Saturday, October 20, 2012

Omdömen och LPP

Kistalight försöker sätta sig in i nya läroplaner, våra lokala så väl som Skolverkets läroplaner, för att skriva omdömen i Skolwebben. Söker tröst hos Einstein vår milde teoretiske fysiker och filosof. 
I mina bästa stunder tror jag ibland att jag förstår Relativitetsteorin kunde han säga i sina föreläsningar. Kring Einstein har det vuxit fram en flora av skrönor ungefär som omkring vår Bellman. Först något om omdömen och pagewiews sedan en bit om Einstein och hans chaufför! 

Tji omdömen att skriva för Kistalight!
Stockholms stad har problem med sin SMS-funktion för lärare som då läggs ned medan man jobbar på att lösa vad som är fel!
Nåja Kistalight har att göra ändå - massor av prov att rätta till exempel!
Samtidigt som vi glädjer oss åt att haft vår 50 000:e besökare här på Kistalight, pagewiews från maj 2009, och Kalle en gammal elev, morsning/korsning, har blivit den 50:e som klickar på  Like Kistalight på Facebook.
Jubileum som borde firas!
Kanske med en Kistalight på spaning som premie?
Men hur hitta den 50 000:e besökaren?


Kistalight skriver en LPP, lokal pedagogisk planering, tillsammans med sina elever så länge medan vi funderar på detta. Får bli något om Mellankrigstiden och Andra världskriget som är ett kursmoment i årskurs 9. Bild Thommy Sjöberg från Spånga high

  • Eleverna ska kunna redovisa och berätta om den politiska, sociala och ekonomiska utvecklingen under Mellankrigstiden (1918 - 39).
  • Samt redogöra för något om de ekonomiska kriser och om nazismens framväxt som förknippas med den perioden.
  • Kunna redovisa skillnaderna mellan demokrati och diktatur.
  • Eleverna ska kunna redovisa och berätta om de militära, de sociala (mänskliga lidandet) och de politiska (ideologiska kampen) händelserna under Andra världskriget.
  • Kunna redovisa bakgrunden till Förintelsen och visa på ett antal källor om vår kunskap om den.
För att kunna redovisa...kunskapsförmågan, betyg, om detta tänker vi oss följande gamla hederliga modell för ämnet Historia.

Betygsnivåer                    E                                  C                                   A

  • När?
  • Var?
  • Hur? 
  • Varför?
Alltså redovisa fakta, berätta,redogöra, jämföra, ange skillnader, fundera, analysera, debattera, argumentera och ta ställning för och emot allt i en stigande förmåga - se stege från E till A

Vad sägs om Skolverkets kunskapskrav för betyget C i årskurs nio?
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver dåförhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Pedagogiskt?
Rätt nivå för en femtonåring?
Rätt nivå kanske för en gymnasist eller högskolestudent?
Eller var det kanske kraven för en forskarstudent i ämnet Historia för godkänt på grundkursen i doktorandstudierna?
Vad säger alla föräldrar!?
Vad säger alla vi lärare som knegat ett antal år på högstadiet och dagligen umgåtts med våra tonåringar och genom åren förvärvat något vi brukar kalla tyst kunskap om inlärning och vad som är möjligt och rimligt för en tonåring!
- Är vi över huvud taget tillfrågade?

Varför inte en liten story, skröna, om relativitet och Einsteins chaufför?
Einstein som är något av en konstnärsnatur tröttnar på sina monologer under sina föreläsningsturner och de evigt förutsägbara frågorna kring Relativitetsteorin. Hans chaufför, sekreterare och följeslagare erbjuder sig att  ta de lätta partierna av föredraget.
- Han får rycka in helt enkelt medan chefen sitter i publiken!
 Chauffören som tagit intryck av Einstein och allt mer börjat likna sin gode vän och uppdragsgivare. Samma yviga kalufs, liknande kroppsspråk i gången och gesterna, den reflekterande hållningen och de små pauserna under föredraget. Den slitna kavajen med puffar under armbågarna, den  ärgade portföljen med innehåll av små lappar med stolpar för föreläsningarna och nedklottrade hållpunkter för alla universitet som ska besökas. Från Ivy Leauge universiteten Harvard, Princeton och Columbia på Östkusten, delstatliga Mankato och Nebraska i mellanvästern till västkustens UCLA och Stanford.
Samma visa över allt!
 - Det går som smort!
Tills han får en riktigt vass fråga någonstans på Västkusten!
Den var bra säger han!
En riktig kluring!
Passar bra för vanligt folk?
Undrar om vi inte ska låta
min chaufför svara på den frågan!
Andra bloggar om Kista Andra bloggar om litteratur Andra bloggar klassresor  Andra bloggar om författare:   Andra bloggar om Öland:  Andra bloggar om Nobelpriset i litteratur  Andra bloggar om Nobelpriset i Fysik  Andra bloggar om pedagogik
©Thommy Sjöberg

Labels: , , ,

5 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Pagewiews under veckan!
Inte så lätt att hitta den 50 000:e besökaren där!

Sweden 299
United States 50
Russia 38
Taiwan 17
South Korea 8
Germany 6
Finland 3
France 3
Netherlands 3
Denmark

1:57 PM  
Anonymous Kistalight said...

Märker att vi måste vara inloggade på Facebook för att det ska vara 50 personer som gillar Kistalight.
Eftersom vi själva är ett stort fan av bloggen!
Alltså väntar vi fortfarande på vår 50:e verkliga fan!

10:16 PM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Man skulle ha en chaufför som kunde skriva vissa omdömen!

1:25 AM  
Anonymous Basil Luxemburg said...

Basil Luxemburg vår knarrige gamla huskatt (revolutionär från 68) said:
Betygsystem och Bedömning är som Kungahuset!
Drag av vardag och vanlig människa!
Folkligt men ändå inte…!
Bonnigt och samtidigt ogenomträngligt!
Feodal kvarleva, Skogvaktarmentalitet och Räknenisse på samma bord!

2:35 AM  
Anonymous Utbildningsministern said...

I dag kom regeringspartierna överens.
PUBLICERAD 6 FEBRUARI 2013 - 17:59 – UPPDATERAD 6 FEBRUARI 2013 - 20:35

Skriftliga omdömen ska skrotas i högstadiet
Ska underlätta för lärarna Skriftliga omdömen och de individuella utvecklingsplanerna i årskurs 6 till 9 skrotas.
Utredningen pågår fortfarande men ett första förslag från regeringen är att ta bort de individuella utvecklingsplanerna i årskurs 6 till 9.

– Det känns som en lättnad, säger specialpedagog Karina Jaresved Andersson.

Även de skriftliga omdömena, som regeringen införde 2008 som en del, skrotas.
Enligt utbildningsminister Jan Börklund (FP) behövs de inte längre, eftersom det nu införts betyg från årskurs 6.

– Lärare ska undervisa, lärare ska inte vara byråkrater. Där måste vi vara självkritiska, säger Jan Björklund till SVT.

Däremot kommer de individuella utvecklingsplanerna att finnas kvar för lägre årskurser. De kommer dock bara ges en gång om året, istället för som i dag, varje termin.

1:59 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home