Friday, December 28, 2007

Allegori Light

En film och skolans läroplaner - Gilbert Grape
The real Mymlan i Sundsvall som är en intensiv bloggare har initierat en debatt om skolan i mellandagarna; läroplaner debatteras, behöriga och obehöriga lärare är frågan. Omkring 150 kommentarsbidrag. Tonen är pretto i kommentarerna skulle säkert många ungdomar säga. Från vuxenhåll saknar man humorn och distansen. Lärarjobbet är på många sätt ett praktiskt och handfast yrke. Klar fördel också om man gillar ungdomar som de är inte som de borde vara enligt läroplanen.
- Vad är en bra lärare?
Frågar man eleverna, kan ligga nära till hands, så är en bra lärare en person som är rättvis om man går på låg eller mellanstadiet. Frågar du en elev på högstadiet handlar det om en medmänniska och en maje (Fröken) som är schyst.
- Istället för att reflektera, bidra med ett mer moget inslag, som var tänkt här på Kistalight, väljs en liten bit på A, Allegori, från ABC…Kistalight som tidigare varit publicerad på nättidningen blaskan under rubriken En film och skolans läroplaner.
- Se nedan!
För övrigt kan man hitta musikvideor med Nouvelle Vague hos Mymlan. Vilket gör oss mycket glada och får oss att tänka på den franska filmvågen med Truffaut, Godard och hans tjusiga star AnnaKarina som vi svärmade för i vår ungdom.

Allegori eller skolan inför 2000-talet
Temavecka med kultur; applåder, visslingar och hurrarop, ser Lasse Hallströms Gilbert Grape tillsammans med skolans nior. Filmen ingår i ett projekt för att få högstadiet och gymnasieelever att se kvalitetsfilm.Handlingen är kortfattat att Gilbert lever i Iowa tillsammans med sin magnifikt överviktiga mamma. Han är storebror och tar hand om övriga familjen, en utvecklingsstörd bror och en tonårssyster. Gilbert har det körigt. Han vill vara till lags och i en nyckelscen förklarar han att han ”vill vara en god människa” samtidigt som att han får höra att han bara bryr sig om sig själv! Plötsligt verkar allt med blixtens klarhet så igenkännbart!
- Är inte Gilbert Grape i själva verket en allegori över den svenska skolans lärares vardag om än förflyttad till Iowas oändliga prärierymder?
Den magnifikt övergödda mamman som likt en strandad val äter alla ur huset och får alla att må dåligt är naturligtvis symbolen för lärarnas avtal inför år 2000. Mesalliansen med den kärleksranka hemmafrun, för Gilbert ett tvång, för hemmafrun en maktutövning, är givetvis 1989 års kommunalisering av skolan. Den utvecklingsstörde brodern som ständigt är på rymmen för att bli räddad från stadens vattencisterns topp (för att han får sådana kickar när han hör polissirener) är naturligtvis ett uttryck för problemet med att räcka till i en skola för alla. Den frånvarande fadern, i dag ack så vanlig, ett självmord antyds, kan ses som skolan som väljer bort en tydlig pedagogisk roll av uppfostran och kunskapsförmedling. Gilbert finner på råd. Han förälskar sig i en slank tjej från Arizona medan den magnifikt övergödda damen (modern) brinner inne!

Om vi lämnar filmen där och den allegoriska (bildlika) tolkningen av lärarens situation i dagens skola så kan vi fundera på skolan och lärarnas roll i ett samhälle på väg in i ett nytt sekel. Den tydliga kunskapsförmedlaren från sin kateder skall ju enligt läroplaner och visioner ersättas av mentorer (handledare) som skall förmedla vägen till kunskapen. Kunskap ses då som någonting föränderligt, ej statiskt. En vacker tanke i en värld med stora förväntade förändringar; kunskapssamhället där eleverna via Internet, databaser, media och bibliotek får makt över sättet att nå kunskap. Läroplanerna anpassar sig då även till att skolan inte längre är en absolut auktoritet när det gäller kunskapsförmedling. Dock är kraven på skolan och lärarna i praktiken "ett både och": De gamla hederliga allmänbildningen och färdigheterna förväntas från många håll läras in utan urskillning och förmåga till det, från utvecklingsstörd till snille. Samtidigt som nya betygskriterier, utvecklingssamtal, lärarlagsorganisationer och arbetsplatsträffar skapar andra förväntningar på skola och lärare. Klart att det blir (likt i Gilberts fall) körigt. Nej fram för en tydligare, om man så vill slankare och mindre övergödd roll för skolan.
- Applåder, visslingar och hurrarop för lite kreativt bus när det gäller skolan.
Andra bloggar om skolan:
©Thommy Sjöberg

Labels: , , ,

3 Comments:

Anonymous mymlan said...

Men! Bra gjort att få in både lärardebatten och Nouvelle Vague i samma inlägg! :)

4:03 PM  
Blogger LarsThommy said...

Oui...Oui..Oui Mymlan!
Säger vi på Kistalight och länkar ovan till en gammal Godardfilm.

5:40 AM  
Anonymous Thommy said...

Nouvelle Vouge inte bara ser ut som om det vore en film från Godard.
Det är en dansscen från Bande a part, kallad Madison, med vår magiska Anna karina.
Från si så där mitten av 60-talet.
Men vi såg filmen senare.
- Så det så!

11:16 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home