Monday, March 12, 2007

Release Light Kista

Release av Järva kulturguide

Kista bibliotek onsdagen den 14 mars 19:00 – 20:30. Presenteras av kultursekreterare Ulrika E. Nilsfors

Medverkande kulturarbetare från Järvafältet och magasinet Gringo.

- Välkomna alla hugade, intresserade, nyfikna och kulturintresserade Järvabor

Arrangör Spånga/Tensta och Rinkeby/Kista Stadsdelsförvaltningar

Tips från Kistalight - Se även författare på Järvafältet och Absolut Kistalight Andra bloggar om Kista:


5 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Blev en trevlig kväll ovan! Gunlög Leonards och Ulrika Nilsfors presenterade webbversionen av Järva Kulturguide. Sedan var det dags att mingla för oss lokala kulturaktörer. Snittar och cider serverades. Själv minglade jag med den flygande poeten, Arya, och Jassim den arabiska poetiska uttolkaren av Södergran. Dessutomträffade jag en gammal elev, Alexandra Fuentes, som nu arbetar aktivt med olika Rinkebyprojekt och studerar Statskunskap.
Kul och trevlig kväll och förresten minglade vi även med några ytterligare kulturaktörer.

10:41 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Tyckte Gringo var överraskande tysta och dämpade i minglandet.
Inte alls så kaxiga som man fått ett intryck av i mediabruset.

2:28 PM  
Anonymous Anonymous said...

Tyckte dom församlingen var allt för mossig?
- Flera år över trettio!

3:13 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Berättade också för Jassim, för att glädja honom som uttolkare av Henning Mankell.
- Mankell och jag är exakt lika gamla på dagen när.
- Mankell sade Jassim, med emfas, är mycket äldre än du!
- Klart man inte säger emot ett sådant påstående.

2:58 AM  
Anonymous Anonymous said...

Man får tänka sig för när man pratar med en författare!

4:39 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home