Saturday, March 11, 2006

Quis andra världskriget

Quis
- Ligger provet på nätet nu?
Skämtsam fråga från elev när vi har prov i Historia på mellankrigstiden och andra världskriget. Vi sitter i den vackra aulan på S:t Jacobi gymnasium och det är fredag eftermiddag. Utanför de dammiga rektangulära sneglasfönstren skimrar marssolen.
- Ligger lite lågt med att jag bloggar är ju mest 20+are som ägnar sig åt sånt och inte äldre stadgade medelålders män som undervisar i SO-ämnen.
- Inte så dum idé tänker jag ändå varför inte lägga ut åtminstone inledningen av provet som är en serie av alternativfrågor på G-nivå. De får fungera som uppvärmning eller starters innan det verkliga provet börjar. Eleverna brukar gilla de här frågorna skarpt, det diggar vi på Kistalight, och här får de även fungera som ett minibildspel.
Passar på att här tipsa om CV på Kulturbloggen som skriver om allt från vårens snara ankomst, musik, filmer, att vara tonårsförälder, massor av länk och bloggtips och inte minst av allt oftast slås där ett slag för yttrandefriheten. Kulturbloggen är en av de bloggar vi gärna återvänder till.
Nu till prov, nåja några Quis, om andra världskriget och tiden före dess utbrott. Nivån är årskurs nio grundskolans högstadium och eleverna kan verkligen de här frågorna utan att ha läst dom på nätet.
Börjar med åtta frågor i dag - resten imorgon.


Del A
1. Hitler närde en plan om ett Stortyskland och annekterade, införlivade, under påtryckningar tyskspråkiga områden mellan 1936-1939. Vilket alternativ är rätt? Vilka områden?
A: Österrike-Polen-Schweiz
B: Österrike-Rhenlandet-Schweiz
C: Österrike-Rhenlandet-Sudettyskland
D. Österrike-Belgien-Sudettyskland
2. "Fred i vår tid", berömt citat efter konferens i München 1938 angående Tjeckoslovakien
och Sudetlandet. Vem fällde yttrandet?
A: Hitler
B: Mussolini
C: Chamberlain
D: Stalin

3. Olympiska spelen i Berlin 1936 brukar anses som det första OS i modern tid där idrott
och politik gör entré. Hitler ville förstås visa upp nazismen från en fredlig och god sida.
Vad mer ville han visa, göra propaganda för, när det gäller nazistisk ideologi.
A: Ett rättvist samhälle
B: Vissa socialistiska idéer
C: Ariska rasens överlägsenhet
D: Olympiska iden – huvudsaken är inte att vinna utan att tävla väl!
4. Hitlers förhoppningar när det gällde tyska idrottare kom delvis på skam under Berlin-OS. Spelens främste idrottare var nämligen en färgad atlet från USA. Han brukar betraktas som en av 1900-talets främste idrottsmän. Vad hette han?
A: Cassius Clay
B: Jesse Owens
C: Pelé
D: Michael Jordan

5. Ryktbar ickeangreppspakt mellan två f.d. fiender, Molotov-Ribbentrop pakten.
Vad innebär bl. a pakten?
A: Att dela Finland
B: Gemensam östersjökust
C: Att dela Polen
D: Att Sovjet får flottbaser i Finska viken

6. Vad kallades kriget för mellan Sovjet och Finland 1939-40?
A: Blixtkrig
B: Vinterkriget
C: Fortsättningskriget
D: Kriget med de röda

7. Världens mest ryktbara bok. Hitler skrev en bok där han förde fram sin politiska
propaganda?. Vad heter boken?
A: Den slutgiltiga lösningen
B: Den sista striden
C: Mina år i Wien
D: Min kamp

8.Ekonomisk kris och inflation något som drabbade tyska samhället under 20-talet. Vad
gjorde tyska regeringen för att lösa problemet?
A: Tryckte mer sedlar
B: Gjorde ingenting – lät marknaden verka!
C: Hitler fick bli rikskansler
D: Genomförde nyval
>Det kommer mera
-Ha tålamod! Rätta svaren kommer som egen sida. Copyright LarsThommy

5 Comments:

Blogger knutanders said...

b,d,c,b,c,b,d,a

11:08 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Hej KnutAnders!
Kommer precis från lite lördagstennis i Farstahallen. Har precis deltagit i en turnering för kommunalanställda i Stockholm, kallas pretentiöst för kommunalmästerskap i Stockholm. 1 vinst och en förlust med en boll. Vi spelar på tid, inbollning 10 minuter, match 50 minuter. Klocka ringer vid full tid.
Jag leder min match hela tiden motståndaren kommer ikapp. Vid 6-6 och då motståndaren leder med 15-0 så ringer klockan. Förlust alltså och faktiskt missat finalspel. I morgon blir det match om tredje pris.
- Vad sägs?
Återkommer med den rätta raden.
Ha det bra!

11:32 AM  
Blogger A. von Achtersnurra said...

S:t Jacobi gymnasium? I Vällingby? Där jag gick för en si så där tio år sedan. Trodde dom hade lagt ned stället. Tydligen hade jag fel.

3:22 PM  
Blogger knutanders said...

Fördelen med att spela om tredje pris är att man precis som i en final faktiskt rent mentalt sett bra kan vinn aden sista matchen i turneringen. Sug på den karamellen.
Hoppas att detta kan vara till någon glädje.
Ring mig när du läst detta, jag är uppe sent.....

12:18 AM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Till a von achtersnurra

S:t Jacobi är nedlagt - fungerar idag som en evakueringsskola dvs när skolor byggs om underhålls osv kan de skolorna tillfälligt evakueras till Jacobi. Just för tillfället är det Spånga gy som huserar där.

7:46 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home