Tuesday, May 31, 2005

Trotter Light del III

Till Stall Travhästen

Bäste travbroder!

Här kommer en uppsägning av mitt medlemskap i föreningen Stall Travhästen. Jag har alltså inte för avsikt att vidare betala de avgifter som hör ett sådant medlemskap till.
Mina aktier ställer jag till förfogande för en potentiell köpare till det facila priset av det nominella värdet. Finns det inga köpare behåller jag aktierna som kuriosa.
Huvudsakliga skälet till min uppsägning är av privatekonomisk natur: Jag vill i dessa tider ta varje chans till att sanera min ekonomi och spara där det finns möjlighet till det.
Några synpunkter på Stall Travhästen vill jag dock framföra. Jag minns med glädje ett besök på Jim Fricks hästgård utanför Knivsta, där det för novisen meddelades kunskap om travhästar plus glad samvaro och frisk luft.
Några bitar som säkert går att utveckla i verksamheten är tidningen; Månadsmeddelanden.
- Varför inte fler skribenter där som skulle medföra fler infallsvinklar på travsporten. Det borde även vara tydligare och mer klara ekonomiska rapporter i balansräkningar och vem som äger vad i Stall Travhästens olika bolag eller vad de olika grenarna i företaget nu är för något. Här gäller det alltså att ni gör det hela lättförståeligt och visar ekonomin med klara överblickbara siffror.
- Det här får du och det här kan du räkna med som utgift och resten är chansningar och ett stort mått av spel.
- Vi sysslar ju trots allt med travsport.

Bästa travhälsningar från Kista
Solig sommardag på Kista torg, fontänen strilar, folk i rörelse, solskensdyrkare på bänkarna. Medelålders herre med hög stämma, Windcheater jacka, blå demin jeans, gråa hår som spretar under Harry Boykepsen. Här delas det ut tjugor till folk!
- Vad är det för en tok?
Det är ju jag som gör relativa vinster istället för att spela på travet!
- Önskas en tjuga?

LarsThommy

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home