Saturday, July 02, 2005

Utilism Light Del II


Utilism (nyttotro ) och golf
Jag mötte honom vid grindstolpen nära sjätte hålet vid den nyöppnade golfbanan i Enerum. Han var klädd i slät skinnrock, lite uppknäppt i sommarvärmen, och bar en trekantig hatt. I handen höll han en spatserkäpp och i bakgrunden stod hans resesällskap en grupp på sex studenter och diskuterade och antecknade. Han såg trött ut men stötte då och då med käppen och tittade fascinerad på utslagen från sjätte Tee. Jag berättade om mitt projekt som författare av kulturbitar från Järvafältet till Norra Öland. Det ligger i tiden att skriva lättsamt och lite fragmentariskt förklarade jag mig ursäktande och för övrigt har ju ni Herr professor i botanik och medicin redan upptecknat allt nyttigt av värde om trakten i er reseberättelse om Öland.
- Slår de längre än ett bysseskott undrade han och tillägger att han som ung student i Nederländerna hört talas om spelet av en ung studiekamrat från Scotland som roade sig på liknande sätt i sina hemtrakter.
- Visst, men är ryktet sant herr livmedikus att det riktiga Neptuni åkrar ligger här vid strandlinjen nedanför golfbanan? Och inte vid det i dag naturskyddade kalkflisfältet som ni gav namn åt norr om Byxelkrok?
- Kan det vara någon nytta med att slå ut bollar mot en så rar rund gräsmatta med ett hål i utbrister tropliktigeste medicine och botaniske professor innan han skyndar vidare med sitt följe. De ivrigt antecknande och resonerande unga adepterna.Totalt ointresserad av den mycket akademiska frågan om den egentliga platsen för Neptuni åkrar. Och strängt taget har det ju ingen som helst betydelse tänkte jag när jag såg hans sällskap lösas upp i kvällssolen bortom Enerums alvar.
Back>< Just for fun
Copyright LarsThommy

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Från Läsarbrev

Tjena

När man detaljstuderar Linnés resa genom norra Öland framgår det att de fält han träffade på, Neptuni åkrar, låg rakt ner mot vattnet från Torps by. Linnés Neptuni åkrar ligger alltså söder om Byxelkrok. Men man har olika skäl valt att benämna fälten norr om Kroken för N. åkrar.

Med vänlig hälsning

Anders Blomgren

8:21 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home