Wednesday, October 22, 2014

Montaigne Light

Nu har vi äntligen läst ut vår första Montaigne, Essayer Bok 1, i översättning av Jan Stolpe från 1986!
På tiden eftersom vi redan i maj 2005 orerade om att vi ville vara en förortens Montaigne. Citat från vår första blogg som vi skrev här på Kistalight.

Likt en förortens Montaigne vill jag pröva, söka, vara en flanör och samtida krönikör och snickra på en hemsida där högt blandas med lågt och stämningar från förort och glesbygd varvas med porträtt av kulturpersonligheter. 
Säg mig vem du umgås med och jag ska tala om vem du är! 
Kanske kan en blogg duga så länge? 

Vi prövar så får vi se. 
Montaigne förresten!

Vem är han?
Kultursnobb? (
Kistalight 26 maj 2005)

Klart att Montaigne varit en bloggare om han hade verkat i dag!
Redan på första sidan (Till läsaren) i Bok 1 slår Montaigne fast.
Här vill jag bli sedd sådan som jag är, enkel, naturlig och vardaglig, utan anspänd förkonstling; ty det är mig själv jag målar.
Något Montaigne också lyckas med!
Här stiger en robust, man med båda fötterna på jorden fram, en klassiskt bildad - massor av hänvisningar och citat från antiken, men också med en klar, tydlig enkel stil.
Montaigne levde mellan 1533 - 1592 i trakterna av Bordeaux där han var hög ämbetsman (jurist) och under några år borgmästare. Efter sitt yrkesliv drog han sig tillbaka till sitt eget slott Montaigne några mil utanför Bordeaux där han skrev sina så kallade essais egentligen skrivförsök som också kan kallas en form av tester eller prov. Ganska snart får skrivandet en personlig inriktning.
Kistalight tycker, upplever, att Montaignes texter påminner en del om Machiavellis och hans Fursten, samma praktiska pragmatiska synsätt på ledarskap och makt. Kanske inte så konstigt då Frankrike under senare delen av 1500-talet präglades av sina religionskrig mellan protestanter (kalvinister och hugenotter) och katoliker (katolska ligan).
Montaigne tycker också till om pedagogik i ett berömt kapitel där han förespråkar "ett språks inlärning", i hans fall latinet. De första åren fick han bara tala, inlärning skulle ske genom samtal, latin.
Alltså ingen multikulti där inte!
Ett språk i taget är vad som gäller!
Vidare resonerar han om skillnaden mellan att lära sig utantill och vikten av att förstå ett ämne eller ett resonemang. Montaigne är mycket modern där när han förespråkar förståelse framför rabblande av utantill kunskaper man skulle kunna säga att han lever upp till Skolverkets kunskapskrav för betyget A.
Montaigne var präglad av sin tid, renässansen, och det är spännande att kliva ned i hans århundrade. Han kan upplevas som modern genom sin klara stil (tankar) och sitt utforskande av sig själv.
Selfies från franskt femtonhundratal!
Dessutom var Montaigne en skeptiker någonstans mellan känsla och förnuft - utvecklas i en av hans längsta essäer som man kan läsa om i Montaigne Essayer Bok 2 så inspirerade han också Pascal och hans kritik av förnuftet och var en av upplysningstidens stora föregångare. Skeptiker ska vi vårda i dessa dagar när fundamentalism och enkla lösningar ofta står på dagordningen.
Men han kan inte jämföras med dagens stora självkonnässörer (navelskådare), Knaust och Norén, eller framgångsrika mode, livsstils eller ego bloggare. Montaigne är allt för jordnära för en sådan jämförelse. Han har inga konflikter som behöver redas ut mellan en sargad självkänsla och ett uppblåst  självförtroende (ett ego - som uttryck för narcissism) som behov för att bli bekräftad.
Känns riktigt bra faktiskt att ha en sådan förebild från förr på min lista över litterära hjältar!
Betyg Montaigne Essayer bok 1 fem klara tankar av fem!

