Tuesday, June 28, 2016

Islandur, vulkanur och bragdur Light


Segur, knallur, Islandur, Lagerbäckur for presidentur!
Island vidare med 2 - 1 utan att be om ursäkt mot ett uddlöst Englandur.
England spelade mekaniskt utan kreativitet, runt, runt, mycket bollinnehav men just inga chansur!
Island, vulkanur, skapar chanser med udd, gör fler målur och matchens bicykletasur.
Mycket vackur!
Engelska laget depressivur!
Isländska publikur gör vulkanur!
Ou ou ou ... tjooo!!!
Island till kvartur mot Franceur!

Den isländska kärvheten har nu även nått Kistalights redaktion.
Varför slösur med orden när man kan gå direkt mot mål?
Lagerbäckur for presidentur!

© Thommy Sjöberg


Labels: , , ,

1 Comments:

Anonymous Expertkommentator Kistalight said...

Lagerbäck mer spelide än tro på laget?
Man ska följa pärmen!
Får här ändå effekten av att hålla ihop laget och offra sig för teamet.
Till skillnad mot Englands förrvirrade stjärnor!

1:16 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home