Monday, September 12, 2016

Relativitetsteorin Light


I dag börjar vi en ny kurs på Kistalight!
Det är kompetensutveckling på gång!
Med syfte att skärpa vårt skrivande, liksom strama till tänkandet en aning och klarna tankarna.
Redaktionen har beslutat att gå en  kurs i sommarfysik för studenter (funkar även på hösten).
Kursen Inledande Relativitetsteori ges av Gävle Högskola i samarbete med Tekniska Högskolan i Stockholm.
Kistalight som gillar moderniteten i konst och litteratur får här möjligheten att fördjupa insikterna i en av de mest banbrytande idéerna under 1900-talet.
Einsteins speciella Relativitetsteori som påverkat vårt tänkandet hur mycket som helst och då inte bara inom teknik och modern vetenskap utan även inom kulturliv och moderna konstformer.
 - Se formeln!

Ljuset, vi säger bara ljuset färdas hur snabbt som helst (se formeln).
Viktig faktor i den moderna fysiken, Einsteins relativitetsteori länkar samman rum, tid, mekanik, magnetism, elektricitet och inte minst materia och energi. I kursen behandlas fram för allt tid, rum och mekanik, räcker bra så tänker Kistalight, som ser fram emot fördjupande studier i fysik och hoppas att det även ska utveckla mitt skrivande till en mer genomlyst (se ljuset i Light) och transparent stil.
Det går (finns) många historier om Albert Einstein (lite som om vår Bellman)!
Skrönor?
En går ungefär så här!
I mina bästa stunder tror jag att jag förstår Relativitetsteorin säger Einstein och kan förklara de grundläggande idéerna bakom teorin!
Kistalight instämmer och hoppas att efter kursen ska några skärvor av insikt om teorin även ha drabbat oss.
© Thommy Sjöberg

Labels: , ,

1 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Kistalight på väg mot 200 000 visningar sedan maj 2010.
I dag 16/9 -16 199 691😊
Firas?

10:45 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home