Monday, November 16, 2015

Pray for Paris - Nous sommes solidaires avec vous

Liberté, egalité et fraternité!

I dag grabbar och tjejer - plus Mimmi förstås!
Dags för en liten (micro) extrainsatt So-lektion!
Något om upplysningen och franska revolutionen!
Är det ett årtal man ska lägga på minnet i Europas moderna historia så är det 1789.
En vattendelare i vår historia!
Finns till och med ett datum där som också är Frankrikes nationaldag.
14 juli 1789 och stormningen av Bastiljen!
Symbolen för den franska revolutionen!
Under revolutionen växer institutioner fram som skulle ta tillvara ett friare, rättvisare och mer jämlikt samhälle.
Idéerna för att organisera samhället hämtades från filosofer som Voltaire, en man med skarpt intellekt, satiriker, kritiker av kyrkan och en stor förespråkare för yttrandefrihet. Med sin välformulerade penna fick han även inspiration från naturvetenskapliga utövare som Newton och filosofen Locke. Trots sin skarpa kritik av kyrkan var Voltaire inte ateist utan trodde på en högre makt (deism) även om han inte trodde att Gud ingrep i världsordningen. I dag är Voltaire mest känd för sin satir, Candide, en dråplig utvecklingsroman om att vi lever i den bästa av världar.
En drift med filosofen Leibniz och all naiv optimism!
Boken fungerar som läsning även i dag - Kistalight har prövat med sina elever på gymnasiet när det begav sig.

Annars är Voltaire mest känd för ett citat som egentligen inte är hans.
Ett citat som är mycket aktuellt i dag!

Jag ogillar vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rättighet att säga det. 
I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. 
Detta är egentligen skrivet av Evelyn Beatrice Hall 128 år efter Voltaires död i hennes bok Voltaires vänner från 1906. (Från Wikipedia)

 Andra viktiga franska filosofer från upplysningen var Diderot som var redaktör för den stora franska encyklopedin som gavs ut i flera band och samlade tidens viktiga idéer inom vetenskap, kultur och samhälle.
Där förnuft och nyttotro förespråkades samtidigt som samspelet mellan text och bild utvecklades i banden. Här deltog Voltaire med filosofiska traktat, Diderot själv och  Rousseau som talade för ett jämlikt samhälle och även var en föregångsman när det gällde pedagogiska idéer, tillbaka till naturen varvades med insikter att man, barnet, lär sig genom att pröva.
Viktigast av alla kanske ändå när det gäller rättstänkande och utvecklande av politiska styret var Charles Louis Montesquieu med sin Lagarnas anda där tankarna fanns om en maktdelningslära. Det gällde att skilja den verkställande, lagstiftande och dömande makten åt.
Makt korrumperar!
Något som fick stor och avgörande betydelse för utformandet av den första republiken i Frankrike, för konstitutionen (grundlagen) i USA där man skiljer på makten mellan presidenten, kongressen och Högsta Domstolen även Sveriges grundlag från 6 juni 1809 påverkades starkt av Montesquieus maktdelningslära liksom de övriga demokratierna i västvärlden.
Historiska tänkare säger att länder som inte har haft någon Upplysningstid och genomgått en borgerlig revolution (behöver inte vara krigisk) kan inte genomföra och utöva en verklig demokrati.
Massor av hopp om en sådan utveckling fanns kring den arabiska våren 2011 men det är väl bara Tunisien som lyckats genomföra den processen där den ändå är hotad. Värst drabbades Syrien (där det ändå fanns en stor medelklass) där all opposition slogs ned ofattbart brutalt. I Egypten är militären tillbaka vid styret och de unga kidsens revolution är kidnappad och i Lybien råder ett stort tomrum kring makten och en oviss framtid för landet.
 André Glücksman en av de nya franska filosoferna, en av mina ungdoms hjältar med sin essä Kokerskan och kannibalen, avled några dagar före Parismassakern, slapp uppleva den! Glücksman hävdar på fullt allvar att Candide kan fungera i kampen mot extremism. Han ser romanen som ett manifest mot intolerans och ett traktat mot en idealiserad och förljugen världsbild....så här skrev Kistalight i februari på sin blogg BHL & André Glücksman is back.

 Intressant Understreckare även i SvD 14 februari Upplysningsklassiker kan rädda Europa om André Glücksmans läsning av Voltaires Candide.
Glücksmanns läsning av Voltaires Candide närmar sig uppfattningen att romanen kan ses som ett manifest mot intolerans och ett traktat mot en idealiserad  och förljugen världsbild.
Kistalight som läste Candide tillsammans med sina gymnasieklasser på 1990-talet minns att det var en roman från litteraturhistorien som fungerade för eleverna. 
Satir när den är som bäst, lättläst, välskriven med en lätthet som bara en fin stilist och en författare som är kunnig i sitt ämne kan visa upp - alltså tacksam att diskutera.
Visst kan Candide fungera som en studie, om än satir, i att världen inte är god och att den förespråkar tolerans och vikten av en tro på nyttan.
Det gäller att odla sin trädgård!
Hm...hm kan det fungera, läsning av Candide, som motgift mot destruktiv pessimism och hänsynslös extremism? Hur som helst kan säkert satir hjälpa till (Understreckaren ovan) att få unga människor på bättre köl, få sin verklighetsuppfattning, en smula avdramatiserad, och få syn på mer komplexa sammanhang.
André Glücksman som trots tuff uppväxt, (klarade judeförföljelserna som barn genom franskt medborgarskap, övergiven av sin mor vid 10 års ålder, blev barnhem mm) tråcklade sig genom franska skolsystemets formella elitistiska karaktär på egen hand, briljant student, universitetsstudier, författare och medverkade hos CNRS som samhällskritisk filosof, kom senare att stödja konservativa företrädare inom franska politiken dock ej National front.

