Wednesday, November 16, 2005

Mobbing

I kväll hänger fullmånen över Kista Science Tower. Känns tryggt när jag går över gården på Helsingörsgatan och den lyser min väg.
Vi fortsätter med de svåra ämnena. 
Lägger in en gammal bit om mobbing.
Ett ämne som alltid är aktuellt.

Mobbing eller kränkning är två gigantiska gissel för vår tid. Två av 1900-talets statsbärande ideologier nazismen i Tyskland och kommunismen i Sovjet sysslade med mobbing som instrument för att genomföra sin politik och upprätthålla sin makt. Den ena nyttjade rasideologi och den andra kommunism för att utöva förtryck. Två rörelser med i grunden sekteristiska drag begick grymheter som det är svårt, för att inte säga omöjligt, att förstå med mänskliga ögon. Kanske ska de ses just i ljuset av en sekterism som upphöjts till statsbärande ondska för att kunna förstås. Etablera sig kunde de göra i kraft av dåliga tider och svaga demokratier.
Yad Vashem museet i Jerusalem kan man ta del av forskning som rör Förintelsen . Bakom 1900-talets historia med Förintelsen och Gulag fanns de enskilda människorna.
Emerich Roth var en av dem.
Hans öde kan man läsa om nedan och på Emerich Roth Levande Historia

Emerich Roth
Första gången jag lyssnade på hans levnadshistoria var med en nia i aulan på Spånga gymnasium. Vår man som berättade en del av 1900-talets onda historia var Emerich Roth, judisk överlevande från nazismens koncentrationsläger och Förintelsen, som vittne åker han runt i skolorna och undervisar och ympar in motgift mot rasism och enkla politiska lösningar som har sin grund i rasism och allmänna fördomar.
Emerich växte upp Tjeckoslovakien i det som varit den gamla habsburgska dubbelmonarkin Österrike–Ungern i en landsdel som i dag efter kommunismens fall ligger i Ukraina. Före nazismens ockupation under 1940-talet var de här landsdelarna mångkulturella. Här blandades språk, folk och religioner. Nazismen med sin raslära och med sina rötter i hat, ondska, dunkla besvärjelser, missriktad nationalism och revanschism skulle för alltid förändra den bilden av ett Centraleuropa från sekelskiftet.
- Kärleken säger Emerich är den motkraft som kan göra sig gällande mot psykopater och onda ideologier.
Emerich ser ledande nazister som psykopater som saknar all förmåga till inlevelse och medkänsla, empati, deras bränsle är hat, missnöje och att det alltid är andras fel, andra är då en identifierbar grupp, ofta judar, när det finns problem i samhället.
Däremot ser Emerich en möjlighet att hjälpa värstingar. De är bara symptom på att något gått snett i deras uppväxt och de är inte psykopater i sig. Emerich har framgångsrikt arbetat med unga värstingar och vid ett tillfälle när han är i skolan med sitt program är Patrik med. Patrik har en lång historia med droger, våld och kriminalitet som han under Emerichs handledning lyckats komma bort från och vända till något positivt något som han förmedlar när han deltar i föreläsningar tillsammans med Emerich.
 Kan inte humorn vara ett medel i kampen mot rasism och nazism. Tar inte filmer som Chaplins Diktatorn och Livet är underbart udden av uppblåsta och pompösa typer som Hitler och Mussolini frågar jag Emerich?
Reaktionen på frågan blir häftig och jag överraskas av intensiteten i svaret.
 De var alla obotliga psykopater och för dem fanns ingen bot vare sig med humor eller med andra medel säger Emerich.
För första gången i mitt liv inser jag från min horisont att ondskan existerar och inte alltid är behandlingsbar med välvilliga svenska skolplaner, livskunskap som ämne och goda samtal som modell. Men att kämpa emot den det kan man och det måste man och vem har inte rätt att bli upprörd över humoristiska bidrag om nazism än Emerich Roth överlevande från Förintelsen.
Från sina många föreläsningar och böcker han skrivit har som han använder i sin kamp mot rasism har Emerich under många år samlat honoraren till en fond!
 Från fonden delas varje år ut ett Skolornas fredspris och det anordnas seminarier. Undertecknad fick med bidraget på de följande sidorna (To be continued) ett år ett litet hederspris från denna fond som delades ut på Fryshuset i Stockholm av utbildningsminister Ingegerd Wärnersson.
Som jag blygsamt berättar om på detta vis.
     Bild genom Kistalight: Prisutdelning på Fryshuset Kistalight till vänster, plus elever och utbildningsminister Ingegerd Wärnersson - hade utdelningen varit några år senare så hade kronprinsessan Victoria delat ut priset! Då hade fru Ulla (Mimmie) blivit mycket stolt och absolut varit med vid ceremonin och fotograferat och applåderat - så det så! 
     
>To be continued
  Andra bloggar om Kista  Andra bloggar om fotografi Andra bloggar om litteratur  Andra bloggar om klassresor  Andra bloggar om författare: Andra bloggar om Stockholm Andra bloggar om skrivande  Andra bloggar om Nobelpriset i litteratur Andra bloggar om pedagogik   Andra bloggar om didaktik Andra bloggar om Patrick Modiano Andra bloggar om Charlie Andra bloggar om förintelsen
©Thommy Sjöberg

Labels: ,

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Ett synnerligen trevligt inlägg. Den där gamle gubben Emerich och jag har känt varandra länge.

Jag skall upp till Stockholm inom kort efter en flerårig bortavaro. På programmet står bland annat ett besök till det Rothska hemmet för att krama gubben och ans väna hustru Kerstin

10:33 PM  
Anonymous Anonymous said...

Jag fick för några år sedan ett brev från en orolig mamma som var bekymrad över att hennes son Johan blivit Sverigedemokrat. Hon berättade att sonen under flera år varit mobbad av invandrarelever i Bergholmsskolan och att hon därför tagit kontakt med Kent Lindahl (EXIT) på Fryshuset i Stockholm. Lindahl hänvisade henne till mig.

Hur det gick kan du läsa om du klickar här

1:21 PM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Alltid trevligt med läsarkommentarer - tack Max Hobstig.
Varje skola bör ha ett team som arbetar mot mobbing och uppmärksammar när det finns fall och på ett tidigt stadium ingriper om det behövs.
När det gäller Sverigedemokraterna och deras politiska frammarsch efter det senaste valet:
- Är det nödvändigt tycker jag att de etablerade partierna öppnar någon form av dialog även om man tar avstånd från SD så kan man inte agera som om de inte existerar - jfr psykologisk förträngning.
- Inte bra!

3:00 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Biten ovan finns även att läsa i Kistalight Academy!
Se Kistalight Academy!

5:38 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home