Wednesday, September 28, 2016

Jag är inte bitter... lärare som slutar


Gräv där du står - att vara lärare är en komplex uppgift -  rent av ett krävande uppdrag! Bild Thommy Sjöberg

Vad är det som sker i det svenska samhället med PISA resultat som ger skolpolitiker skrämselhicka där eleverna varken tycks kunna läsa, skriva eller räkna, när tågen inte kommer i tid (beror på nersliten räls och bristande underhåll) när aktningsvärda forskningssjukhus låter charmiga mytomaner göra avancerade kirurgiska operationer utan reell kompetens, när poliser mår dåligt och uppklarningsprocenten av brott blir allt mindre, militären som är på helgvila när Putin övar över Öland och Gotland och vård, omsorg och skola som outsourcas och riskkapitalister som kan hitta nya områden för sina klipp och där äldre erfarna lärare skriver debattartiklar i SvD om varför de ger upp lärarjobbet i en segregerad skolvärld.
Visst debatten behöver nyanseras!
Svensk ekonomi går bra trots svaga politiska regeringar.
Svensk high tech industri står sig väl i världen och det finns en framgångsrik svensk dataspelsindustri som beror på att vi ligger långt framme i den digitala utvecklingen.
Det finns ett svenskt musikunder inom populärmusiken - inget land i världen exporterar så mycket populärmusik i världen per capita.
Kistalight inspireras av aktuell debatt från Svd om skolan och lägger upp en blogg med funderingar om den ädla konsten att vara lärare.
Från SvD 1) En lärare som gett upp och 2) en som inte gett upp i en mörk och globaliserad värld där den digitala revolutionen går vidare, där klimatförändringar, flyktingströmmar, terrorism och krigen i Mellanöstern oroar och aldrig tycks ta slut.

Värdegrund, bra elever, schysta lärare och gott ledarskap 
(Bloggen är tre år gammal och är en liten kommentar till mina år som lärare.)
Sista veckan i plugget före pension!
Drygt trettio års (kultur)harvande är över!
Kistalight hjälper Farin, Spånga gymnasiums förste lärare i matematik och kemi, med en didaktisk uppsats i Kemi.
En masteruppsats!
 Det handlar om pedagogiska projekt för gymnasieklasser och om aktualiteter som försurning och ozonhålen. Jag hjälper till med den språkliga bearbetningen och försöker få det akademiska språket i en något mer lättsam form.
 Spännande att ta del av tankegångarna i Farins uppsats och Kistalight kommer rent av igång med tänkandet efter sommarlovet.
Farin betonar att våra elever ska utbildas till goda demokratiska medborgare som ska göra mänskliga val med sina kunskaper och inte bara utbildas till teknokrater och ämnesexperter. Grunden till de tankarna fanns redan hos John Dewey, learning by doing, han som ville fostra pragmatiska och demokratiska medborgare genom problemlösning och kritiskt tänkande. Farin refererar förstås även till mer moderna nutida pedagoger som Wikman med flera.
Att vara lärare är en komplex uppgift! 

En uppgift som inte låter sig fångas av digitalisering med ettor och nollor!
Lärare som har arbetat ett antal år skaffar sig vad man förr kallade tyst kunskap.
Konsten att ta folk eller en erfarenhet och rutin där man kan läsa av alla de situationer som uppstår i ett klassrum och  de olika elevers (personligheter) behov man kan behöva ta ställning till (möten) under en skoldag.
Läraren alstrar energi och skapar god stämning kanske lyfter man fram en trygghets(turbo) hos sig själv som man inte visste att man hade.
Här i den kommunikationen finns essensen i en lärares arbete!
 
Undrar, tänker Kistalight, om inte Deweys pragmatiker och demokrat (se Farins förebild) har en hel del gemensamt med dagens pedagogiska stjärna John Hattie som anser att lärare gör skillnad. 
Hattie som betonar; det goda undervisningsklimatet - skapa god stämning, en sorts demokratisk reflekterande lärande (lärstrategier), ge feedback och förklara metakognitiva strategier - sic! 
Det vill säga kunna förklara vad undervisningen går ut på - mål och mening.
Frågar man eleverna hur en bra lärare ska vara svarar de ofta att läraren ska vara schyst, ha humor och kunna förklara!
 - Vad ska vi kunna det här för?
 På låg och mellanstadiet svarar barnen ofta att fröken ska vara rättvis och snäll och kunna ge roliga arbetsuppgifter.
Nog finns det en röd tråd från Dewey till Hattie och vad våra elever tycker är en bra, schyst, lärare tycker Kistalight.
Faktiskt har Kistalight under en period under läraråren deltagit i ett forskningsprojekt som hade den tysta kunskapen i centrum. 

