Friday, July 31, 2015

Crossing the bridge - vart är Turkiet på väg

Vart är Turkiet på väg?
Vänder regimen i Turkiet blickarna, sin politik, mot Asien och sin osmanska historia eller finns fortfarande intresse för moderniteten, demokrati och EU?
Går det att förverkliga en innehållsfull och verklig demokrati utan upplysning och en borgerlig revolution!
Var det sociala projektet och upproret i Geziparken ett sent försök i den riktningen?
Hur maktfullkomlig är egentligen Erdogan?
Spelar han högt, tar chansen och slår hårt mot kurderna när tillfälle ges?
Är kemalismen, arvet efter Atatürk, ett minne blott och en döende svan?
Ser vi en ny Putin eller en ny sultan där demokrati bara är en sorts kosmetisk design och fernissa?
Frågor som Kistalight tangerar, snuddar vid, i sin rese-essä See you in Istanbul.
Se och läs speciellt kapitlen När tårgasen lättat - Geziparken, Blå moskén och blå skymning och Orhan Pamuk och den turkiska identiteten.
Kistalight som ännu inte fått någon ordning på länkbarheten, möjligheten att klicka sig fram mellan sidorna och kapitlen i sin essä See you in Istanbul.
Vi jobbar på det!
Fel det gör vi inte alls men snart plockar vi fram vår eminenta Smashword Style Guide och gör nya försök att fixa möjligheten att rodda runt bland våra sidor och att få formateringen godkänd hos smashword.
Läs See you in Istanbul så länge!
Istanbul inte antingen eller utan både Europa och Asien!
Vi bäddar in trailer från Crossing the bridge med den tyske musikern Alexander Hacke som berättare från Istanbuls spännande musikscen - från arabesker till indierock och rap.

 Vi syns i Istanbul!

Andra bloggar om fotografi Andra bloggar om litteratur Andra bloggar om klassresor Andra bloggar om författare: Andra bloggar om Stockholm Andra bloggar om skrivande Andra bloggar om Istanbul Andra bloggar om Nobelpriset i litteratur Andra bloggar om pedagogik Andra bloggar om didaktik
©Thommy Sjöberg

Labels: , , ,

5 Comments:

Blogger Thommy Kistalight said...

Formateringen på Smashword Edition verkar ha en viss godtycklighet!
Vår AVS S:t Petersburg är godkänd under vårt förra indienamn Thommy Sjoberg men ej som Thommy Sjöberg.
Sic!
Se Oyster Publisher med titlar från Kistalight

5:45 AM  
Anonymous Susan U said...

Hello Thommy.
I used Google Translate to understand your message.
I noticed the word "formatting" in your post.
I thought you were looking for a person to format your book into the Smashwords' style.
But from what I understood, you are just saying that you can do it already.

If you are looking for a formatter, I can do that for you. Good luck!

5:28 AM  
Anonymous Kistalight said...

Hello Susan!
Thank you for the answer and link! You have get the point!
It´s a little bit of trial and error around the formating with Smashword! Sometime it works sometime it doesn´t - but I will learn

5:30 AM  
Anonymous Christine L said...

Christine Larsen
Thommy, I used Fiverr - bookaholic (Nat, I think) - and he formatted my 60,000 word book for Smashwords.
It was going to cost $10 (because it was over 50,000 words, but Fiverr had a special discount on and it only cost me $5.00.
It was done in a few days and passed immediately by Smashwords.
Absolutely brilliant. I would never bother to try to do it myself.

1:59 PM  
Blogger Thommy Kistalight said...

Thank you Christine for the tips! Nice books for children on your linkedin site!
I think I would like to learn about formatering with a little help from Smashwords Style guide.
God luck with tour writing!

2:00 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home