Wednesday, July 26, 2017

Outrun Light Amy Liptrot


Kistalight läser ut Amy Liptrot och hennes Utvägen (Outrun) den 24/7.
Möjligen är den engelska titeln Outrun en bättre titel än den svenska?
Ger större tolkningsmöjligheter!
Inte bara en utväg (undkomma) utan också en löpa linan ut (amock) eller en person som lever utanför samhället.
Fantastisk fin bok!
En memoir, en reseskildring, en bok om alkoholism, själens läkning och öars gåtor!
Mainland och Orkneyöarnas blåst och rymd! 

Amy Liptrot återvänder till sina hemtraker och invanda miljöer efter 10 missbrukande år i London samtidigt som hon skaffar sig nya passioner som att söka efter kornknarren, blir en badare (kalla avrivare) året runt och en vandrare runt öar. 
Genom att studera Orkneyöarnas speciella natur; berättar Amy Liptrot om fåglar, geologi, klimat och väder, astronomi och norrsken.
De muntra dansarna!
I naturen hittar (jämför) Amy krafter, metaforer, för sitt eget missbruk och festande liv i London.
Med funderingar kring sin bipolära pappa och hennes eget missbruk.
Festande, alkohol och droger som bipolära skov!
Naturskildringarna kompletteras med myter och historia från Orkneyöarna.
Mainland (huvudön) på samma breddgrad som Oslo och Sankt Petersburg som sista utposten i Atlanten mellan Kanada och Europa ön var även viktig plats för brittiska flottan under de två världskrigen.
Vilket satt sina spår med sänkta tyska och brittiska krigsfartyg i farvattnen runt öarna.
Kring öarna finns också myter kopplat till naturfenomen.
Öar som luftspeglingar, Fata Morgana, drömöar som Hether Blether som blir en metafor för Amys festande under tio år i London. 

Det hippa livet i London som ett luftslott?
I hennes berättelse finns också ett driv!
Blir det ett sista glas eller  som parisarna säger 
boire une verre!
Ta ett litet glas på caféet!
Fin bok - en bok att älska!
Betyg fem återupptäckta öar av fem!
Amy bok som en egen liten dröm ö - en Hether Blether!

I ett rosa hus, pink house, på Papay en av de nordvästliga öarna i Orkney arkipelagen tillbringar Amy Liptrot en vinter. Huset är oisolerat och tillhör en fågelskådarorganisation ... som Amy arbetat åt under sin kartläggning av kornknarren.
Kistalight som vet något om att bo i oisolerade hus på öar ryser vid tanken på att bo en vinter i en sådan, om än charmig stuga, när luftfuktigheten stiger genom golvtiljorna, temperaturen faller, vindarna ylar och det blåser småspik. 
Här någonstans upptäcker också Amy Liptrot att hon vill ta sitt författarskap på allvar och att skrivandet är en mycket viktig bit i hennes liv som sober medborgare. 

© Thommy Sjöberg

Labels: , , , , ,

1 Comments:

Anonymous Kistalight said...

Kistalight älskar öar och samlar på öar.
Om än i mild form!
ibland hittar vi fantastiska böcker om öar som Amy Liptrots bok Outrun ovan.
Här ett annat tips om en fantastisk öbok!
Kistalight om Atlas över avlägsna öar La Isla Bonita
Där den omskrivna författaren är Judith Schalansky!

3:28 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home