Monday, June 27, 2005

Ångest Light

Ångest det gav Pär Lagerkvist röst åt i sin ungdomsdiktning. Ångest, ångest är min arvedel kunde han skalda. Nedan dock mer en diskussion ägnat åt stilnivåer någonstans mellan förort, Norra Öland, Ölandsbladet och kultursidan på DN.


Ölandsbladet och Pär Lagerkvist
Vad har Ölandsbladet , Pär Lagerkvist och en femtonårig förortstjej från Stockholm gemensamt?
Jo, språkbruket om man får tro Ölandsbladet för några midsomrar sedan. Där talar man om ”värsta firandet” apropå midsommarhelgen. Uttalandet finns till och med som rubrik.
Språket påminner starkt om vokabulären på vilken förortsskolgård som helst i Stockholm, Kista t ex:
Värsta blaskan, värsta bruden, värsta biran, värsta nubben, värsta sillen, värsta jordgubben, värsta festen alltså om midsommarfirande alltså.
Under försommaren har en debatt på DN:s kultursidor förekommit om bruket och bakgrunden till denna syntax; värsta ordbataljen skulle man kunna säga. Men där fann man att bruket av värsta ryms både under ädel äktsvenska ; t ex Pär Lagerkvist med värsta ångesten och Rinkebysyntaxen med dess behov av förstärkningar t ex den värsta spenaten alltså om vistelse på landet under midsommar. Ölandsbladet ställer sig alltså med sitt språkbruk värsta firandet in i ett rikt nusvenskt språkbruk som spänner från Rinkeby över DN:s kultursidor till Pär Lagerkvist.
- Välkommen till gemenskapen! Själv återgår jag till att vara sommarölänning vid Enerum där jag njuter av grönska och Kalmarsund.
- Värsta skönheten och värsta utsikten alltså.
Back>< Just for fun
LarsThommy

1 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Ölandsbladet och Pär Lagerqvist har varit publicerad i just Ölandsbladet under vinjetten Från Läsekretsen.
Vilket gjorde undertecknad riktigt lycklig.

3:44 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home