Saturday, March 18, 2006

Quis-svar andra världskrigetD-dagen och de rätta svaren
Nära byn Colleville-sur-Mer ovanför Omaha beach på Normandies kust finns den amerikanska kyrkogården där 9386 unga amerikanska soldater har fått den sista vilan. I långa geometriska rader står det enkla vita kors blandade med sexuddiga Davidsstjärnor på den välklippta gräsmattan. Här vilar farmarsöner sida vid sida med storstadspojkar, svart, vit som judisk och det är en värdig, vacker och öppen plats på kullen med utsikt över Omaha beach.
 Vittnesmål om tacksamhet över de män som stred och offrade sina liv återkommer på Normandies olika stränder. Det är ungdomar från i dag som skriver brev, ortsbor, kamrater från olika förband, anhöriga och officiella personer som politiker och talesmän från myndigheter som visar sin tacksamhet med kransar och minnestavlor. Det de kämpade för frihet, mänsklighet och demokrati blir påmint där och sällan har det varit så lättolkat som i kampen mot nazismen. Det var det goda i kamp mot det onda men bakom allt fanns ändå de enskilda människorna på bägge sidor.
När vi på Kistalight besökte platsen i augusti förra året var det lätt att vara fundersam. Medan brisen låg på från havet, tidvattnet drog sig tillbaka och solen tittade fram ur diset över Engelska kanalen. Bland veteraner och patrioter ställde vi oss frågor om USA:s roll och mission i världen - a manifest destiny.
- Är USA den goda demokratin när den drar fram med förödelse i Asien och Latinamerika?
New frontier, nybyggaranda, bibelmoralism, entreprenörsanda och den amerikanska konstitutionen är det den rätta medicinen för korrupta stenhårt auktoritära, bananrepubliker, arabstater eller mullornas Iran?
Eller är det bara glupskt maskerad kapitalism som i alla lägen vill säkra sin olja och sina marknader?
I brisen från havet som fläktar ljumt i augustidagen över platsen för den sista vilan för de unga killarna, vit, färgad eller judisk, som aldrig fick chansen att leva och bli gamla, vilar, tycker vi ändå, ett ljust löfte om en god värld manifesterad där från minnesplatsen i Colleville-sur-Mer. Andra bloggar om Irak:

Rätta svar med kommentar
1. Hitler närde en plan om ett Stortyskland och annekterade, införlivade före krigsutbrottet, under påtryckningar tyskspråkiga områden mellan 1936-1939 - Österrike-Rhenlandet-Sudettyskland.
2.
Fred i vår tid – Peace in our time" sade den brittiske premiärministern Neville Chamberlain när han mötte journalister efter hemkomsten till 10 downing street i London. Ett berömt citat efter konferensen i München 1938 angående Sudetlandet införlivande med tyska riket.
3. Olympiska spelen i Berlin 1936 brukar anses som det första OS i modern tid där idrott och politik gör entré. Hitler ville förstås visa upp nazismen från en fredlig och god sida och visa den ariska rasens överlägsenhet.
4. Hitlers förhoppningar när det gällde tyska idrottare kom delvis på skam under Berlin-OS. Spelens främste idrottare var nämligen Jesse Owens en färgad atlet från USA. Han brukar betraktas som en av 1900-talets främste idrottsmän. Han vann guld på 100 och 200 m, längd och korta stafetten. Med resultat som matchar dagens främsta atleter.
5. Ryktbar ickeangreppspakt mellan två f.d. fiender, Molotov-Ribbentrop pakten.Pakten innebär bl. a ett hemligt tillägg om att dela Polen.
6. Kriget mellan Sovjet och Finland 1939-40 kallades för Vinterkriget och pågick mellan november och mars. Finska vinterkriget engagerade många svenskar och en hel del frivilliga svenskar deltog under mottot Finlands sak är vår.
7. Världens mest ryktbara bok! Hitler skrev Min kamp (Mein Kampf) där han förde fram sin politiska propaganda. Också en av tidernas mest sålda böcker – vem får alla royalties kan man fråga?
8.Ekonomisk kris och inflation något som drabbade tyska samhället under 20-talet. Tyska regeringen tryckte mängder av nya sedlar för att lösa problemet. Vilket ledde till hyperinflation och ekonomisk kris.
9.Den 9 april 1940 anföll och ockuperade tyskarna Danmark och Norge. Danskarna kapitulerade medan norrmännen kämpade emot i 62 dagar och kung Hakon gick i landsflykt till London tillsammans med regeringen. Hitler och tyskarna ville bl.a säkra järnmalmstransporterna, via Narviks isfria hamn, från Sverige.
10.Vid anfallet av tyskarna mot Danmark och Norge sade vår svenske statsminister Per Albin Hansson att ”Sveriges beredskap är god” vilket var en sanning med modifikation.
11. ”Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket.” Berömt citat från Winston Churchill under andra världskriget.
12. Churchill syftar på de Engelska jaktpiloterna 1940 som försvarade Storbritannien i slaget om Storbritannien.
13. Det berömda upproret mot en övermäktig nazimakt ägde rum i Warzawa 1943.


14. Till poeten Verlaines berömda rader Blessent mon coeur dúne langeur monotone, Sårar mitt hjärta med sitt monotona vemod signalerar de allierade via radio 6 juni 1944 till motståndsmännen i Frankrike att invasionen av Normandie har inletts. D- dagen, D-day och J-jour, som den har kommit att kallas är en av historiens största samordnade militära invasioner.
15. Historiens andra atombomb fälldes den 9 augusti 1945 I Nagasaki.
16. Sovjetunionen och Polen tillhörde de länder som drabbades värst under andra Världskriget. Var femte polack och 20 miljoner sovjetmedborgare dödades.
Copyright Thommy Sjöberg

Labels:

4 Comments:

Blogger knutanders said...

10/15 inte så tokigt det hade väl räckt till en 2:a i alla fall.
Måste börja plugga igen?
Carola vann schlagefestivalen-dåligt.......

Hälsningar från haninge

1:00 PM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Ah KnutAnders det är okej!
Grejen med prov, test och läxförhör är, borde i alla fall vara, att fundera över historiska händelser. Vad som är rätt och fel.Kan man göra olika val - kunde det ha gått annorlunda - känner vi igen något som gör att vi kan hantera en situation bätte i dag.
Frågorna ovan är A-delen för Godkänd nivå. B-delen med vg och mvg-frågor vågar jag inte lägga ut på nätet. Det kan ju finnas unga läsare från skolan.
- Rätt så okej med Carolas pipa.
Hälsningar från Kista

1:54 PM  
Blogger Thommy Kistalight said...

- Så är det okej med lite allmänbildning också!

3:41 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Kikar in på sidan här eftersom det verkar dyka upp besökare då och då.
Kul!
Är det gamla elever?
Rättat till ett sakfel ovan!
Ska vara sexuddiga Davidsstjärnor!
Inte fem som det stod!
Aj...aj!
Rätt nu!

1:58 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home