Friday, June 16, 2017

Bara en sång och en dansman Bob Dylan


Bob förklarade läget redan 1965!
Mer Trubbel för Svenska Akademin och Bobs Nobelpris!
Bob tycks ha anlitat Läxhjälp, enligt nättidningen Slate, för sin Nobelföreläsning!
Alla amerikanska gymnasisters egen räddningsplanka (ha...ha) när man är sen med inlämningsuppgifterna!
Vår speciallärare och gode litteraturpedagog Sara Danius från svenska akademin menar säkert att källkritik och citatteknik inte fanns på Hibbing High när det var femtiotal och vår unge Bob introducerades på litteraturens tiljor.
Kistalight som fått ett lätt återfall i sitt Dylan beroende efter att ha hört ljudfilen som Bob levererade till Svenska akademin måste bara blogga vidare i ämnet!
Detta hade naturligtvis inte hänt om Bob varit elev på Spånga High där vi anlitade det eminenta programmet Urkund.se före inlämning.
Dessutom hade vi, Kistalight, utmärkta övningar i både källkritik och citateknik som gjorde att vi lotsade eleven genom plagieringens fällor.
I den akademiska världen (vetenskapliga uppsatser och avhandlingar) är citat, källor och referenser (fotnoter) själva livsluften för kunskapen.
Bob är ingen akademiker.
Visserligen är han invald i American Academy of Arts and Letters men då varken som författare eller musiker, eftersom den amerikanska akademin inte kunde bestämma sig för om han var musiker eller författare så fick det bli ett heders omnämnande istället.
Bara en sång och en dansman!
I intervjun ovan säger ändå Bob att orden kommer först (oftast) sedan musiken men han använder gärna tonen och melodin från munspelet när han skapar sina sånger.
Kan ses som en del av hans musiks folkliga rötter!

Undrar om vi ska ta och titta på Bobs Nobelföreläsning lite som ett elevarbete på Spånga High!
Känns inte riktigt bra!
Men man kan få syn på saker och ting.
But it´s a bloody work!
Someone got to do it!

Vi börjar med LAY-OUT och framförande.
Snyggt och prydligt, fin text och styckeindelning, ljudfilen väl inspelad, stämningsfullt med jazzig bakgrundsmusik (elaka tungor kallar det hissmusik för att lugna nerverna), ledig och avspänd poetisk framtoning i rösten. Betyg A
SPRÅK/DISPOSITION Fint och varierat språk - rör sig från vardagliga formuleringar, lite attityd, till mer poetiska vändningar och valörer med vissa lite gammeldags (åldriga uttryck) ändå lätt att följa med i redovisningen. Dispositionen består av tre delar; inledning med bakgrund Buddy Holly m fl om hur populärmusik var själva grunden för de egna texterna, sedan de författare och böcker som formade hans litterära medvetande (värld) och valet av de tre böckerna Moby Dick, Västfronten... och Odysséen. Slutligen sammanfattningen med sångers roll i litteraturen, blir sammantaget en bra disposition, citat tekniken fungerar väl från de litterära verken.
 Om det finns källor utöver de citerade verken bör de anges vilket vanligtvis inte hör till för den här typen av arbete. (Elaka tungor har jämfört med siten för Läxhjälp och hittat kopierade fraser därifrån - aj...aj skandal)
Betyg A - C - E (F) beroende på frågetecken dock för källor? Skriv mer med egna ord om verken! Källor får naturligtvis användas, all pedagogik, inlärning, börjar med att man härmar, tar efter, men eleven ska bearbeta och utveckla sina egna texter - alltså bearbeta kopierade fraser!
Puh! Det ser ut som Urkund har provkört Bobs text i förhållande till siten Läxhjälp och kommit fram till sporadiska likheter med andra texter vilket räddar Bobs arbete från underkänt. Men texten är ju trots allt inget elevarbete! Får till slut bli Betyg A här - se formuleringskonsten.
FAKTA/INNEHÅLL Bra urval fakta, fördjupar bilden av de litterära verken, det väsentliga finns med,  och ger en fördjupad bild av verken, möjligen en något spretig disposition, mellan textens olika avdelningar och för mycket innehållsreferat, men okej! Betyg A - C
EGNA TANKAR OCH SLUTSATSER Visst knyts arbetet (föreläsningen) ihop i sammanfattningen. De inledande funderingarna kring vilka artister, musiker och låtskrivare som inspirerade till singer/songwriter karriären och behovet att komma ut i världen - Dylans sångbok, får här en motivering hur de ska upplevas och hur sångerna når sin rätta dimension - bra där. Lyriken får sin storhet tillsammans med musiken anser Dylan och ska sjungas, lyssnas till och varför inte med en  svängom - Bara en sång och dansman! Det betonas också att sångerna med sina texter ska upplevas inte förstås och analyseras vilket Kistalight tycker är en onödig antiintellektuell hållning - visst borde texterna både kunna tolkas, analyseras och upplevas. Betyg A
AMBITION OCH ORIGINALITET Det finns ett poetiskt driv i föreläsningen! Vilket särskilt märks i ljudfilen. Urkund.se nålsöga passeras - se sporadiska likheter (Stora konstnärer stjäl - medelmåttiga lånar) Litteraturredovisningen är konventionell med innehållsreferat men intressanta val från skolboksvärlden, både Moby Dick och Odysséen kan ses som tidlösa verk men också litteratur med modernistisk approach. Möjligen vill också Bob med sina val vara Svenska akademin och specialläraren och den gode litteraturpedagogen Sara Danius till lags. Citattekniken från böckerna är utmärkt men redovisning av övriga källor saknas men trots allt är det ju en Nobelföreläsning och varken skolarbete eller vetenskaplig uppsats.
Betyg A
Slutligt Betyg A med viss tvekan dock plus för elevens självständighet (bångstyrig) i tolkningen av uppgiften.