I vår blogg från februari finns även en intressant länk där frågor som extremism och vad som formar personer som dras till sådana rörelser.
Klart att utanförskap och eländiga sociala förhållanden kan skapa värstingar men är det hela förklaringen? 
Svåra förhållanden och en tuff uppväxt kan också skapa utomordentliga samhällsmedborgare !
Finns massor av goda exempel på det!
Kanske ställer vi fel frågor om extremism?
Vad driver och formar en extremist?
Mål eller medel för ideologin och tron?
Genom SvD 31 januari och Håkan Lindgren Snällhet gör saken värre hittar vi fram till en intressant artikel, sammanfattning, från en konferens av CFR, Council on Foreign Relations om extremism, Becoming a former Identity, Ideology and Counterradicalization.

Länken hänvisar till en artikel från Googles samhällsengagemang på nätet (Google som vet allt om oss åtminstone våra sökvägar på nätet och sökmotorn kan väl (?) ses som den digitala revolutionens svåröverskådliga encyklopedi).  Artikeln som det länkas till är en Think/Tank där; Google Ideas is the "think/do" tank of Google Inc. 
We explore issues of social and political complexity where the role of technology—specifically, the Internet and mobile communications—is misunderstood. Through research and convening events we aim to reframe our areas of study in ways that account for these new tools.
Läs gärna hela artikeln, Becoming a former Identity, Ideology and Counterradicalization, se även kommentarer nedan!

Liberté, egalité et fraternité!


Franska revolutionens slagord!
Hoppsan halva befolkningen saknas visst?
Det fixar vi lätt (light) på Kistalight!

Liberté, egalité, fraternité et  maternité!PS Lite i efterhand!
Vi bäddar in Jacques Brels gamla klassiker Quand on a que l´amour , en sorgsen ballad, som blev något av ett ledmotiv (soundtrack i november) för parisarna - de där dagarna när tiden tycktes stå still!

Andra bloggar om KistaAndra bloggar om Moderna museet  Andra bloggar om fotografi Andra bloggar om litteratur  Andra bloggar om klassresor  Andra bloggar om författare: Andra bloggar om Stockholm Andra bloggar om skrivande Andra bloggar om Istanbul   Andra bloggar om pedagogik   Andra bloggar om didaktik
©Thommy Sjöberg

Labels: , ,

4 Comments:

Anonymous Kistalight via Google Think/Tank said...

SAVE Supporting Document: Becoming a Former
Identity, Ideology, and Counterradicalization
Authors: Jared Cohen, Adjunct Senior Fellow, and Brendan Ballou, Associate, Google Ideas
Publisher
Council on Foreign Relations Press
Release Date
March 2012
14 pages
Share 20
Share 15
Tweet

Introduction

Google Ideas is the "think/do" tank of Google Inc. We explore issues of social and political complexity where the role of technology
—specifically, the Internet and mobile communications—is misunderstood.
Through research and convening events we aim to reframe our areas of study in ways that account for these new tools.

The Internet's role in radicalization and de-radicalization is one such focus area for Google Ideas.
A number of experts have written on the Internet's role in radicalization.
Islamist chat rooms, racist social networks, and gang videos—many of which upload videos on YouTube—have all been discussed in the academic literature.
Yet little has been said of the Internet's role in intervention.
This gap, as well as our team's background in counterterrorism policy, led us to choose counter-radicalization as our first focus area.

In 2011, we commissioned research from academic experts on gangs, racism, and nationalist terrorism.
Together with the Council on Foreign Relations and the Tribeca Film Institute, we organized a summit of former violent extremists to identify similarities in their radicalization and de-radicalization processes.
The output of that summit informed the projects we are now implementing.

This whitepaper, drafted to accompany the launch of a counterviolence network (www.againstviolentextremism.org),
recaps the associated work and summarizes a few important recommendations to policymakers and others who want to break the cycle of violent extremist radicalization.

1:54 AM  
Anonymous Kistalight said...

Kistalight via Google Think/Tank said...
SAVE Supporting Document: Becoming a Former
Identity, Ideology, and Counterradicalization
Authors: Jared Cohen, Adjunct Senior Fellow, and Brendan Ballou, Associate, Google Ideas
Publisher
Council on Foreign Relations Press
Release Date
March 2012
14 pages
Share 20
Share 15
Tweet

Introduction

Google Ideas is the "think/do" tank of Google Inc. We explore issues of social and political complexity where the role of technology
—specifically, the Internet and mobile communications—is misunderstood.
Through research and convening events we aim to reframe our areas of study in ways that account for these new tools.

