Wednesday, July 02, 2008

En pinne i skogen Light

Spåren efter engelsk arbetarklass? Guinness-themed public house on the Seven Sisters Road in Finsbury Park in northern London Bild: Jovike Flickr

Hittar fram till Mats Olssons En pinne i skogen – en bok om fotboll via en krönika om Hey Dolly som visar sig vara en gemensam favorit. Mats Olssons bok är utgiven på det nystartade Svante Weyler förlag noterar vi på Kistalight som konkurrerar lätt i branschen med Kistalight Publisher.
Gillar Mats Olssons krönikor skarpt speciellt de som hämtar näring ur vardagen. Finns en kul bit, Bekantas bekanta, om korplag där kopplingen fotboll och arbetsplats ger en dimension extra till vad fotboll kan betyda för gemenskap och sammanhållning.
Förtjusta blir vi på Kistalight i de korta bitarna som funkar som en sorts exotiska miniatyrnoveller. En stilart och form som vi själva eftersträvar och söker på Kistalight:
- Se till exempel kapitlen Prahl: Musiker aldrig tacklad eller det minimalt tecknade porträttet av Ölme där några dialoger och ett ortnamn karaktäriserar en fotbollskarriär.
- Great!
I kapitlet Seven sisters road firar Mats Olsson socialrealistiska triumfer; flottiga frites, smaklösa hamburgare, nylonskjortor, och miniskirts på vintern, tandlösa män på läktaren och engelsk arbetarklass. Skildringen blir här också en bit om engelska fotbollens rötter långt från dagens Chelsea, Manchester United och andra superligalag där en välbeställd medelklass i dag är publik.
Riktigt tänkvärt blir det i kapitlet Among thugs. Titeln hämtad från Bill Bufords Bland huliganerna. Äntligen en fotbollskrönikör som försöker diskutera huliganer och huliganism ur ett sorts sociologiskt manlighetsperspektiv. Allt för många sportkrönikörer, ledare och fotbollsanhängare demoniserar huliganerna som de vore någon slags utomjordingar.
Mats Olssons analogi, en genomskärande passning, blir istället att huliganism, supportervåld och fanatism är en form av manlighetsideologi som kan ses som en brutal reaktion mot modernitet och demokrati. En arena för missriktad manlig gemenskap samtidigt, rent psykologiskt, ett rop efter manliga förebilder.
Huliganism andlig släkting till både politisk extremism på höger och vänsterkanten!
- Kan även här ses som en gren på samma träd som den islamska terrorismen.
Intressant och kul att läsa Mats Olssons En pinne i skogen.
- Den som har flest pinnar vinner som någon fotbollsledare sa!

Labels: , , ,

2 Comments:

Blogger LarsThommy said...

Manliga miljöer, manlig gemenskap och "manliga" värderingar har naturligtvis varit utsatt i automatiseringens, rationaliseringen och globaliseringens tidevarv. Borta är varv, järnbruk och inom gruvor, byggen och industri är rationaliseringen så radikalt genomförd att den traditionella "manliga" gmenskapen knappt finns längre.
En som skriver väl, ett litterärt samtidsreportage, om den amerikanske mannen, är Susan Faludi i Ställd förräderiet mot mannen.
Samtidigt en bok om de ökade klassklyftorna i USA.
Säger vi på Kistalight utan att ha läst boken!
But we will!

12:16 AM  
Blogger LarsThommy said...

Mats Olsson har vi dock läst tidigare och tjusats av hans krönikesamling:
Blött och blåsigt det känns som berättelsen om mitt liv.
Olsson glimrar inte bara i sportkrönikorna utan även t ex i en minnesbild som den om musikern Doug Sahm.

12:27 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home