Sunday, September 11, 2005

Elfte september

Bild signaturen A-CHA

Elfte september
– verkar ha varit en lugn dag i världen. Hågkomster på Ekot, God Morgon Världen och tidningarna blandas med dagens sport. Bilar upp från Gryts och S:t Annas skärgård genom ett lummigt landskap med mäktiga gröna ekar och solljus som spretar genom lövverken.
- Världen trygg genom bilfönstret - moderniteten så självklar.
Back>< Just for fun
LarsThommy

6 Comments:

Anonymous Anonymous said...

This is a excellent blog. Keep it going. Here's a subject that interests many; how to buy & sell everything, like music on interest free credit; pay whenever you want.

10:14 PM  
Anonymous Anonymous said...

Now you've got me thinking. I really enjoy this blog, I'll definitely pop around more often, keep it up!

Feel free to pay a visit to my Canada immigration site. It might not be your "cup of tea", but it covers Canada immigration related topics.

10:15 PM  
Anonymous Anonymous said...

Russian Wooden PC Case Mod
This is custom work that was made by Russian craftsmen for unknown customer in Moscow.
Excellent offers are available for both single and multi-room Direct TV HDTV Satellite Systems Satellite TV systems. Check out my site on Direct TV HDTV Satellite Systems

1:02 PM  
Blogger Thommy Kistalight said...

- Här rullar erbjudandena in - man kanske skulle ta och emigrera till Canada! Eller varför inte skaffa mig ett satelitsystem?
- Har faktiskt även fått obehagliga erbjudanden som är nersläckta!!!

7:14 AM  
Blogger CV said...

Visst är det trist med dessa spamkommentarer. Fast dessa var ju lite snällare än en del andra.

11:24 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Tack CV - känns som ett stöd i de här sammanhangen för ännu icke så van bloggare.

1:42 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home