Wednesday, September 07, 2016

Värdegrund Light källkritik

I dag övar vi källkritik, inte självkritik, på Kistalight. Vi har upptäckt att min bild ovan, med citat av Zlatan vid Annelundsbron, vid cykel och gångtunneln in till Rosengård, finns på en hel del sidor på nätet, faktiskt i flera världsdelar - worldwidewebb.
Sidorna där jag hittat bilden verkar vara något så när okej men det kan ju vara på sin plats att man (vederbörande) anger källa och upphovsman.
Hur som helst är bilden skyddade enligt upphovsmannarätten för fotografier!
På Kistalights redaktion tycker vi absolut att vår bild har ett konstnärligt värde.
Se den kraftfulla markeringen av plats (Rosengård).
Zlatans poetiska och filosofiska citat och hur man kan förhålla sig till sina rötter är i centrum av bilden.
Ljuset i gångtunnelns ände när de små barnen, dagisgruppen, kommer ut i solen, kan ses som ett löfte för framtiden och om multikulti. Den ena av dagisfröknarna bär sjal (hijab) och den andre inte.
Om bilden (fotografiet) är konstnärlig har den en verkshöjd säger man när det gäller upphovsmannarätt.
Dessutom finns det inte två fotografer som samtidigt eller oberoende av varandra tagit en liknande bild!
Alltså absolut ett unikt fotografi (Kistalights bild) med ett konstnärligt värde då gäller att bilden (fotografiet) har en verkshöjd och då gäller upphovsmannarätten.
På några sidor har vi roat oss med att kommentera snattandet (stölden) av vår fina Rosengårdbild.
Vi börjar med  en ungersk bloggare Vegobrunette som inte direkt visar någon större ödmjukhet när det gäller användandet av vår bild!
Vidare fortsätter vi med en magister Larsson från Katedralskolan i Lund som illustrerar en av sina arbetsuppgifter med vår bild, utan att att blinka tycks det, när det gäller insikter om upphovsmannarätt. Ändå är majen Larsson lärare i Sociologi och andra samhällsämnen!

Amy sings the blues away för lånade bilder och fotografier! Nåja Kistalight lånar gärna festliga cartoons men har glömt källan för denna trevliga bild!

To Vegobrunette!
See that you have used my picture above from Zlatan quate over Annelundsbridge. It´s ok but you could show the source – se picture Thommy Sjöberg!
/Thommy

Anonymous the Veggie Brunette said...
Hej Thommy!
The original blogpost included a direct link from the photo to your blogpost.
I now updated the post to include even a oneliner source reference right below the photo.
Check the post again and see if that’s OK
Anonymous Kista Lumiere said...
Hej The veggie brunette!
Om du kan svenska och har en faceboksida får du gärna gå in på min Kistalight sida och trycka på Gilla knappen.
Okej ovan med att du hänvisar till min sida! Jag antar att du i första hand driver din blogg av mer idealistiska skäl eller för att det roar dig.
Hälsningar Thommy

Hello The veggie brunette!
If you speak Swedish and have a facebokside, feel free to visit my Kista Light page and press the Like button.
Okay above that you refer to my page! I guess you primarily operate your blog for more idealistic reasons or because it amuses you!
Greetings Thommy
Anonymous the Veggie Brunette said...
Glad we sorted this out. You are correct Thommy, this is a private (and quite small) blog operated in my free time to tell stories that might be of interest to friends.
Try Google translate and see if it helps to give you an overview of the content.
Happy summer!
Anonymous Kista Lumiere said...
To Veggie...B

Ha...ha!
Sorted it out?!
Not really my problem!
Who has actually borrowed a picture?
Additionally, a really good picture!
Can we call this a humble attitude towards art?
No Kista Light desire a more generous attitude towards our special blog arts!

Anonymous Magister Larsson/Kistalight said...
Via Kistalight
Kommentar om Arbete om klass: Uppgift, (sympatisk sådan) i Sociologi på Katedralskolan i Lund 2014

Svarar på Thommy Sjöberg:

Hej magister Larsson!
Kul att du har använt min fina bild från Annelundsbron med Zlatan citatet för att illustrera din uppgift.
Du får gärna ange källa för bilden!
Se Thommy Sjöberg/Kistalight och min essä Zlatan femton minuter från medelklassen!
Pst du får gärna gå in och Gilla Kistalight på Facebook!

Magister Larsson:
Tackar för att du trots allt låter mig få använda din bild. Nu är du ärad i bloggposten 
Tjoho! Ärad ja men knappast angiven som källa!
Tjoho en gång till för denna ödmjukhet när det gäller Upphovsmannarätten!
Från Asien, nåja från Georgien, hittar vi vår bild hos Chinchraka.

