias little cat?
Nej men väl Basil som jagar i skymningen under lindarna - Basil huskatt på Kistalights redaktion med liknande teckning som Augustus.
Vi vet också att är det någon som kan få sir Vidia att brista ut i ett skratt och förtjust leende är det August the little cat. Vi vet eftersom som vi sett en tv-dokumentär på SVT om Sir Vidia Naipaul. Bild Thommy Sjöberg

Drömmer festligt efter att ha läst Sir Vidias bok.
Befinner mig med drömmens lätthet i någon sorts indisk neighbourhood, skäggiga storväxta killar hälsar glatt med ett ”hey brother”.
- Verkar vara i London.
Scenen växlar till stora öppna parkytor i bortre ändan av parken detaljerade ljusstrålar, datoranimerade, av en futuristisk stad.
I parkernas träd, säger man mig, har man av någon anledning släppt ut alla apor från stadens Zoo. De skränar glatt i träden tjattrande i en hejig kakofoni. Bland lövverken hänger utklippta illuminerade silhuetter av Tin-tin som sakta vajar av och an.
Med den signifikativa hårlocken som ett utropstecken i ljuset!
- Sommarläsning hej…hej!
Andra bloggar om litteratur: Andra bloggar om Öland:
©Thommy Sjöberg

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home