Sunday, July 21, 2013

Om jag var en kulturgeograf - Enerums samfällighet 20 år

Under lindarna i Enerum - Tiotusentals humlor och bin pollinerar lindblommorna i Enerum i juli – naturens egen musik – Bild Thommy Sjöberg

Tjugo år!
Enerums samfällighet och stugförening firade i veckan som var 20 års-jubileum. Drygt 40 nästan 50 personer, tre generationer, samlades vid gräsplanen bakom vaktmästarstugan.
I grönskan bland milda sommarblomster med solljuset skimrande mellan ädelträden ask, lind, lönn och ek och mindre ädla björk, en, hassel och asp är vi en liten sommararmé av grillare.
Ordförande Lasse Jonnarth hälsar alla välkomna och lovar en kommande liten överraskning. Till fördrinken ett glas rosé inbjuds vi till en passande tipspromenad i Ölandskunskap. Passande för oss blivande panschisar eller de av oss som redan är där. Passande för det kräver ingen uppvärmning av gamla leder eller andra krämpor och är garanterat skadefritt.
Magisk kväll som vanligt på Norra Öland, solen skiner (det gör den alltid här) bedövande grönska och en salig mix av människor, 08:or, Småland, Blekinge och Skåne är representerade, några har till och med hittat hit ända från Lübeck i norra Tyskland. Några små damer som tränar gymnastik uppträder med sitt fristående program för oss grillare och det råder en glad och livad stämning.
Ett sorl från sommarlediga firare blandas med naturens egna läten och det avlägsna svallet från Kalmarsund medan vi mumsar på våra grillade skapelser.
Vore jag en stadsarkitekt eller kulturgeograf så skulle nog vår lilla by (samfällighet) vara värd ett besök. Från början 35 stugor i kommunal regi (Borgholm) som säljer ut i början av 1990-talet av möjligen ideologiska men fram för allt ekonomiska skäl! 
Se den dåvarande lågkonjukturen!
De 35 stugorna har knoppat av sig till minst 70, friggebodar, förråd, plus om och nybyggnader.
Vem vill inte ta chansen till lite byggnadsvård av en drygt 50 år gammal stuga; sätta in nya fönster och lägga om tak, isolera golv och byta ut el, fixa till en sommarveranda!
  Ja… ja minsann!
Bakom moderniseringen av området fanns några intensiva år av debatt, diskussion och information ja rent av föreläsningar om områdets speciella geologi, mycket känsliga grundvatten strömmar i kalkstensbergrunden och om den rika växtligheten och kulturlandskapet.
Efter beslut av Borgholms kommun om vatten och avloppsutbyggnad några år in på 2000-talet, där åtminstone avloppet var obligatoriskt enligt kommunallagen, löste sig frågorna kring modernisering eller inte i vår lilla by!
Det var bara att gilla läget!
Åren av diskussioner och debatt skapade en hel del energi kring hur vi ville ha det så när det väl var dags var vi ganska förberedda.
Knallar man runt i området i dag finns det 35 olika lösningar på hur man valt att bygga till sitt hus.
Ingen stuga är den andra lik!
Det finns ändå en röd tråd i och med att alla stugägare har valt att behålla karaktären på sitt hus och sin tomt ofta smakfullt och i linje med ett gott fritidsboende.
Överraskningen visade sig bestå av jordgubbstårta och kaffe, gubbar från Öland förstås, som festkommittén Elisabeth, Kicki och Katarina fixat. 
Det tackar vi för! Bäst på Öland från tipspromenaden var Annes team från Lübeck!

När vi sitter där i den tidiga skymningen fikar och språkar kommer en fridlyst ekoxe flygande ovan enarna. 
  En av Enerums verkliga invånare!
Vi skålar för det!
En försiktig skål i ett glas kommunalt vatten! 
- Un verre d'eau municipal!
 Fem solar av fem!
 Ett stugområdes identitet är de människor som bor där tänker jag!
 Det viktiga är att det är trevligt och att vi bor i en bra miljö tänker jag! 
Så måste man respektera lagar och förordningar (friggebodars placering mm)! 
Kanske ska man rent av låta grannen vara ifred med sin tomt! 

Om vad som är trevligt i ett bostadsområde har vi tänkt till på förr här på Kistalight!

Det kommer möjligen mera!
Andra bloggar   om Kista  Andra bloggar om litteratur    Andra bloggar om klassresor  Andra bloggar om författare: Andra bloggar om Norra Öland 
 Andra bloggar om Öland:
©Thommy Sjöberg

Labels: , ,

7 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Biten, artikeln, ovan är faktiskt skriven på uppdrag.
Nåja!
Ordföranden Lasse J. bad undertecknad att skriva en artikel om 20-årsjubileumet.
Visst!
Kan bli en bit Från Läsekretsen - den gamla trevliga vinjetten i Ölandsbladet.
Med viss problematisering - inte bara hyllning!
Här ovan är resultatet!
Håll till godo

1:44 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Massor av credit för artikeln ovan!