Chinchraka One Response to Zlatan Ibrahimović


  1. Oh I see my Picture above! 
  2. Congrate! 
  3. What about copyright? 
  4. Aha the Free Internet! 
  5. But you could mention the photographer and you could like Kistalight – see the webb! 
  6. Greetings Kistalight/Thommy Sjöberg
Hittar även bilden hos humorsidan Lite kul och hedrande hos gratistidningen Öresunds Puls från Malmö området.
Nu har vi tröttnat på att ge kommentarer men tror att vi fyrade av en Comments hos Lite Kul sidan! 

Ser mitt fotografi ovan!
Hur kul är det?
Lite kul kanske!
Men ange gärna bildkälla och fotografen bakom bilden!
Hur kul som helst!
Hälsningar Thommy Sjöberg/Kistalight

Alltså absolut unikt fotografi (Kistalights bild) med konstnärligt värde då gäller att bilden (fotografiet) har en verkshöjd och då gäller upphovsmannarätten - se ovan texter och lagskrivning!

Fotografier (från Wikipedia enklast så!)

Upphovsrätt för fotografer infogades i upphovsrättslagen 1994. Den hade tidigare reglerats i Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild, som gällt sedan 1 juli 1961. 
I 15 § fotografilagen föreskrevs att
Rätten till fotografisk bild gäller, där ej annat följer av vad i andra och tredje styckena sägs, intill utgången av tjugofemte året efter det år, då bilden framställdes.
För fotografisk bild, som äger konstnärligt eller vetenskapligt värde, gäller rätten intill utgången av femtionde året efter det år, då fotografen avled.
När fotografier inkluderades i upphovsrättslagen 1 juli 1994, bibehölls regeln att fotografier har en upphovsrättsgräns baserad på bildens framställnings år i stället för upphovsmannens dödsår, såvida inte fotografiet uppnår verkshöjd, för då gäller dödsåret. Skyddet för framställnings år skyddade foton ("fotografiska bilder") är i upphovsrättslagen nu 50 år till skillnad från fotografilagens 25 år och skyddet för döds års skyddade foton ("fotografiska verk") är nu 70 år - till skillnad för fotografilagens 50 år - och överensstämmer därmed med upphovsrättslagens skydd för andra verk.
Vad som avses med verkshöjd inom fotografering framgår inte av lagtexten. Med verkshöjd menas normalt att ett verk inte skulle ha kunnat framställas snarlikt av två personer oberoende av varandra. Förarbetena till lagändringen 1994 innehöll inga resonemang om skillnaden mellan ett fotografiskt verk och en fotografisk bild och det hade heller aldrig klargjorts vad ett "vetenskapligt eller konstnärligt värde" var.
Girl with earring Banksy - verk ur konsthistorien (Vermeer) i ny context. Who the hell is Banksy? No one knows!
Slutsats, några funderingar, kring upphovsmannarätt om fotografier.
Visst finns lagstiftningen där!
Kan fungera för gammalmedier och i det etablerade medielandskapet.
Ett kretslopp som är överblickbart inte minst genom Internet.
Värre dock med det vildvuxna Internet, glada gatukonstnärer och indieförfattare bortom etablissemanget.
I praktiken omöjliga att kontrollera och där möjligheten att leva upp till en lagstiftning om upphovsrätt nog måste ses som önsketänkande. 
Alltså två kretslopp!
Ett för gammelmedia och det etablerade (offentliga) medielandskapet där upphovsmannarätten gäller och ett annat för det fria vildvuxna Internet och andra frisinnade själar.
Visst lånar vi själva en bild då och då men anger gärna källa.
Stora konstnärer stjäl!
Medelmåttliga lånar.

© Thommy Sjöberg

Labels: , ,

3 Comments:

Anonymous Magister Larsson/Kistalight said...

Via Kistalight
Kommentar om Arbete om klass:

Svarar på Thommy Sjöberg:

Hej magister Larsson!
Kul att du har använt min fina bild från Annelundsbron med Zlatan citatet för att illustrera din uppgift.
Du får gärna ange källa för bilden!
Se Thommy Sjöberg/Kistalight och min essä Zlatan femton minuter från medelklassen!
Pst du får gärna gå in och Gilla Kistalight på Facebook!

Magister Larsson:
Tackar för att du trots allt låter mig få använda din bild. Nu är du ärad i bloggposten

1:21 AM  
Anonymous Chinchraka/Kistalight said...

Kistalight Thommy Sjöberg says:
September 3, 2016 at 4:34 PM

Oh I see my Picture above!
Congrate!
What about copyright?
Aha the Free Internet!
But you could mention the photographer and you could like Kistalight – see the webb!
Greetings Kistalight/Thommy Sjöberg

2:11 AM  
Anonymous Kistalight said...

En annan idé som poppar upp på Kistalights redaktion
medan vi funderar på lånade (stulna) bilder, diskuterar källkritik och upphovsmannarätt.
Varför inte pröva att använda mina bilder som motiv för mindre tavlor.
Kanske en hemmautställning i det mindre formatet?
Täcka en vägg med dem - a wall with photographies!
Har faktiskt sett även andra av mina bilder valsa runt på webben.
Bland annat mina Siri Derkert bilder från Östermalmstorg tunnelbanestation.

2:36 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home