Wednesday, May 23, 2007

Linné kanon


I dag firar vi Carl von Linné på Kistalight. Några gamla bloggar och några citat får vara vårt bidrag till 300-årsjubileet. Linné var inte bara en stor vetenskapsman som fixade och systematiserade med växtvärlden och lät oss få insikt i det här med blommor och bin.
- Nej om Bellman var Frihetstidens sociale poetiske reporter så var Linné dess naturlyriker och den märgfulle reseskildraren med en aldrig sinande ström av skarpa och vakna detaljer i det han iakttog och skrev.
Högt värderar vi Linnés Lapplandsresa. Härligt att vara ung och resa ut i världen. - Här ett citat från den:

"Med detta reste jag från Uppsala stad den 12 maj 1732, som var en fredag, kl 11, då jag var 25 år gammal på ett halvt dygn när. Nu begynte hela marken fägna sig och le, nu kommer sköna Flora och sover hos Febus."

Från Linnés Öländska resa 1741 väljer vi inledningen som vi gillar skarpt på Kistalight. Ofta tänker vi på Linnés kärnfulla beskrivning när vi kommer på Ölandsbron och Kalmarsund glittrar, bilparaden glimmar, tärnorna surfar på uppvindarna och Öland är inte övriga Sverige likt.

”Ölands strand hade vi knappt rört, förrän vi märkte, att detta land är annorledes än de andra Sveriges provinser; satte oss därför i sinnet, att desto nogare uppteckna allt vad som på denna ö föreföll”

Kistalight bloggar om Linné och Öland
Utilism I Utilism II
Copyright Thommy Sjöberg

2 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Viktigt att inte glömma Linnés nyttotro (d s k Utilismen) och hans uppdrag att resa runt i Sverige på uppdrag av ständerna.
- Så det så!

5:21 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Då snackar vi frihetstiden och 1700-tal.
Någonstans mellan slutet på Sveriges tid som stormakt, Karl XII, och Gustaf den III:s tid som upplyst despot.

7:55 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home