Sunday, November 02, 2008

Leda lärande i digitala tider

Kistalight lyfter! I veckan som var har vi vädrat lungorna och våra sinnen på Norra Öland. Härligt med senhöstens milda färgbrand. Hård blåst och regn varvat med solsken kring stugan och längs Kalmarsund.

Tidigare i veckan besökte vi skolmässan i Älvsjö i Stockholm och ett seminarium om att Leda lärande i digitala tider. Föreläsare var Tomas Kroksmark från högskolan i Jönköping som där leder Akademin för skolnära forskning och utveckling. Högskolan i Jönköping som gärna samarbetar med den lokala näringsliver och kommunerna och driver devisen att en promille av all omsättning i regionen ska gå till forskning på högskolan.
- Läraren kan ta makten över lärandet säger Kroksmark.
I dag kan du klicka dig till vad som helst; kunskap, kontakt, köp, information och desinformation, allt är bara ett tryck bort.
Sverige är unikt säger Kroksmark när det gäller utbildning: Av alla som når 25 års ålder har 46 % gått på högskolor och universitet.
Utbildningsminister Björklunds ande svävar över Skolmässan så även för Kroksmark som inte kan låta bli att använda en del av föreläsningen, seminariet, till att polemisera mot honom. Det är viktigt säger Kroksmark hur skolan tänker kring lärandet. Några faktorer är:

* Målstyrning - Skolan under 1990 - 2000-talet
* Mångkulturell - Jämför här med Finland - polemik med Björklund om skilda förutsättningar
* Globalisering - klimatfrågan, kunskaper och i dagarna ekonomin och sosselösningar
* Googlisering - 3 miljoner sök/dag är det inte mer fler sök undrar vi på Kistalight
* Digitalisering - Gäller det mesta från kundvagnar till utbildning
* 1 - 19 skolan - Förskolan, läsinlärning, engelska och matematik

Flickorna har ett försprång i skolan säger Kroksmark möjligen beror det på större förmåga till abstraktion när det gäller traditionella studier och tolkande av läroböcker. Möjligen kan det också bero på spekulerar Kroksmark på pojkars större lust för att vara entreprenörer, utöva respekt i förorten och att traditionella utbildningar inte lockar när det finns datorspel. I den globala digitaliserade världen räknas bara know-how inom gebitet inte utbildning.
- Allt är inte längre än ett klick bort!
Variationsteorier är mest fruktbart för undervisningen säger Kroksmark som också verkar tycka att historieuppfattningen når högst kvalité om man ser historieutvecklingen, jämför franska revolutionen, som en rad samhällsprocesser som ägt rum och inte som en rad orsaker som fick konsekvenser.
Pennan är en vansinnig idé sa någon för 2300 år sedan och vi vet alla vilken betydelse den fick för utveckling och inlärning. Låt oss alltså ta en titt på det digitaliserande lärandet säger Kroksmark som tar upp föjande:

* Lärande via datorspel
* Lärande via blogg
* Lärande via fan fiction
* Lärande via google
* Lärande via Facebook, youtube, eBay och olika Diskussionsforum


Här på Kistalight refererar vi från Kroksmarks föreläsning framförallt till ett datorspel Simcity som vi blev rejält nyfikna på.
Samhällsbyggare som vi tror oss vara!
- Drömde vi inte i ungdomen om att bli arkitekt!
Var faktiskt på Elgiganten under sen eftermiddag och kollade priset på Simcity. Naturligtvis finns även Simcity bara ett klick bort på nätet för ett gratisprovspel.
Här en rad pedagogiska fördelar med att spela Simcity, viss processorientering, punkterna allt efter Tomas Kroksmarks föreläsning.

