Sunday, September 18, 2011

Vaggvisa från exilen


I dag firar vi med blogg nr 600 på Kistalight!
I veckan har vi läst Kim Thuy och hennes fina bok Ru.
- En kompis från Facebook.
  Ru ges ut av Sekwa. Förlaget som satsar på kvinnliga franskspråkiga författare och gör en kulturgärning i Sverige. Fin design och bokformat, mjuk pärm med flikar och varje boksida har ett monogram bestående av ordet RU och det vietnamesiska tecknet för vaggvisa (Ru betyder bäck och flöde på franska).

 Kim Thuy vaggar oss sedan med korta fragmentariska berättelser om Vietnam före och efter kriget, om sin båtflykt som 10-åring över Siambukten och sin tid i Montreal som invandrare och anpassningen till en bokstavligen, från tecken till bokstäver, helt ny kultur.
På något mystiskt sätt hinner också Kim Thuy med att berätta om sin stora familj, mostrar, morbröder och föräldrar.
- Allt i det lilla formatet!
Det blir en förtätad släkt och familjekrönika!
Frågan är om inte Kim Thuy funnit den rätta, ideala, formen för att berätta sin historia. Episoderna fungerar som fristående noveller, ja nästan prosadikter, det är gestaltat liv, för stora och dramatiska omvälvningar där hon ofta avslutar sina bitar med mycket energi och snärt.
 Doi la chien tran, neu buon la thua – Livet är en strid där sorg leder till nederlag.
Just sorglösheten, förmågan att leva i nuet, nyfikenheten och energin är en tillgång för Kim Thuy och hennes stora släkt, trots att vissa dysfunktionella drag finns där!
 – Kan ibland också vara en fördel!
Här tycks det ändå som att de reder sig ganska bra i den nya globala världen.
 Frågan är också om inte Kim Thuy även hittat den rätta formen (modern berättelse) för en text som fungerar väl på läsplattor och i sociala media men även i en bokform för oss som inte riktigt får tiden att räcka till för att sjunka in i tegelstenar med ett mer långsamt berättande!
Betyg Fem välsjungna Lullabies av fem!
© Thommy Sjöberg

Labels: ,

4 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Egentligen har vi producerat fler än 600 bloggar sedan starten i maj 2005 eftersom vi också har en reseblogg.
- Kistalight goes Ryan där vi bearbetar våra reseskisser!

2:59 PM  
Anonymous Sekwa said...

Sekwa förlag
Och Thommy firar sitt 600:e blogginlägg med Kim Thúys "Ru", också den översatt av Marianne Tufvesson: "Frågan är om inte Kim Thuy funnit den rätta, ideala, formen för att berätta sin historia. Episoderna fungerar som fristående noveller, ja nästan prosadikter, det är gestaltat liv, för stora och dramatiska omvälvningar där hon ofta avslutar sina bitar med mycket energi och snärt."
- Kul att bli citerade av Sekwa på Facebook säger vi på Kistalight!

12:58 PM  
Anonymous Kistalight said...

Till Kim Thuy
Here is a little piece from Sweden Lullaby from exile. It´s about your book RU!
If you want to read it you could try Google translation - it´s a little bit funny!

Seems like a little birthday gift! Bon anniversaire Kim!

1:47 PM  
Anonymous Kim Thuy said...

Thank you so much!

- A Swedish sweet

1:49 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home