Friday, December 30, 2011

Final för Fascinate i Bromsten?


Sänkt vattennivå i Bällstaån - dags för byggstart snart i Bromstens industriområde? Kistalight i twitterformat - Bild Thommy Sjöberg

Bällstaån i vinterljus! 
Kistalight på cykeltur – tränar mina knän.
Artros!
Blir en sväng i Bromsten – bland fria företagare.
Gamla FASCINATE!
 Är det dags för final?

Detalj från Fascinate - 30 december 2011- Kistalight hoppas och tror på en framtid för konstverket! Bild Thommy Sjöberg

Labels:

1 Comments:

Anonymous Metro said...

Omdiskuterad graffiti blir kvar
22-årig graffiti räddas trots nolltolerans. Stort kulturhistoriskt värde.

Framtiden för ”Fascinate”, graffitimålningen i Bromsten, har länge varit oviss när industrimorådet nu ska bli bostäder.

Räddas?
Rivas?
Debatten har rasat på grund av nolltoleransen mot klotter. Metro kan idag avslöja att det nästa vecka fattas beslut om att huset rivs, men graffitiväggen står kvar. Trots att Stadsbyggnadsnämnden 2008 slog fast att det stred mot det ”totala avståndstagandet” från klotter och graffiti.
– Tre remissinstanser har nu sagt att den har kulturhistoriskt värde, säger Regina Kevius (M), byggnads- och idrottsborgarrråd.

Kevius poängterar att nolltoleransens står fast, och att beslutet blivit ett annat om målningen inte varit laglig.
En av upphovsmännen, Circle, är stolt.
– En graffitikonstnär vet att allt är förgängligt. Jag hade ingen tanke på att ”Fascinate” skulle bli ett slagträ i klotterdebatten, säger Circle.

Samtidigt säger han att det idag förmodligen skulle vara svårt att göra något liknande. Även med husägarens tillstånd.
– Konstformen är ännu för kontroversiell

2:31 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home