Bara en sång och dansman!
Vi citerar oss själva från vår blogg Hello Dylanmannen här!

Här på Kistalight skulle vi gärna vilja ha med någon av Bobs egna tolkningar av sina sånger för att visa vilken intensiv sångare han är, vilka stämningar han kan bygga upp och just hur han hör hemma i en amerikansk tradtion av folksånger och dans på festplatser, krogar och dansbanor. Varför inte till exempel bland hillbillies i Appalacherna även om Dylan var en judisk kille från medelklassen. Här rekommenderar vi Tell Me ett outtake från Infidels men eftersom vi inte hittar den på nätet får det bli en nästan okänd cover av Rossi  Internationell istället. Ett framträdande som säkert har lite The Band influenser! Enkel sång men visst glimrar det i verserna. Tell me - what´s in back of them pretty brown eyes/Tell me - behind what door your treasure lies.
Visst finns Tell Me på nätet med Bob!
Upptäcker vi men då under pseudonymen Elston Gunn. Lyssna på den ljusa rösten och intensiteten - på med dansdojorna, sväng loss på en festplats bland hillybillies någonstans på den amerikanska vischan.

Lyssna En gång till med Elston Gunn!

PS Kistalight rekommenderar som komplement till Nobelföreläsningen Bob Dylans Chronicles där han mycket inspirerat och spännande skriver om kreativitet, (experience, observation and imagination) och speciellt i kapitlet River of Ice skriver han om de författare och artister som inspirerade honom de första åren i New York när han full av energi (driv) som en annan hillbilly från skogarna, De Stora Sjöarna och gruvfältens land kom till det Gröna Äpplet för att erövra folkmusikscenen, livet och poesin.

PS 1 Kistalight har upptäckt att citatet ovan om kreativitet lika gärna kunde vara William Faulkners, erfarenhet, iakttagelser och fantasi såg han som författarens bästa vänner.
Är det då ett plagiat av Dylan? Njaa knappast!
Författare kan ju ha liknande erfarenheter!

