Wednesday, September 15, 2010

Hey, hey …hey, Jag jobbar också på Volvo IT

Mörka moln över Stockholmshimlen – felsatsningar i kommunen och miljardrullning inom IT – Kistalight bara undrar!?

Ny mejlbävning på gång bland anställda i Stockholms kommun?

- Mailen tickar på i inboxen!
- Volvo IT ingen succé på skolans ”verkstadsgolv”!
- Sega datorer och trögt att använda!
- Plus miljardrullning?
- Frågor med anledning av jätteavtalet med datorer mellan Stockholm stad och Volvo IT!
- Artikel i DN spär på funderingar!
- Felsatsningar, monopol och oegentligheter?
- Sånt sker väl inte i Sverige bland våra folkvalda och deras handplockade tjänstemän.
- Var finns alla kritiska reportage och ekonomiska reportrar?
- Har någon sett Janne Josefsson?
- Detta måste vara mumma för varje sant kritiskt granskande journalist, politiker i opposition och samhällsvetare.
Som vanligt Spånga high på barrikaderna med uttalande av lärare som inte räds!
Kistalight för sin del trummar på, arbetar med valet med sina klasser.
- Datorer ja visst!
De som går att boka!
- En huggsexa där!
Men mest ägnar vi oss åt att logga in elever och fixa nya lösenord.
Hey...hey en serviceman - jag jobbar också på Volvo IT.
- Har någon sett en So-lärare?
Med viss stolthet kan vi nu säga på Kistalight att vi har grejat lösenord till de flesta av våra elever medan de jobbar i grupper om våra partier. Rätt kombination av små och stora bokstäver plus siffror i rätt antal som sitter rätt. Kan bero på många års erfarenhet från grundskolan, plus att vi gillar eleverna och att dom faktiskt tillhör den digitala generationen.
Samtidigt vill vi på Kistalight gärna berätta om hur vi härdats i tidigare sammanhang av digitala erfarenheter som Online skribent på Hovet (Johanneshovs isstadion).
Var annan helg i två år var Kistalight skribent och Online ansvarig för Hammarby Hockeys A-juniorer, sonen lirade hockey där, vilket innebar att deras matcher skulle dokumenteras på Svenska hockeyförbundets hemsida Online.
Med dånande rockmusik, klocka som räknar ner (baklänges), svajig programvara som hette Challenger och som gärna hängde sig, ett telefonmodem utan krut och tutande (gutår) tekniker på hockeyförbundets som assistans, via mobil, även när programmet inte fungerande så skulle Kistalight leverera exakta online rapporter.
- Bra skola men ideellt arbete förstås!
Kistalight som tror att det just nu pågår en digital revolution inom mediavärlden och gillar teknikutveckling tycker inte Volvo IT projektet känns fräscht. Känns mer som vi återupplivar det 10 år gamla Itisprojektet för lärare i massupplaga med styrda programvaror och massor av uppbundna tjänster.
Kan detta vara frågar Kistalight sig en IT-ålderns eget skeppet Vasa?
Mer aktuellt i dag vore väl att satsa på små enkla flexibla handdatorer, mobiler och räknare sådana som många elever redan har vare sig de bor i Tensta, Rinkeby eller Spånga.
- Redskap, sic, som duger utmärkt för skolarbetet.
PS i efterhand!Vill man läsa en krönika om Stockholm stads IT-satsningar finns Tomas Perssons Oktoberkrönika
Andra bloggar om Kista Andra bloggar om skolan Andra bloggar om pedagogik
©Thommy Sjöberg

Labels: , , ,

5 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Ibland bjussar ämnet på sig självt.
Så att man bara måste göra en blogg!
Detta var blogg nr 520 på Kistalight sedan starten i maj 20005.

12:58 PM  
Anonymous Lasse Holnstr; said...

Alla stockholmare kunde erhålla gratis datorer!

