Monday, July 22, 2019

Fore förresten, Storängen GK Light, Enerum

Back in town! Bild Thommy  Sjöberg

Varje dag, nästan, de första veckorna i juli, har Kistalight och Mimmi, promenerat genom Storängens golfklubbs eminenta parkbana på Enemansgårdens ängar och mött en annan kulturarbetare här precis bakom första tee. Idogt gnetande, betande, tuggande och med outgrundliga blickar iakttar de oss. Visst passar vi på med ett litet small chatt när vi möter dem! You guys, kör med engelska i tilltalet för säkerhets skull, vilket fint arbete ni gör oss kulturarbetare emellan! Ni är de sanna utövarna i kulturens hage!

FORE!
I dag kör vi dagen till ära en gammal repris från ABC Kistalight!


Utilism Light


Knappast Utilism men långa utslag på Driving Rangen är vad många golfare brukar ägna sig åt. Något jag ägnat minimal tid åt i mitt eget nymornade golfintresse. Sedan några år bor jag granne med en golfbana på norra Öland. På morgnarna kan jag vakna till morgontidiga golfares ”Fore” på andra sidan vägen.
Nej, personligen gillar jag och föredrar närspelet i golf. Chippar, picth och puttar är min melodi. Bunkrar ser jag överhuvudtaget inte. Jag vill inte säga att jag blivit biten ännu och en sommartorpare har mycket att stå i men visst försöker jag ta några rundor på banan när det blir några timmar över. Grönt kort finnes men jakten på att sänka handikappen får vara. Ibland har jag passat på att hoppa in direkt på banan med start vid hål nummer sex. Vid ett sådant tillfälle prickade jag enbuskar med mina utslag. Golfbollen fastnade bland de stickiga barren.
Vad göra? Visst det var bara att dundra på med järnfemman. En klenod i den påvra utrustningen. Bakom mig hade fyra förgrymmade herrar dykt upp. Förtörnade över mitt uppträdande på banan och hanterande av järnfemman och behandlingen av enbusken. Fyra golf wanna bees i rätta skor och rätta kläder är dessutom präktigt irriterade på min inbrytning på hål nummer sex. Nej här gäller regelboken och jag blir vederbörligen uppläxad av de fyras ledare om vad som anstår en gentleman på golfbanan.
Sagt och gjort släpper förbi de fyra i de rätta kläderna och förhör mig med nästa grupp om det är okej med en liten inbrytning.
Bor här på andra sidan vägen är det okej om jag börjar här?
Visst, visst inga problem. Börjar om med ett nytt artilleri från tee, provar faktiskt några bollar, då den första inte gick något vidare. Nu är det så att mina fyra golf wanna bees har svårt med närspelet och inte kommit förbi greenen på hål sex när jag utsätter dem för mina spridda utslag. Ny kritik nu från de efterföljande.
Hörru man måste faktiskt vänta till de framförande är klara vid greenen med sitt spel. Du utsätter dem faktiskt för livsfarliga bollar.
Vad ska man säga? Det här är trakter med kulturella anor tröstar jag mig med så lär till exempel den verkliga platsen för Neptuni åkrar som Linné namngav 1741 vara kalkflisvallarna precis nedanför golfbanan och platsen vid grindstolpen där dagens bana passerar är beskriven i Linnés Öländska resa.
 Det ni era golfsnobbar!
Fore förresten!

Utilism Light forts


Utilism (nyttotro ) och golf
Jag mötte honom vid grindstolpen nära sjätte hålet vid den nyöppnade golfbanan i Enerum. Han var klädd i slät skinnrock, lite uppknäppt i sommarvärmen, och bar en trekantig hatt. I handen höll han en spatserkäpp och i bakgrunden stod hans resesällskap en grupp på sex studenter och diskuterade och antecknade. Han såg trött ut men stötte då och då med käppen och tittade fascinerad på utslagen från sjätte Tee. Jag berättade om mitt projekt som författare av kulturbitar från Järvafältet till Norra Öland. Det ligger i tiden att skriva lättsamt och lite fragmentariskt förklarade jag mig ursäktande och för övrigt har ju ni Herr professor i botanik och medicin redan upptecknat allt nyttigt av värde om trakten i er reseberättelse om Öland.
Slår de längre än ett bysseskott undrade han och tillägger att han som ung student i Nederländerna hört talas om spelet av en ung studiekamrat från Scotland som roade sig på liknande sätt i sina hemtrakter.
Visst, men är ryktet sant herr livmedikus att det riktiga Neptuni åkrarligger här vid strandlinjen nedanför golfbanan? Och inte vid det i dag naturskyddade kalkflisfältet som ni gav namn åt norr om Byxelkrok?
Kan det vara någon nytta med att slå ut bollar mot en så rar rund gräsmatta med ett hål i utbrister tropliktigeste medicine och botaniske professor innan han skyndar vidare med sitt följe. De ivrigt antecknande och resonerande unga adepterna.Totalt ointresserad av den mycket akademiska frågan om den egentliga platsen för Neptuni åkrar. Och strängt taget har det ju ingen som helst betydelse tänkte jag när jag såg hans sällskap lösas upp i kvällssolen bortom Enerums alvar.

1 COMMENTS:

Anonymous Läsarbrev said...
Från Läsarbrev
Tjena
När man detaljstuderar Linnés resa genom norra Öland framgår det att de fält han träffade på, Neptuni åkrar, låg rakt ner mot vattnet från Torps by. Linnés Neptuni åkrar ligger alltså söder om Byxelkrok. Men man har olika skäl valt att benämna fälten norr om Kroken för N. åkrar.
Med vänlig hälsning
Anders Blomgren
© Thommy Sjöberg

Labels: ,

2 Comments:

Anonymous Kistalight said...

Biten ovan finns på, i, ABC Kistalight.
Naturligtvis under bokstaven U.
ABC Kistalight är SLUTSÅLD på förlaget och verkar tyvärr borttagen på biblioteken kring Järvafältet. Men boken kan säkert beställas genom KB, Kungliga Biblioteket, och finns på några universitetsbibliotek i Sverige.

3:34 AM  
Anonymous Kistalight said...


ABC Kistalight multikulti, blåeld och skärvor från Järva till norra Öland

Den fullständiga titeln på ABC Kistalight. Ett ex finns att låna på Spånga bibliotek - all heder till dem!

5:37 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home