* En relation mellan delarna och mellan dessa och helheten
* Explicit kausalitet - se orsak och verkan
* Reflektera över konsekvenserna av ett visst handlande/vissa beslut
* Formulera hypoteser och få dem prövade direkt och interaktivt
* Upptäcka kunskaper och erfarenheters etiska dimensioner
* Relativisera det egna livet i förhållande till det virtuella
* Upptäcka lärandets metanivå och att lära sig själv hur man blir skickligare
* Komplexa samband del och helhet
* Det krävs hög kompetens för att ha nytta och glädje av spelet
* Det tar tid att lära och det är en kombination av slit och nöje
* Ensam är aldrig stark
* Samarbete kräver förhandling, ansvar och solidaritet
* Måste bidra med något eget
* Måste vårda organisation
* Framgång har ofta med risktagande att göra Jämför här gärna med flickor/pojkars roller i studier på högstadiet/gymnasiet. Entreprenör/respekt/pojkar eller duktiga elever som tar ansvar och har framgång med sina studier/flickor.


Som vanligt på Kistalight frågar vi lite yrvaket, när vi tagit del av något för oss nytt digitalt, våra barn om de känner till spelet.
Absolut!
Sonen spelade Simcity på luckan under militärtjänsten. Tydligen ägnade de en del av spelet till att byta fruar i sina byggda radhusförorter. Dottern känner också väl till spelet och har äldre kompisar som prövat det.
När jag kollar Kroksmarks punkter ovan och studerar spelet på nätet ser jag att de eventuella elever som spelar den här typen av spel kommer mycket nära de kriterier som skulle kunna ligga till grund för Vg och Mvg för olika moment i So-ämnet på högstadiet.
Ett målstyrt kunnande där det gäller att ha förmåga till analys och ta ställning.
Bloggar och Google sysslar vi så mycket med i vår vardag så det tar vi inte upp här.
Istället något om Fanfiction som Kroksmark belyser enligt följande:

* Utvecklar läsförståelse
* Utvecklar skrivskicklighet
* Förmåga att kommunicera såväl litterärt innehåll som former
* Förbättra förmågan att ta och ge kritik
* Anamma skrivprocessen som litterär metagenre - postmodern metod för skrivande egna och andras. Kommentarer finns bilagda i huvudtexten
* Genren skapar litterär kreativitet och fantasi

Enligt Kroksmark finns det mycket drivna och skickliga Fanfiction skribenter som gärna rättar, skriver och helt idéellt hjälper andra med skrivandet.
Intressant säger vi på Kistalight!
De slutsatser man kan dra säger Kroksmarks efter sin genomgång är att de digitala medierna enligt medför följande punkter:

* Postmodern erfarenhet, metaerfarenhet
* Ny organisation
* Nya former som bygger på lärande erfarenheter
* Grupper och individer
* Globalt och lokalt
* Handledning
Tänker på, nynnar, på Bob Dylans gamla låt från 60-talet Ballad of a thin man medan jag vandrar runt bland montrarna på Skolmässan. Massor av fina pedagogiska tips, massor av välutbildade och välvilliga lärare, säkert även trötta lärare så här års. Men kanske är det så att våra elever är någon annan stans med sina mobiler, I-pods, Mp-3, pc-spel, bloggossfären, podcasting och communities. Fint och väsentligt alltså att Kroksmark lyfter fram den världen genom sin forskning och sina föreläsningar.

Because something is happening here
But you don´t know what it is
Do you Mister JAN?

Sedan gick vi på Kistalight på ett diskussionsseminarium där skolminister Jan Björklund debatterade med företrädare för LR, Lärarförbundet och skolledarnas organisation med Annika Hagström som moderator.
Säga vad man vill om Björklund!
- Men sätter skolan under belysning och debatt!
 - Det gör han.
Andra bloggar om Skolforum
©Thommy Sjöberg

Labels: , , , ,

2 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Professor Tomas kroksmark bloggar även han på Jönköpings högskolas hemsida. Av sin dotter har fått omdömet att han skriver på tok för långa bloggar.
Men varför inte, långa bloggar, säger vi på Kistalight.
Kan vara en nisch i sig!

2:01 PM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Texten ovan har också använts i datakurs av undertecknad.
Då något bearbetad med ingress, figursättning av bild och andra typsnitt men underkändes för att den inte hade riktig vänstermarginal plus att den inte redovisade lista (or) i punktform.
Se även ovan punkter som stjärnor. Det får man inte ha!
Sic!

12:09 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home