Thursday, March 30, 2006

Betyg och kränkning
Betyg och kränkning
Debatterar och diskuterar tillsammans med mina elever på högstadiet på S:t Jaccobi DN:s artikel om Ytterbyskolan i Kungälvs beslut att rasistiska sympatier och kränkande elever kan få underkänt i samhällskunskap. Jag läser Peter Sandbergs artikel från DN 30/3 06 högt för eleverna sedan kommer frågan.
- Ska rasistiskt beteende och kränkande tillmälen kunna ge underkänt i samhällskunskap?
Vi diskuterar och eleverna kommer med många kloka synpunkter. Det råder samstämmighet i frågan. Ingen elev, trots skilda synpunkter på vad som är rasism, tycker att kränkande omdömen är en grund för underkänt i Samhällskunskap utan det är kunskaper som ska gälla.
Vi försöker bena ut vad som är rasism, vad som är olagligt och vad som är fördomar.
Klart olagligt och då kriminellt är användandet av nazistiska symboler som hakkors, sieg heil hälsningar, kränka någon för sexuell läggning. Kalla någon för neger är även kränkande och ett förstärkningsord som leder tillbaka till den tid som de färgade var slavar. Våldsbrott med rasistiska eller sexuella undertoner får förstärkta påföljder.
Kalla någon för svenne eller blatte är inte i sig olagligt. Frågan kom upp vilket som är värst. Oavgjort säger jag från lärarhåll men betonar att våra invandrare oftast är i underläge ekonomiskt, kulturellt och inte minst känslomässigt och då kan det bli en fråga om mobbing.
Viktigt ändå att alla trots inte fullt rumsrena synpunkter får komma till tals. Vi respekterar varandra men tolererar inte vilka åsikter som helst. Fördomar säger jag har vi säkert alla men det är faktiskt inte samma sak som rasism.
Vår skolas kunskapstrappa som är en pedagogisk tolkning av läroplanenens betygskriterier för betyg i So-ämnet ger dock klara besked. Värdera (med underrubriker) är vårt slutmål och ett sätt att se på kunskap.
Men säger jag om ni vill göra karriär i dag i en globaliserad värld där företagen ständigt rör sig över nationsgränserna och du vill ha ett bra jobb.
- Vilket företag eller organisation vill då förknippas med rasism och ta risken att anställa en rasist eller nazist? Andra bloggar om betyg:
Copyright LarsThommy

3 Comments:

Blogger knutanders said...

"Liksom en människa lägger av sig sina gamla kläder och tar sig andra, nya, så lägger självet av sig sina gamla kroppar och träder in i andra, nya. Stora själar känner mig som skapelsens oförgängliga ursprung. --- Hela skapelsen är i mig, men jag är inte i den. --- Jag är densamme gentemot alla varelser; ingen är mig förhatlig, ingen kär."
Setta citat är hämta ur Song of the Lord på sanskrit.

Ur detta perspektiv är alla nakna , alltså lika, ursprung, hudfärg, nationalitet är sådant som inte har någon betydelse snarare så att mångfald ger en bättre grund att stå på. Det är först när människan ställer sig över sig själv och andra som kaos uppstår.
Detta är ett intressant diskussionsämne, saker som ni tagit upp är en fråga om respekt och empati och bör således inte bedömas vid en betygssättning utan snarare likt er lektion disskuteras för att skapa förståelse att alla är lika inför sig själva.
Hälsningar från söder om söder

10:33 PM  
Blogger Thommy Kistalight said...

- Vackert och poetiskt ovan tycker vi på Kistalight.

4:30 AM  
Blogger knutanders said...

Ibland får man till det!
Söder om söder

7:26 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home