The Internet's role in radicalization and de-radicalization is one such focus area for Google Ideas.
A number of experts have written on the Internet's role in radicalization.
Islamist chat rooms, racist social networks, and gang videos—many of which upload videos on YouTube—have all been discussed in the academic literature.
Yet little has been said of the Internet's role in intervention.
This gap, as well as our team's background in counterterrorism policy, led us to choose counter-radicalization as our first focus area.

In 2011, we commissioned research from academic experts on gangs, racism, and nationalist terrorism.
Together with the Council on Foreign Relations and the Tribeca Film Institute, we organized a summit of former violent extremists to identify similarities in their radicalization and de-radicalization processes.
The output of that summit informed the projects we are now implementing.

This whitepaper, drafted to accompany the launch of a counterviolence network (www.againstviolentextremism.org),
recaps the associated work and summarizes a few important recommendations to policymakers and others who want to break the cycle of violent extremist radicalization.

2:03 AM  
Anonymous Kistalight said...

Google translation what a translation!

Kistalight via Google Think / Tank sa ...
SAVE Stöd Dokument: Att bli en fd
Identitet, Ideologi och Counterradicalization
Författare: Jared Cohen, adjungerad Senior Fellow, och Brendan Ballou, Associate, Google Idéer
Utgivare
Council on Foreign Relations Press
Utgivningsdatum
Mars 2012
14 sidor
Dela 20
Dela 15
Tweet

Introduktion

Google Idéer är "tänka / göra" tank Google Inc. Vi utforskar frågor om social och politisk komplexitet där teknikens roll
-specifically, Internet och mobil kommunikation-missförstås.
Genom forskning och sammankallande händelser strävar vi efter att omformulera våra områden i studien på ett sätt som står för dessa nya verktyg.

Internets roll i radikalisering och avradikalisering är ett sådant fokusområde för Google idéer.
Ett antal experter har skrivit på Internets roll i radikalisering.
Islamistiska chattrum, rasistiska sociala nätverk och gäng videor-varav många ladda upp videoklipp på YouTube-har alla diskuterats i den akademiska litteraturen.
Ännu lite har sagts om Internets roll i intervention.
Denna klyfta, liksom vårt team bakgrund inom kontraterrorism politiken ledde oss att välja kontra radikalisering som vår första fokusområde.

Under 2011 beställde vi forskning från akademiska experter på gäng, rasism och nationalistiska terrorism.
Tillsammans med Council on Foreign Relations och Tribeca Film Institute,
organiserade vi ett toppmöte av tidigare våldsamma extremister för att identifiera likheter mellan deras radikalisering och de-radikaliseringsprocesser.
Utsignalen från detta toppmöte informerade de projekt vi nu genomför.

Detta whitepaper, utarbetats för att följa lanseringen av ett counterviolence nätverk (www.againstviolentextremism.org),
recaps tillhörande arbete och sammanfattar några viktiga rekommendationer till beslutsfattare och andra som vill bryta den onda cirkeln av våld extrem radikalisering

2:11 AM  
Anonymous Kistalight said...

Kanske skulle Kistalight skapa en lista med allt vi gillar med Paris.
Det är som en gammal förälskelse som övergått till en relation.
Vi älskar att sitta på café!
En kaffe, en croissant och ett glas rött!
- Sitta och iaktta, fickorna fulla med anteckningsböcker och något att läsa.
Jean Paul Sartre!
Denna politikens Tjalle Tvårvigg och enfant terrible som förebild!
Kanske är det mer drömmen om att sitta på ett café i Paris vi älskar?
Vi gillar singer/songwritertraditionen - café/cabaret.
Jaques Prevert, Serge Gainsbourg, Edith Piaf och Yves Montand!
Oh la la dessa parisiskor - Francoise Hardy, Jane Birkin, Vanessa Paradise, Charlotte Gainsbourg, Zaz och Lou Doillon.
Champagne, Charlie Hebdo plus tjejerna bakom How to be a Parisian!
Visste ni förresten varför det är så ont om jungfrur i himlen dessa dagar?
Jo de är på Charlie Hebdos filial (redaktion) i himlen och rumlar, partajar och hm...hm.
Vi får inte glömma den franska filmen från franska vågen till filmer som Mellan väggarna och La vie d Adele´.
Visst ja, glömde nästan, Patrick Modiano, denna parisskildrare av dunklet och skuggorna i bortglömda kvarter och känslan från skumma tider.
Denna staden Paris egen antroposof och spiritist!
Några yngre franska författare får bli Justine Levy - Vi ses på Place de la Sorbonne, Nina Bouraoui - Kärlekens geografi, Anna Gavalda (roliga noveller) plus allas vår egen frankofil Bodil Malmsten med sina bloggböcker direkt från Finistere.
To be continued!
Borde - basta, basta utveckla min franska!

3:00 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home