Kistalight som mogen man och panschis försöker numera att komma i tid men ibland när vi sitter och skriver flyger tiden sin väg och vi glömmer tid och rum. Plötsligt är det bråttom och här ett exempel från en kurs för provledare till högskoleprovet.
Sen till kurs, föreläsningssal Stockholms universitet, knappt inga platser kvar, lyckas hitta en trång plats uppe i högra hörnet, har glömt skrivblocket som jag så noga lagt fram, har glömt övrigt material också, men min slitna Montaigne essayer bok 1 har jag med mig, frågar den söta tjejen bredvid mig om hon har något anteckningspapper att låna ut?
- No...no!
Då får insidspärmen på min Montaigne duga!


Lathund för provledare - högskoleprovet

 • Provet görs på korrekt sätt
 • Regler och förordningar följs
 • Korrekt information
 • Tider enligt schema - exakt
 • Legitimering efter varje provpass
 • Svarshäften, provhäften och övrigt hanteras på ett korrekt och säkert sätt
 • 5 provpass block under dagen
 • 2 verbala, 2 kvantitativa och 1 utprovning (55 min x 5)

Hjälpmedel

 • Sudd
 • Penna
 • Pennvässare
 • Linjal
 • Neonpenna

Kartongen

 • 1 plastpåse per pass dagen
 • Deltagarförteckning protokoll dagen
 • Placeringslista - entré vid lokalen
 • Svarshäften nummerserier (efter serier - se ordning - dela ut efter placering) + linjaler
 • Anmärkningsfältet noteras med "anm"
 • Legitimationskontroll - utan inget resultat - leg giltigt måste visas!
 • Packsedel och leveranslista 30 provhäften
 • Del 1 fyller du i - provledarna
 • Svarshäftet - noggrant i kartongen
En Montaigne kan alltså vara bra att ha även för oss essäister på 2000-talet - duger bra för viktiga anteckningar, klara tankar och skeptisk hållning.
Detta var blogg nr 800 på Kistalight!
Vad passar då inte bättre än en jubileumsblogg om Montaigne!?
Fantastiskt också, hisnande, att som ung student - jag menar pensionär, bära med sig tankar från femtonhundratalet i sin ryggsäck i en föreläsningssal på Stockholms universitet si så där år 2014. Tankar, hälsningar alltså från en annan tid, en skrivarstuga - ett tornrum, tre trappor upp i slottet Montaigne strax utanför Bordeaux i landsdelen Gascogne i sydvästra Frankrike nära Atlanten.
- Tjaba Montaigne!


Andra bloggar om Kista  Andra bloggar om fotografi Andra bloggar om litteratur  Andra bloggar om klassresor  Andra bloggar om författare: Andra bloggar om Stockholm Andra bloggar om skrivande
© Thommy Sjöberg

Labels: ,

4 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Bloggen ovan får också duga som förberedelse inför arbetet som provledare nu på lördag den 25/10 år 2014.
En bra början kanske!?

3:10 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Som sagt förberedelse!
Lathund - Hjälpmedel och kartongen!
Noggrant antecknat på innerdelen av omslaget till Montaignes Essayer bok 1.

2:25 PM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Bra flyt på årets högskoleprov!
26deltagare - placerar dem enligt viss ordning sedan går det som smort resten av dagen med utdelning och leg koll.
Börjar redan vid lunch att sortera svarshäftena.
Mycket bra taktik!
Klar i hyfsad tid sedan med slutsortering när provdagen är slut och studenterna skrivit sina 5 provpass.
Bra dag!

1:08 AM  
Anonymous Kistalight said...

Spännande artikel SvD 26 september (- !4) - Under Strecket, Arne Mellberg, om de nya förutsättningarna för boken i digitaliseringens tidevarv.
Något som ger plats för anspråkslös egenutgivning och skapar nya litterära kretslopp.
Vänkretsen - allt från familj, släkt, grannar, arbetskamrater, och vänner i de föreningar man är med i som idrott, bostad och sommarstugesamfälligheten.
Nog kan det bli ett kretslopp!
- När du har pratat med Thommy så står du där med en nyinköpt bok!
Allt förstås i Montaignes anda med personligt tilltal till alla vänner.
You never walk alone!

6:03 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home