 PS 2 Funderingar kring traditionella skolarbeten i Googletider!
Visst pågår en digital revolution!
Vad gör vi grabbar och tjejer om vi undrar över något?
Jo vi googlar!
Vad gör vi om vi ska skriva något och behöver stoff?
Jo vi googlar, åtminstone inledningsvis, innan skrivandet börjar.
Vad händer?
Jo kunskapen, utbudet av stoff är oöverblickbart!
Kunskapen blir skalbar och fragmentarisk, frestande att bara låna rakt av utan citatteknik och angivande av källa.
Fusk och fakenews blir svåra att belägga och åtminstone i skolans värld bör man utveckla alternativa redovisningsformer med betoning på mer kreativa lösningar där referat och återgivande minskar och att man istället visar (gärna digitalt?) att man förstått sin uppgift och problemets kärna.
Övningar kring fakenews, ryktesspridning, näthat och falsk propaganda och missledande information är något som engagerar de flesta eleverna och något som eleverna känner till, åtminstone delar av det och det är tacksamt att jobba med för oss lärare och göra (utveckla) övningar till.

Varför inte sluta med där Bob Dylan börjar sin föreläsning!
Med Buddy Holly och Heartbeat?
Vi Dylan fans har våra prövningar.
Men inför några toner av harmonican är det kört!
© Thommy Sjöberg

Labels: ,

4 Comments:

Anonymous kistalight en fan av Bob said...

Bob förde in modernismen (bildspråk och ämnesområden) i popmusiken och rock ´n rollens värld av texter och melodier!
Nu blir han en pionjär och inför moderniteten (ha...ha) i Nobelföreläsningarnas värld!
Varför sitta på kammaren och fila på en Nobelföreläsning?
Allt finns ju på nätet!
Varför inte hämta hem valda förutsägbara formuleringar (sporadiska likheter) på en amerikansk sida för läxhjälp för gymnasister?
Sic!
För att få till det!
Låter man sen som en stor poet som berättar en fantastisk historia mer än som en traditionell föreläsande lektor i medskickad ljudfil!
Tja varför inte?
Stora konstnärer stjäl - medelmåttiga lånar.
Sens moral!
Ska Svenska Akademin ge Nobelpriset till en sång och dansman bör man erbjuda alternativa redovisningsformer!
Vilket väl på sätt och vis redan har ordnats!

10:22 AM  
Anonymous Kistalight said...

Något om tidsandan från intervjun ovan!
Se 1960-tal!
Studera Bobs rökvanor!
Rastlös ung man
Hur många cigg hann Bob med under presskonferensen?

Hel del humor kring intervjun ovan men också många överraskande seriösa svar!

1:00 AM  
Anonymous Kistalight said...

Undrar om inte mitt Dylanberoende är över nu?
En riktig pärsch för en true fan med alla turerna kring Nobelpriset!
Puh skönt att han inte dök upp till Nobelprisutdelningen och banketten!
Och det här med föreläsningen var det inte i grunden en ljudfil han skickade till de aderton.
Ljudfiler ska det lyssnas på och inte dissekeras på någon sida för läxhjälp he...he!
Och visst låter han som en stor poet Bob!

4:50 AM  
Anonymous Kistalight said...

Absolut att mitt Dylanberoende är över nu men riktigt säker kan man inte vara!
Kanske ska man ta till en förklaringsmodell av diagnoser för att förstå den gode Bobs alla turer kring Nobelpriset.
Diagnoser är väldigt populära i dag!
I sin ungdom sa man om Bob att han var en rastlös ung man, always on the run, rökte gräs, provade ett antal olika roller, ett generöst förhållande till sanningen, inåtvänd och en person som hade svårt att bosätta sig någonstans och knepigt med relationer.
Ändå hade han en lya på West Street och stadigt sällskap.
I dag kanske man skulle ta till lite diagnoser!
Vissa autistiska drag - Aspberger?
ADHD i ungdomen som medicinerades med gräs och andra droger.
Plus vissa narcissistiska sidor som problem med självbilden, prövades med att spela olika roller.
Kanske alltså en typ av högpresterande autism - inom aspbergerspektrumet.
Diagnos från lekmanna-psykiatrikern Kistalight!

2:59 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home