Monday, April 04, 2011

Undergången eller Kapitulation utan villkor

Fågelkvitter och cykeltur - livet går vidare! Här den fiktiva slutscenen i Undergången om nazismens sista dagar i Berlin. Filmens berättarröst (öga - Traudl) cyklar från ett Berlin i ruiner tillsammans med en överlevande pojksoldat. Bild från Der Untergang

Kistalight har sett på filmen Undergången tillsammans med niorna på Spånga high i förra veckan.
 "Mobbing eller kränkning är två gigantiska gissel för vår tid. Två av 1900-talets statsbärande ideologier nazismen i Tyskland och kommunismen i Sovjet sysslade med mobbing som instrument för att genomföra sin politik och för att upprätthålla sin makt. Den ena nyttjade rasideologi och den andra kommunism för att utöva förtryck. Två rörelser med i grunden sekteristiska drag begick grymheter som det är svårt, för att inte säga omöjligt, att förstå med mänskliga ögon. Kanske ska de ses just i ljuset av en sekterism som upphöjts till statsbärande ondska för att kunna förstås. Etablera sig kunde de göra i kraft av dåliga tider och svaga demokratier." - Citat från Kistalight!
  I filmen Undergången kan man ta del av nazismens politiska, militära och känslomässiga bankrutt i slutstriderna om  Berlin i slutskedet av andra världskriget: De ledande nazisterna har en oförmåga att ta in vad som händer, en brist på empati och det råder en verklighetsflykt inför framtiden i  vardagslivet kring bunkern bakom riksdagshuset.
- Innan sovjettrupperna slutligen tagit över Berlin.
 Skildringarna  bygger på Joachim Fests bok Undergången och Hitlers sekreterare Traudl Junges självbiografiska bok I Hitlers tjänst. En annan läsvärd bok i samma genre är Berlin Slutstriden 1945 av Antony Beevor. I Beevors bok berättas också om vad som hände de första månaderna efter tyskarnas kapitulation i Berlin - ingen uppbygglig läsning! En annan lite äldre bok om de här månaderna är Cornelius Ryans Slaget om Berlin då mer sett ur de allierades synvinkel. Ryans bok om Berlin finns allt som oftast på de årliga bokreorna där Kistalight har passat på att köpa ett ex.

- Genom filmen går, ljuder, ett tema om kapitulation!
- Men hur?
- Flykt, med villkor, utan villkor eller med kamp?
Andra frågor att fundera över är förstås filmens titel Undergången?
- Och hur blir den slutgiltiga kapitulationen?
- Vem är egentligen filmens huvudperson - vem berättar - hur är berättarperspektivet?
- Olika personligheter som skymtar förbi i handlingen, nazister och militärer?
- Intar de olika ståndpunkter eller hållning - hur förhåller de sig till verkligheten?
- Bristande verklighetsuppfattning - kan det också ses som en inkompetens, en oförmåga att leda, organisera och styra - här ett rike på väg mot kollaps?
- Några ledande nazipersonligheter skriver testamente!
- För vem?
- Finns det någon gemensam ton i dem?
- Är tonen försonande och generös?
- Hur lyder budskapen i de olika testamentena?
- Ge några konkreta exempel på bristande verklighetsuppfattning hos ledande nazister!
Utanför bunkern pågår slutstriderna. Ge några realistiska exempel på det! Här dekoreras också soldater, osannolikt, i kvartersstriderna! Vilka är det som dekoreras?
Några av soldaterna kan absolut inte tänka sig att ge upp trots Hitlers död. Varför? Vilket vapenslag tillhör dom?
Skådespelaren Bruno Ganz tolkning av Hitler har väckt debatt i Tyskland, för att Hitler visats för mänsklig, men han har också fått beröm för sin förmåga till en sammansatt gestaltning av Hitler. Kistalight som kring åren när undergången hade premiär 2004 hörde en intervju med Bruno Ganz,  minns en av de få ljudtaper som finns kvar av Hitler när han talar i normal samtalston (inte de vanliga skrikiga propagandatalen). Ett band som SR spelade upp i samband med programmet - fascinerande i sig! Hur som helst har Bruno Ganz använt det bandet även för att ge Hitlers röst en ton med österrikisk dialekt.
- Finns det någon fördel med att ge Hitlergestalten mer mänskliga drag?
- Är det lättare att förstå ondskan då?
- Ett av filmens allra tydligaste exempel på de ledande nazisternas destruktiva drag av sekt och undergång är familjen Goebbels öde. Vad gör dom?
Filmen börjar och slutar med två dokumentära inslag - en intervju med Hitlers sekreterare Traudl som gammal. Där hon berättar om sin minnesbok i Hitlers tjänst och hur hon trots allt kunde känna sorg och skuld. Hon ger exempel genom att jämföra sig med Sophie Scholl som var lika gammal och från samma stad som Traudl men som valde en aktiv kamp mot Hitler.
- Vad vinner filmen på att börja och sluta dokumentärt?
Själva spelfilmen slutar med att Traudl och hennes pojksoldat hittar en övergiven cykel bland rasmassorna innan de cyklande lämnar ett i grunden slaget och besegrat Berlin.
- Vad vill regissören visa med det?
Kistalight som gillar slutet av filmen ger Undergången betyget Fem upphittade cyklar av fem.
   - Se även ibland kommunicerar diktatorer över tiden och med goda råd tack vare youtube!

Andra bloggar om Kista
Andra bloggar om Spånga high
Andra bloggar om nazismen
©Thommy Sjöberg

Labels: , , , , ,

2 Comments:

Anonymous Grabbarna i Nian said...

Thommy...Thommy!
Det finns festliga parodier på Undergången på Youtube när Hitler pratar med Khaddaffi!
Kan vi inte se dom?

10:58 PM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Visst...visst!
Jag lägger in dom på bloggen också!
Youtube klippen alltså!

11:00 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home