Friday, August 12, 2011

Absolut Nida - Kistalight på Kuriska näset

Utsikt mot enklaven Kaliningrad - The Gliders dune och Death valley - Kistalight prövar en Haikudikt på engelska i dag och sammanfattar sina bloggar från Kuriska näset

The Gliders Dune
The long Spits real poets
Thermal on the runCuronian spit - Kursiu nerija - Kuriska näset Light
Curonian spit – Kuriska näset – Haiku Light
Från Smiltyne till Nida - Kistalight på Kuriska näset
Nida eller Den Italienska blicken - Kistalight

 Andra bloggar om Litauen Andra bloggar om Kista  Andra bloggar om Kuriska näset Andra bloggar om Nida
©Thommy Sjöberg

Labels: , , , , ,

1 Comments:

Anonymous Kistalight said...

Blogg 590 på Kistalight!
- Still going strong!

12:48 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home