Sunday, September 25, 2016

Flugfällan en vinnare

Kistalight har läst Fredrik Sjöbergs Flugfällan.
 Årets första (läs) nyårslöfte klappat och klart!
Spännande om kufar och rent av lite självbiografi, initierat om experter på blomflugor  och spännande om Runmarö i Stockholms skärgård.
Fredrik Sjöberg är biolog, expert på blomflugor och en rolig essäförfattare.
Hans fru säger att han är biolog!
Han Fredrik Sjöberg blir lättare accepterad då bland vanligt folk på ön (Runmarö).
Verkar rent av som att han har en hedervärd syssla då!
/ _ _ _ / 
Spännande om entomologi (flugor och insekter) och om den bortglömde flugexperten Rene Malaise som uppfann en flug och insektsfälla i form av ett tält.
Malaise var dessutom en stor resenär i världen tillbringade ett antal år på Kamtjaatka tillsammans med svensk forskningsgrup och han gjorde även entomologiska resor till Burma.
Vilket Fredrik Sjöberg berättar fascinerande om!
Fredrik Sjöberg skriver även spännande och tänkvärt om biologins två stora, Charles Darwins och hans ungdomsresor och hans evolutionslära.
Vilket han jämför med Linne' och dennes resor i ungdomen även han med en systematisk lära om växtriket.
- Linnes Systema Naturae, en biologins operativsystem! (a la Bill Gates).
Möjligen skulle man, Kistalight, kunna säga att Fredrik Sjöberg verkar i en egen essägenre, där det skrivs självbiografi genom att skriva om andra.
Säg mig vem du umgås med...
Genom Flugfällan surrar även återkommande funderingar, ledmotiv, kring hur vi hanterar tiden. Inget befrämjar koncentration som en känd begränsning i tiden, ibland även i rummet.
 Tiden skriver Fredrik Sjöberg kan vara som en kringfluten ö...vet man att tiden är begränsad som vid ett möte eller vid en resa kan det ge en uppriktighet vid samtal och kontakter som inte ges i vardagen.
Betyg Fredrik Sjöbergs Flugfällan: Fem infångade blomflugor av fem


Kistalight som skyndar långsamt som en sköldpadda på grönbete genom tillvaron med sina digitala bitar!
Har äntligen fått min essä (ännu en) om Stieg Larsson och fröken Salander godkänd av Smashwords stränga formateringsguidé och digitala redaktion!

Ärligt talat har också formateringen varit bortglömd ett tag!
Visst den finns redan nedladdad 528 ggr men nu är den också godkänd för vidare spridning bland amerikanska förlag!

 Wow för sköldpaddan och Achilles - se Xenons paradoxer och Kistalight som hinner ikapp!
Pröva en läsning av Kistalights essä In the footsteps of Stieg Larsson genom en Google (Engelsk/amerikansk) translation!


For Free and Just For Fun - bara att ladda ner grabbar och tjejer!

Här mejlet om godkännandet!
Hello Thommy Sjöberg,

Congratulations!
Your upload or update for "In The Footsteps Of Stieg Larsson" has been accepted into the Smashwords Premium Catalog.
This will begin shipping out to retailers.
Smashwords ships approved books and updates out to most retailers same day (often within minutes or hours), and to Barnes & Noble once daily on business days.
Price changes do not require Premium Catalog review.
©Thommy Sjöberg

Labels: , , ,

4 Comments:

Anonymous Ig Nobel Prize/Kistalight said...

Via Kistalight

The Ig Nobel Prizes honor achievements that make people LAUGH, and then THINK.
The prizes are intended to celebrate the unusual, honor the imaginative — and spur people's interest in science, medicine, and technology.
Every September, in a gala ceremony in Harvard's Sanders Theatre, 1100 splendidly eccentric spectators watch the new winners step forward to accept their Prizes.
These are physically handed out by genuinely bemused genuine Nobel Laureates. Thousands more, around the world, watch our live online broadcast.
CEREMONY: The 26th First Annual Ig Nobel Prize ceremony will happen on Thursday, September 22, 2016, at Sanders Theatre, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA.

1:19 AM  
Anonymous Smashwords via Kistalight said...

Hello Thommy Sjöberg,

Congratulations!
Your upload or update for "In The Footsteps Of Stieg Larsson" has been accepted into the Smashwords Premium Catalog.
This will begin shipping out to retailers.
Smashwords ships approved books and updates out to most retailers same day (often within minutes or hours), and to Barnes & Noble once daily on business days.
Price changes do not require Premium Catalog review.

Kistalight som skyndar långsamt som en sköldpadda på grönbete med sina digitala bitar!
Har äntligen fått sin essä (ännu en) om Stieg Larsson och fröken Salander godkänd!
Av Smashwords stränga formateringsguidé och digitala redaktion!
Visst den finns redan nedladdad 528 ggr men nu är den också godkänd för vidare spridning bland fram för allt amerikanska förlag - wow!
Pröva en läsning av Kistalights google Engelsk/amerikanska translation!

4:57 AM  
Anonymous Kistalight said...

Nu är fyra av våra essäer godkända på Smashwords digitala redaktion och deras Styleguide!
Kanon!
Men egentligen lite synd att de formella kraven tar (snor) så mycket energi!
Plus (dock) +++ att Kistalight lär sig en del i den digitala djungeln!
Die Hard???

11:48 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Inte dumt för en enkel indieförfattare från Kista!
Att finnas med sina essäer på det anrika förlaget,
Barnes & Noble!

12:32 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home