Trevlig och bra artikel Thommy!
Är en av de vanligaste kommentarerna från våra grannar i byn.
Artikeln tycks ha fått ett visst genomslag!
Proffsigt tycker Lasse vår ordförande, snabb leverans till trycket i ÖB!
Och du var inte svårövertalad när jag bad dig skriva artikeln.
Bra sammanfattning tycker min dotter Evelina som samtidigt fnissade lite åt knorren på slutet.
Thord Franzen, tror han heter så, granne till byn och gammal sommarölänning som läser ÖB från pärm till pärm, (sida för sida)
tyckte det var dagens bästa (23/7) artikel!
Wow!
Tack för detta säger vi på Kistalight!

3:53 AM  
Anonymous Kistalight said...

Hel del besökare på bloggen i veckan!
86 igår!
De flesta besöker vår sida Zlatan smile den engelska versionen
- se http://kistalightnow.blogspot.se/2012/02/zlatan-smile.html
Måste nog putsa på engelskan där!
Men också en hel del besökare på Om jag var en kulturgeograf...
Kul!

4:06 AM  
Anonymous Länsstyrelsen said...

Hundratals rapporter om ekoxar
Publicerad
2013-07-02
Kategori
Djur & natur
Ämnesområde
Hotade växter och djur

Inventeringen av ekoxar i landet har efter fyra veckor resulterat i omkring 700 rapporter. Ekoxeuppropet 2013 genomförs under sommaren med hjälp av allmänheten och Länsstyrelsen Östergötland. Några fynd har gjorts på hittills okända platser för arten. Kartläggningen fortsätter hela sommaren.
/ _ _ _ /

De flesta rapporterna kommer från Kalmar län tätt följt av Blekinge län samt Östergötlands län. De vanligaste platserna är Ronneby, Nättraby, Oskarshamn, Färjestaden samt Rimforsa. Utöver dessa finns rapporter från Skåne, Halland, Jönköping och Stockholms län.
Extra intressanta är ännu inte bekräftade rapporter av ekoxe utanför tidigare kända platser för arten, till exempel Ekerö i Stockholm och Vätternbranterna i Östergötland.

– De här rapporterna är glädjande, även om det är för tidigt att dra några slutsatser, säger Annika Forsslund, biolog på Länsstyrelsen Östergötland. Vi hade inte vågat räkna med någon rapport från ekmiljöerna kring Mälaren och ekoxen har bedömts som utdöd från Vätternstranden. Vi vill få in foton som styrker fynden, särskilt från ovanliga platser.
Under de veckor som gått sedan uppropet har cirka 700 rapporter kommit in till Länsstyrelsen.
Den första ekoxen sågs redan den 25 maj, vilket är relativt tidigt. De flesta ekoxar har setts hemma på tomten eller vid sommarstugan. / _ _ _ /
De nu murkna ekrötterna utgör föda för ekoxens larver, vilka sedan kläcker som skalbaggar under många års tid.
Flera rapporter har kommit in om ekoxar som blivit tagna av sina fiender. Skator hör till de fåglar som kan få smak på skalbaggarna, medan grävling och vildsvin äter upp larverna. Länsstyrelsen bedömer inte detta som något stort hot mot arten men lokalt kan populationen påverkas negativt.

Inventeringen pågår till slutet av sommaren och Länsstyrelsen Östergötland fortsätter ta emot fyndrapporter via formulär på webbplatsen eller telefon. Vi vill veta:
Foto eller beskrivning av ekoxen
Var och när du sett ekoxen
Vilket kön och hur många
Omständighet, flygande, parning, död etc.
Namn adress epost och telefon till dig som rapporterar
Rapporterning
Rapportera in dina ekoxeobservationer
Du kan även ringa in dina rapporteringar, telefon 070-642 58 00. Telefontider Måndag-Onsdag klockan 9-11:30 (1/6-31/8), Vardagar klockan 9-11:30, 13-15 (15-30/6)

8:05 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Till Länsstyrelsen!

Hej!

Jag har sett en ekoxe komma flygande i skymningen på gräsplanen, den 17 juli,
bakom Vaktmästarstugan i Enerums f.d semesterby på Norra Öland-
Mäktigt!
Vilket vingbrus!

Mvh/ Thommy

9:36 AM  
Anonymous Evelina said...

Finfint skrivet pappa!

3:20 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Lite i efterhand!

Vi får massor av beröm för vårt sätt att förvalta miljön och stugorna i vår förening!
Från så prominenta personer som Borgholms stadsarkitekt och slottsfogde Leo Eriksson och Enerums Hagskogs vägförenings Lennart Bohlin
Fint renoverat, pietetsfullt, kan man säga och grönområden ser bra ut!
Ta väl vara på det och fortsätt i samma anda!

4:29 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home