Ett projekt som kallades för Quinntenal och som var ett samarbete mellan stadsdelen i Spånga/Tensta, Arbetslivsinstitutet och KTH. Projektet pågick under en månad och läraren fick betald ledighet från skolan och deltog i seminarier, samtal med andra lärare, reflekterade och skrev brev till en skolforskare. 
Blev en Kistalight Academy av mitt deltagande i projektet!
Det var då, oktober 2005, som jag upptäckte att jag var indieförfattare och gillade att göra små bloggböcker av mina texter.
Se Kistalight Net!
Quitennalprojektet är det enda projektet jag deltagit i under åren där läraren och lärandet stått förutsättningslöst i centrum!

 Annars är det rader av projekt; Praxis, Itis, PIM och nu senast PRIO som på olika sätt reducerar och förminskar lärar- och lärrrollen ofta genom att vi får höra om samarbetets lov gärna då utan reglerad undervisningstid och i olika grupper. 

Det är olika skolprogram som vimlat förbi och ska hanteras PODB, Absentia, Presentia, Fronter, Skola 24 och Skolwebben ofta med en livslängd på mellan ett och två år. 
 Projekten, programmen, konferenser och samtal sker liksom på sidan av de ordinarie lektionerna och hänger i luften som eviga depressiva lågtryck och stjäl energi från undervisningen. 
Projekten är till för att bekräfta andra som  rektorer, skolpolitiker, kommungubbar som ser rött när de tänker på lärarnas reglerade undervisningstid, byråkrater, smarta webbdesigners, programmerare, föräldrar som har anlag för rättshaveri och möjligen media.
 För att förverkliga "utvecklingen" så ska ett digitalt Sysyfosarbete utföras.

Stenen (dokumentationen) ska rullas uppför administrationsberget vecka efter vecka om och om igen.

 Nog med litanior nu - tillbaka till lärarens tysta kunskap.
Vad är väl tyst kunskap om inte konsten att förmedla sina ämneskunskaper med hjälp av en värdegrund!

Där moralbuketten består av en uppsättning förmågor att hantera olika former av etik. 
  • Pliktetik 
  • Avsiktsetik 
  • Konsekvensetik
  • Situationsetik
Behöver vi inte alla lärare då och då vara en rungande frikyrkopastor som idealiserar med moralisk stämma när vi ska genomföra våra projekt och skoldagar i november eller ska man inte sätta ned foten och riktigt säga ifrån, rya i, si så där vecka 40 när eleverna börjar bli skoltrötta och klotter, busstreck och mobbing ökar.
Klart man ska!
Rya i alltså!
Men vem står ut med en moraliserande och idealiserande frikyrkopastor veckans alla timmar?

Gäller för både lärare och skolledare?
Den gode läraren, se Dewey, Hattie, Farin och vad eleverna tycker, är naturligtvis en professionell yrkesutövare som förmår att spela på etik-klaviaturens alla tangenter i sin undervisning och intar en resonerande, reflekterande, analyserande och möjligen argumenterande hållning i skolans turbulenta värld av känslor och ungdomlig energi.
 Där dagligen massor av situationer ska lösas så där lite bortom plikt och konsekvensetiken.
Behövs helt enkelt sånt som kallas trygghet, sunt förnuft och rörlig hållning!
Låt lärarna få vara lärare!

PS Tror att det finns många exempel på bra och goda skolor i Sverige! 

Det är segregationen (klyftorna) i samhället som är problemet! 
Skolan som en demokratisk institution har försämrats efter friskolereformer och kommunalisering.
PS en gång till Du är mycket mer lärare än du tror pappa!
... som min dotter Evelina brukar säga.
PS En gång till!
Egentligen är jag lite trött på skolan, får beskriva mig själv som läraren som gått i mål men absolut inte gett upp skolan!
Varför inte några skolbloggar till från Kistalight?

Lust att läsa mer av Kistalight om skolan?
Varför inte beställa ett exemplar!
Billigast genom att mejla författaren via kistalight@gmail.com
Ett ex då 100 SEK inkl frakt
Se även Bokus CV från Kistalight

Bokomslag CV från Kistalight (häftad)
©Thommy Sjöberg

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home