Thursday, September 29, 2005

Xtraordinära stjärnor del IINorra Öland
Ölandsbron i sommarljus, sundet glittrar, tärnor surfar på varma uppvindar och bilparaden klättrar över brokrönet.
I etern Elton Johns Nikita Öland är något som inte är övriga Sverige likt ser vi, när vi når stranden vid brofästet, precis, ovanför Färjestaden.
Vi åker norrut förbi hus med lummiga bersåer och kalkstensmurar likt lagda pussel.

Nätterna i augusti under norra Ölands klara himmel med sitt täcke av stjärnbilder
En vintergata, illuminerad med extraordinära stjärnor.

- Varför räkna dem alla?

Copyright LarsThommy

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hi, just a quick note to let you know tha I really enjoyed your blog; I own a adware spyware remover related site and plan to create a blog myself.

1:53 PM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Skapa dig en blog du så får var och en vara sin egen lyckas spion - travesti på var och en sin egen lyckas smed. Det senare låter onekligen bättre. Nu har jag i alla fall lagt in en word verification som vi säger på nusvenska - sic!

12:30 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home