71 250 kronor är priset för varje dator i det av Stockholms stad undertecknade IT-avtalet för en femårsperiod från och med i 2010

Då ingår 12 500 för datorns driftkostnad under perioden. Plus nu mailkostnaden.

En hygglig portabel 11 tums dator med hårdisk kan man köpa för ungefär 2 500 kr. Man får då en lättanvänd praktisk dator med ett bra operativ och grundprogram för detta låga pris.

Det ger 28 elever möjlighet att erhålla en dator, istället för en per elev.

Då man inhandlar 44 000 datorer till detta priset, kan man beräkna hur många som skulle kunna få en dator om man i stället använde sig av en ovanstående 11 tumsdatorer.

Ett enkelt räkneexempel ger följande resultat 28 * 44 000 = 1 230 000.

Över en million elever kan då erhålla datorer ifrån Stockholms stad!

Eftersom det endast finns 80 000 elever så kan alla invånarna i Stockholm erhålla en dator, plus samtliga invånare i kommunerna utanför Stockholm! Tänk dig att uteliggarna kan surfa med sin gratis erhållna dator på "wifi"-ställen i storstadsregionen efter arbete och bostad! Vilken glädje för alla våra kära på ålderdomshemmen som kan hålla kontakt med sina barnbarn och barnbarns barn!

Varför byter och slänger Stockholms stad 44 tusen datorer som står på olika skolor i Stockholmsområdet mot nya? När man kan återanvända dessa och få 88 000 datorer istället? Eller att köpa billigare läsplattor eller små datorer/notebooks så att samtliga 128 000 elever och anställda kan erhålla dessa datorer.

Skrotar man alla bilar när man köper nya?

Slänger man alla läroböcker när man köper nya läroböcker?

Skall vi inte eftersträva ett hållbart samhälle där vi inte slösar med våra resurser utan använder precis bara det vi behöver för att få vardagen att fungera ekonomiskt och praktiskt.

Varför skrives dessa avtal ?

www.cloudos.se

4:28 AM  
Anonymous Cloudos said...

Tja... säger vi på Kistalight!
Varför inte citera från just Cloudus hemsida?

CLOUDOS

Man kan köra eyeOS på en "vanlig persondator som har blivit över" med hela systemet, server och programvara från ett Usb minne.

Serven kan ta emot och serva flera hundra användare i minuten! Starta flera servrar då är 1000 elever inga problem!

Det beror på att servern använder ny teknik samma som finns på mycket dyra servrar. Man skapar en tråd som gör att programmet lägger sig i minnet och när programkörningen är slut så lägger servern ingen tempfil som fyller upp hårdisken. Lite tips ingår hur man maxar hastigheten på servern och tar del av ett moln till i tittaren så man i praktiken inte behöver köpa någon som helst programvara i framtiden!

Man kan lägga allt på ett Usb minne + snabb PHP server som ligger i MS.eller Linux + eyeOs ver + 38 st program där ordbehandare som sparar i kända format ingår.
Länk till tips om programmet med servern: http://www.scribd.com/doc/29350401/Setting-Up-eyeOS-on-a-XAMPP-Server

Denna länk beskriver hur det blir i Linux miljö.

Men nästa länk som är ny beskriver hur man gör i MS med sista versionen av EyeOS:

http://thecustomizewindows.com/2011/09/cloud-os-eyeos-install-on-local-hard-disk-under-windows-7-or-mac/

En prov hur det ser ut.

http://classic.my.eyeos.org/

Det finns inte någon begränsning när man arbetar i "molnet".

Så här kan elever läsa om Nobelpriset i fysik 2010 i moln på sin läsplatta i skolan! Osv!

1:16 PM  
Anonymous Kistalight said...

Som sagt...
- Var finns alla kritiska reportage och ekonomiska reportrar?
- Har någon sett Janne Josefsson?

1:19 PM  
Anonymous Svd said...

Svd liksom DN har haft artiklar i ämnet Skolwebben ett problembarn - se t ex! http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skolwebb-ett-problembarn_6643602.svd

5:57 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home