Saturday, June 18, 2005

Lätta Reflektioner del VI

Förväntningar på min Quintennal eller konsten att odla sin trädgård?

- Kanske säger jag mig skaffar jag en liten manual med plastade kort. En med kunskapstrappan i fyrfärg och ett annat med pedagogisk strategi, likaledes i färg.
Kryddar det tredje med diverse metodiska arbetssätt.
- Tar ett extra kort med inlärningsstilar och på det sista kortet får strukturer i gruppdynamik komma till uttryck. På de senare ritar jag tänkbara nätverk med lustigkurrar, haverister, Ior-attityder, olika syndrom, King och Queen-bees, de viktiga positiva ledarna och inte minst "vanliga" elever. Kort sagt en alldeles vanlig klass.
En manual, som jag kan plocka fram de dagar när arbetet känns tungt och inlärning väcker motstånd.
Med de här raderna kan jag säga att jag inlett min Quinntenalutbildning med några lärarsynpunkter.
Vi lärare förväntas alltid vara så duktiga och till lags.
- Gäller det även den här utbildningen?
För min egen del funderar jag på att sitta i höstträdgården, med värmande tröja, halsduk och filthatt, dricka Caffe Latte, läsa några litterära klassiker och skriva några rader. När det är dags för min månad i oktober. Idén har sin upprinnelse i Tom Tillers föreläsning. Där han som gammal fiskarson berättar anekdoter ur Odyssén men samtidigt frågar varför han inte lärde sig något av alla sina äventyr.


Första upplagan av Candide

- Varför inte studera Odyssen, Den Gudomliga Komedin, Don Quijote, Candide och en modern klassiker.
- Hur otidsenligt det än kan låta!
- Men vilken modern klassiker ska jag välja?
- Kafka eller kanske Moment 22?
- Nu vet jag, så här gör jag, istället för en modern klassiker skapar jag en referensgrupp. Jag bjuder helt enkelt in de litterära hjältarna från ovan under mottot:
- Pedagogik är det möjligas konst!
Odysseus, Dante, Don Quijote och Candide bjuds in på lärande samtal. I min trädgård kan vi diskutera kunskap, mål och erfarenheter.
– Har de nått sina mål? – Vad är kunskap? Vi diskuterar och funderar, kanske tar vi en titt på kunskapstrappan.
–Blir det nödvändigt säger jag, med min lärarstämma, kommer jag att kalla era föräldrar.

När jag släntrar ut från Kista Galleria har dimman och diset lättat kring Science Tower, kul med elever – spännande med kunskap.
Varningslamporna på skyskrapan lyser som vanligt lika röda medan trafikflyget strax ovanför Kistahusens taggiga taklinjer reverserar motorerna på väg ner i landningsstråket bort mot Arlanda.
Back>< Just for fun
Copyright LarsThommy

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home